intrarile lunii noiembrie in BED

Intrări noi în BED (noiembrie)

Publicat: 14.12.2020

Departamentul Medicină Internă: Disciplina Gastroenterologie

 1. Condraţchi, Ludmila. Encefalopatia hepatică : (tratament, nutriţie, profilaxie) : elaborare metodică pentru studenţi / Ludmila Condraţchi, Inna Vengher, Vlada-Tatiana Dumbrava ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2016 – 55 p.
 2. Dumbrava, Vlada-Tatiana. Boala Crohn : elaborare metodică / V.-T. A. Dumbrava, S. I. Ţurcan ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2001 – 43 p.
 3. Dumbrava, Vlada-Tatiana. Bolile ficatului in scheme si tabele. Vol. 1 / V.-T. Dumbrava ; coaut. : I. Romanciuc, I. Lupasco ; Min. Sanatatii din Republica Moldova ; Comisia stiintifico-metodica de profil Boli Interne ; Societatea "Hepateg". - Chisinau, 2003 – 331 p.
 4. Dumbrava, Vlada-Tatiana. Colita ulceroasă nespecifică : elab. metodică / V.-T. A. Dumbrava, S. I. Ţurcan ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2001 – 47 p.
 5. Dumbrava, Vlada-Tatiana. Dispepsia funcţională : îndrumar didactic pentru studenţi şi rezidenţi / V.-T. Dumbrava, I. Romanciuc, A. Peltec ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"; Societatea "Hepateg". - Chişinău, 2005 – 127 p.
 6. Dumbrava, Vlada-Tatiana. Profilaxia alergiei medicamentoase : elaborare metodică pentru sudenţi şi medici / V.-T. Dumbrava, V. Onu, A. Gribiniuc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Boli interne nr. 4. - Chişinău : Medicina, 2004 – 17 p.
 7. Ficatul şi hormonii: de la mecanismele esenţiale până la manifestările clinice şi extrahepatice / Vlada-Tatiana Dumbrava, Iulianna Lupaşco, Inna Vengher, Elena Berezovscaia ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2016 – 203 p.
 8. Ficatul şi medicamentele : îndrumar didactic / V.-T. Dumbrava, I. Lupaşco, M. Mazur, A. Ţurcanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de medicină internă nr. 4 ; Societatea "Hepateg". - Chişinău, 2004 – 91 p.
 9. Lupaşco, Iulianna. Boala de reflux gastroesofagian : ghid de practică medicală / I. Lupaşco, V.-T. A. Dumbrava, I. Romanciuc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2002 – 112 p.
 10. Onu, Vera. Polinozele : elaborare metodică pentru studenţi şi medici / V. Onu, A. Gribiniuc, E. Chirvas ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2004 – 32 p.
 11. Optimizarea tratamentului complex al unor imunodeficienţe : recomandare practică / V. Ghicavîi, I. Pogonea, N. Bacinschi [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2011 – 24 p.
 12. Peltec, Angela. Gastritis and gastropathy. Basic facts : guideline for students / A. Peltec, E. Berliba ; Public Institution State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu". - Chisinau : Medicina, 2014 – 67 p.
 13. Ţurcanu, Adela. Hepatopatii non-virale : Reflecţii şi percepţii / Adela Ţurcanu ; în colaborare cu: Lucia Andrieş, Cristina Mambet ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2016 – 228 p.
 14. Ţurcan, Svetlana. Sindromul colonului iritabil / S. I. Ţurcan, V.-T. A. Dumbrava ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2002 – 19 p.

 

 

Igiena generală

 

 1. Igienă general curs Vol. 3 Ostrofeţ, GheorgheCiobanu, Elena Croitoru, Cătălina. - Chişinău : Medicina, 2019 186 p.
 2. Igiena generală : Curs de igiena aerului. Vol. 2 / Gheorghe Ostrofeţ, Ion Bahnarel, Ovidiu Tafuni, Alexandru Garbuz ; sub redacţia: Ion Bahnarel; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Igienă generală. - Ed. a 2-a, rev. şi compl.. - Chişinău : Medicina, 2017 – 246 p.
 3. Tafuni, Ovidiu. Igiena generală : elab. metodice la lucr. practice pentru studenţii Fac. Medicină Generală şi Sănătate Publică / O. Tafuni, A. Tihon, E. Ciobanu ; sub red. Gh. Ostrofeţ ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Igienă generală. - Chişinău : Medicina, 2009 – 141 p.
 4. Tihon, Aliona. Modificările fiziologice ale unor aparate şi sisteme ale organismului în timpul muncii : elaborare metodică pentru lucrările practice la disciplina Igiena muncii / Aliona Tihon ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Igienă generală. - Chişinău : Medicina, 2016 – 57 p.
 5. Общая гигиена : метод. указ. к практ. занятиям для студ. Лечебного факультета и факультета Общественного здоровья / Г. В. Острофец, Л. Н. Гроза, Е. И. Чобану, ... ; Государственный Университет Медицины и Фармации "Николае Тестемицану", Каф. Общей гигиены. - Кишинэу : Medicina, 2011 – 100 p.

 

Economie, Management și Psihopedagogie în medicină

 

 1. Eţco, Constantin. Managementul îngrijirii şi supravegherii copiilor sub vârsta de 5 ani : (monografie) / C. Eţco, A. Ferdohleb, S. Ştefăneţ ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Cat. Economie, Management şi Psihopedagogie în Medicină. - Chişinău, 2011. - 216 p.
 2. Ghid de terminologie ştiinţifică / Constantin Eţco, Natalia Popuşoi, Galina Buta, Mariana Cerniţanu ; redactor responsabil: Constantin Eţco ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şcoala de Management în Sănătate Publică. - Chişinău : [s. n.], 2015 – 113 p.

 

Medicină socială și management

 

 1. Daniliuc, Natalia. Etapele întâlnirii medic-pacient : Ghid metodologic pentru studenţi la lucrarea practică în cadrul disciplinei Psihologia medicală / Natalia Daniliuc ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Management şi psihologie. - Chişinău : [s. n.], 2018 – 20 p.
 2. Daniliuc, Natalia. Iatrogeniile. Iatrogenies. Types and methods of iatrogeny prevention : Methodological guide for students for the practical work within the subject: Medical Psychology / Natalia Daniliuc, Constantin Eţco ; Instituţia publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Management în Psihologie. - Chişinău : [s. n.], 2018. – 20 p.
 3. Eţco, Constantin. Învăţarea eficientă : (ghid metodologic pentru studenţii anului I) / C. Eţco, E. Davidescu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Economie, Management şi Psihopedagogie. - Chişinău : Bons Offices, 2010. – 210 p.
 4. Eţco, Constantin. Management în sistemul de sănătate / C. Eţco ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Economie, Management şi Psihopedagogie în Medicină. - Chişinău : Epigraf, 2006. – 864 p.
 5. Raevschi, Elena. Biostatistics & research methodology : methodological recommendation for medical students / E. Raevschi, D. Tintiuc ; State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Department Social Medicine and Health Management "Nicolae Testemitanu". - Chisinau : Medicina, 2012. – 94 p.
 6. Reabova, Elizaveta. Public health economics : (courses for medical students) / E. Reabova, C. Eţco, L. Goma ; The University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu". - Chisinau : Medicina, 2012. – 106 p.
 7. Spinei, Larisa. Biostatistica / L. Spinei, O. Lozan, V. Badan ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şcoala de Management în Sănătate Publică. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2009. - 186 p.

 

Psihologie medicală

 

 1. Daniliuc, Natalia. Iatrogeniile. Tipuri şi metode de prevenire a iatrogeniilor : Ghid metodologic pentru studenţi la lucrarea practică în cadrul disciplinei: Psihologia medicală / Natalia Daniliuc, Constantin Eţco ; Instituţia publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Management în Psihologie. - Chişinău : [s. n.], 2018. – 20 p.
 2. Daniliuc, Natalia. Stages of the doctor-patient encounter : Methodological guide for students for the practical work within the subject Medical psychology / Natalia Daniliuc ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Management şi psihologie. - Chişinău : [s. n.], 2018 – 20 p.  
 3. Eţco, Constantin. Psihologie şi sociologie generală : suport de curs pentru studenţi, specialitatea Sănătate publică / C. Eţco, M. Cerniţanu, N. Daniliuc ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Economie, management şi psihopedagogie în medicină. - Chişinău : Medicina, 2013 - 199 p.
 4. Ferdohleb, A. Reabilitarea medicală și profesională a persoanelor cu afecțiuni în mediul ocupațional în cadrul familiei. În: Provocări ale familiei contemporane. - Editura Universitară. – pp. 66-82 .
 5. Psihologie medicală : suport de curs / C. Eţco, M. Cerniţanu, Iu. Fornea [et al.] ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra economie, management şi psihopedagogie în medicină. - Chişinău : Medicina, 2013. – 270 p.

 

 

Epidemiologie

 1. Noţiuni de bază de epidemiologie şi metode de cercetare / L. Spinei, S. Ştefăneţ, C. Moraru, ... ; red. şt.: O. lozan, M. Palanciuc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şcoala de Management în Sănătate Publică. - Chişinău : Bons Offices, 2006. - 224 p.

 

Medicina alternativă şi complementară

 1. Lacusta, Victor. Cerebelul şi funcţiile cognitive / V. Lacusta ; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Elena - V. I., 2010  – 219 p.
 2. Lacusta, Victor. Stimularea transcraniană directă cu curent continuu : tratament alternativ în psihoneurologie : ghid pentru medici / V. Lacusta ; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"; Asociaţia de Medicină Alternativă şi Complementară din Republica Moldova. - Chişinău, 2011 – 203 p.
 3. Lacusta, Victor Tratat de acupunctură clinică Vol. 1-2 Meridianele şi punctele de acupunctură. Diagnosticul şi tratamentul acupunctic. – Chişinău, 1998 – 777 p.

 

Anatomia omului

 1. Anatomia omului : (culegere de cursuri pentru Facultatea Farmacie) / Col. de aut.: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu, Dumitru Batîr [et al.] ; red.: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie a omului. - Chişinău, 2015. - 400 p.
 2.  Aparatul de susţinere şi mişcare : (Culegere de cursuri) / I. Catereniuc, T. Lupaşcu, M. Ştefaneţ [et al.] ; select. şi îngr. de I. Catereniuc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie a omului. - Chişinău, 2011. - 264 p.
 3. Catereniuc, Ilia. Anatomia funcţională a sistemului nervos autonom (vegetativ). Particularităţile inervaţiei viscerelor şi formaţiunilor somatice : (suport de curs) / [Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie a omului. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 128 p. ; il.
 4. Lucrări practice la Anatomia omului = Notebook for practical work at Human anatomy = Практические занятия по анатомии человека : (Ghid pentru autoinstruire). [Vol. 1] : Aparatul locomotor. Splanhnologia / Teodor Lupaşcu, Ilia Catereniuc, Lilian Globa [et al.] ; sub redacţia: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie a omului. - Ed. a 12-a, trilingvă (revăzută şi completată). - Chişinău : [s. n.], 2019. - 354 p. ; il.
 5. Lucrări practice la Anatomia omului = Notebook for practical work at Human anatomy = Практические занятия по анатомии человека : (Ghid pentru autoinstruire). [Vol. 1] : Sistemul nervos central. Sisteme cardiovascular, limfoid, nervos periferic şi organelle senzoriale / Teodor Lupaşcu, Ilia Catereniuc, Lilian Globa [et al.] ; sub redacţia: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie a omului. - Ed. a 12-a, trilingvă (revăzută şi completată). - Chişinău : [s. n.], 2019. - 394 p. ; il.
 6. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale : (culegere de cursuri) : [în volume]. Vol. 3 / I. Catereniuc, T. Lupaşcu, D. Batîr [et al.] ; au colaborat: M. Ştefaneţ [et al.] ; sub redacţia: I. Catereniuc, T. Lupaşcu ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie a omului. - Chişinău : [s. n.], 2015. - 426 p.
 7. Sistemul nervos central. Splanhnologie : (culegere de cursuri). Vol. 2 / I. Catereniuc, T. Lupaşcu, D. Batîr [et al.] ; au colaborat: M. Ştefaneţ [et al.] ; sub redacţia: I. Catereniuc, T. Lupaşcu ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie a omului. - Chişinău : [s. n.], 2015. - 340 p.

 

 

Chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală

 

 1. Mostovei, Andrei Opţiuni privind instalarea implanturilor dentare endoosoase Recomandare metodică pentru studenţii anului 4, Facultatea de Stomatologie. - Chişinău : Medicina, 2020. – 24 p.
 2. Chele, Nicolae. Implantarea dentară imediată : Riscuri şi beneficii / Nicolae Chele ; sub redacţia: Valentin Topalo ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2017. – 283 p.
 3. Chele, Nicolae Anestezia loco-regională în stomatologie şi chirurgia OMF Note de curs pentru studenţii şi rezidenţii Facultăţii de Stomatologie. - Chişinău : Medicina, 2020. – 97 p.
 4. Sîrbu, Dumitru. Biomateriale în reconstrucţia crestelor alveolare mandibulare în tratamentul implantar / Dumitru Sîrbu ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2018. – 188 p.
 5. Sîrbu, Dumitru. Conduita în tratamentul pacienţilor cu fracturi de mandibulă : (recomandare metodică) / D. Sîrbu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2011. – 17 p.
 6. Sîrbu, Dumitru. Accesul endooral şi cel exooral în osteosinteza mandibulei. Indicaţii şi contraindicaţii. Avantaje şi dezavantaje : (recomandare metodică) / D. Sîrbu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2011. – 17 p.
 7. Zănoagă, Oleg. Chirurgia orală şi tratamentul antitrombotic - incidente şi riscuri / Oleg Zănoagă ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2017. – 108 p.
 8. Zănoagă, Oleg. Conduita în intervenţiile chirurgicale orale la pacienţii aflaţi pe fondal de tratament antitrombotic: (recomandare metodică) / Oleg Zănoagă ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2015. – 35 p.
 9. Chele, Nicolae Local-regional anesthesia in OMF dentistry and surgery Course notes for students and residents of Dentistry Faculty. - Chişinău : Medicina, 2020. – 97 p.
 10. Mostovei, Andrei Options of endosseous dental implant placement Methodological guide for the 4th year students, Faculty of Stomatology. - Chişinău : Medicina, 2020. – 24 p.
 11. Zănoagă, Oleg. Management of oral surgeries in patients on antithrombotic therapy : Methodical guidelines / Oleg Zănoagă ; recenzenţi: D. Şcerbatiuc, E. Stepco ; Public Institution State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2015. – 34 p.

 

 

 

 

 

noiembrie intrari

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

Urmăriți-ne

Comentarii

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-