Intenția de aderare a USMF „Nicolae Testemițanu” la Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis la cunoștințe în domeniul științei şi științelor umaniste

Publicat: 17.06.2021

MINERVA                   Erasmus

 

 

 

 

 

Erasmus+ Programme 2014-2020

KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices CBHE-Capacity Building in the field of Higher Education

Project No. 597912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

Project title: “STRENGTHENING RESEARCH MANAGEMENT AND OPEN SCIENCE CAPACITIES OF HEIS IN MOLDOVA AND ARMENIA

Project acronym: MINERVA

 

Intenția de aderare a USMF „Nicolae Testemițanu”

la Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis la cunoștințe

în domeniul științei şi științelor umaniste

 

 

1

În contextul solicitării parvenite din partea coordonatorilor proiectului MINERVA privind aderarea instituțiilor partenere la Declarația de la Berlin privind accesul deschis la cunoștințe în domeniul științei și științelor umaniste, la ședința Biroului Consiliului științific al USMF „Nicolae Testemițanu” din data de 15 iunie 2021, Olesea Dobrea, director adjunct al Bibliotecii Științifice Medicale, a prezentat prevederile declarației și a altor inițiative conexe privind Accesul Deschis la Informație (Inițiativa de la Budapesta / Budapest Open Access Initiative  (2002) https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read și Declarația de la Bethesda privind Accesul Deschis la Publicații / The Bethesda Statement on Open Access Publishing) (2003) http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm).

 

De asemenea, au fost abordate principiile mişcării Open Access, care necesită o atenție deosebită din partea semnatarilor:

  1. încurajarea cercetătorilor de a-şi publica lucrările în acces deschis (prin intermediul autoarhivării în arhive cu acces deschis sau publicării în acces deschis), ceea ce va contribui la sporirea indicatorilor de calitate şi performanţă în cercetarea ştiinţifică;
  2. încurajarea deţinătorilor de patrimoniu cultural să sprijine accesul deschis prin oferirea resurselor și produselor proprii în internet;
  3. dezvoltarea mijloacelor şi a căilor de evaluare a contribuţiilor cu acces deschis şi a revistelor on-line pentru a asigura continuu standardele de calitate şi bunele practici în cercetare;
  4. recunoașterea publicaţiilor cu acces deschis și inițierea procesului de evaluare a acestora;
  5. promovarea meritului intrisec al contribuţiilor la o infrastructură a accesului deschis prin dezvoltarea instrumentelor software, furnizarea conţinutului, crearea metadatelor sau publicarea articolelor individuale.

Membrii Biroului Consiliului științific al USMF „Nicolae Testemițanu” au susținut propunerea de aderare a Universității la Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis la cunoștințe în domeniul științei şi științelor umaniste. Decizia Consiliului științific a fost astăzi aprobată la ședința Senatului din 24 iunie curent.

Totodată, au fost prezentați pașii care urmează a fi întreprinși pentru a adera la Declarația de la Berlin și anume:

  1. a înainta Cererea de aderare la Declarația de la Berlin, însoțită de scrisoarea de intenție către societatea Max Planck, în care se va exprima dorința de a împărtăși viziunea și valorile Declarației de la Berlin privind deschiderea către accesul la cunoștințe în științe și științe umaniste;
  2. a informa coordonatorul proiectului MINERVA despre alinierea USMF „Nicolae Testemițanu” la lista semnatarilor Declarației de la Berlin, care se va regăsi pe site-ul Max-Planck Society.

Mai multe informații despre proiectul MINERVA pot fi găsite pe pagina oficială http://minerva-project.ase.md/en/  și https://www.facebook.com/MINERVAMOLDOVA/ precum și pe pagina proiectului MINERVA, USMF „Nicolae Testemițanu” https://usmf.md/ro/relatii-externe/proiecte/consolidarea-capacitatilor-de-gestionarecercetarii-si-stiintei-deschise

COSILIUL ST

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

Urmăriți-ne

Comentarii

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-