intrari octombrie

Intrări noi în Biblioteca Electronică Didactică (octombrie)

Publicat: 14.11.2020

Chirurgie generală semiologie

 1. Chirurgie generală şi semiologie : Suport de curs pentru studenţii anului 3, Facultatea Medicină nr. 1 / E. Guţu, D. Casian, V. Iacub, V. Culiuc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de chirurgie generală semiologie. - Chişinău : Medicina, 2017 – 94 p.
 2. Pansamente şi bandaje : elaborări metodice pentru studenţii anului III Facultatea Medicină Generală / E. Guţu, V. Iacub, D. Casian, Gh. Cristalov ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2006 – 38 p.
 3. Dressings and bandages : methodical recommendation for III year students of Medical faculty / E. Gutu, V. Iacub, D. Casian, Gh. Cristalov ; Ministry of Health and Social Protection of Republic of Moldova ; SUMPh "Nicolae Testemitanu". - Chişinău : Medicina, 2006 – 35 p.
 4. General surgery and semiology : Lecture support for 3rd-year students, faculty of Medicine nr. 2 / E. Guţu, D. Casian, V. Iacub, V. Culiuc ; "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy, Department of General Surgery and Semiology. - 2nd ed.. - Chişinău : Medicina, 2017 – 85 p.
 5. Гуцу, Евгений. Общая хирургия и семиология : Краткий курс лекций для студентов 3-го курса медицинского факультета №1 / Е. Гуцу, Д. Касьян ; Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану, Кафедра общей хирургии и семиологии №3. - Кишинев : Medicina, 2017 – 98 p.
 6. Повязки и техника их наложения : метод. рек. для студ. 3-го курса Лечебного факультета / Е. Гуцу, В. Якуб, Д. Касьян, Г. Кристаллов ; Государственный Университет Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану, Кафедра Общей хирургии и семиологии. - Chişinău : Medicina, 2006 – 40 p.

 

Neurologie

 

 1. Gherman, Diomid. Dereglările vasculare medulare vertebrogene : monografie / D. Gherman ; Academia de Ştiinte a Moldovei ; Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2006 – 270 p.
 2. Grosu, Aurel. Sincopa : diagnosticare şi tratament / A. Grosu ; au colab.: V. Lisnic, A. Răducanu, C. Grosu. - Chişinău : Universul, 2009 – 304 p.
 3. Moldovanu, Ion. Boala Parkinson : aspecte diagnostice şi tratament / I. Moldovanu, G. Pavlic ; a colab. : D. Ţiple. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2011 – 260 p.
 4. Moldovanu, Ion. Cefaleele, durerile faciale şi cervicale : (diagnostic şi tratament) / I. Moldovanu, D. W. Dodick, S. Odobescu ; red. şt.: D. Gherman. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2007 – 520 p.

 

 

 

Filosofie și bioetică

 1. Comunicare şi comportament în medicină : (cu elemente de bioetică) : Suport de curs / V. Ojovanu, I. Banari, A. Eşanu, V. Federiuc [et al.] ; coordonator: Vitalie Ojovanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de filosofie şi bioetică ; Centrul Naţional de Bioetică din Republica Moldova. - Chişinău : Medicina, 2016 – 220 p.
 2. Filosofia medicinei: (cu elemente de bioetică medicală) : Suport de curs / autori: V. Ojovanu, I. Banari, A. Eşanu [et al.] ; coordonator: Vitalie Ojovanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de filosofie şi bioetică ; Centrul Naţional de Bioetică din Republica Moldova. - Chişinău : Medicina, 2017 – 120 p.

 

Biofizica

 1. Croitoru, Dumitru. Biofizică medicală : prelegeri, exerciţii / D. Croitoru, V. Vovc, I. Cojocaru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra fiziologia omului şi bofizică. - Chişinău, 2013 – 235 p.
 2. Croitoru, Dumitru. Medical biophysics : lectures, exercises / Dumitru Croitoru, Victor Vovc, Ion Cojocaru ; State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Department of Human Physiology and Biophysics. - Chişinău, 2015. – 235 p.: il.
 3. Practical papers of medical biophysics / Dumitru Croitoru, Victor Vovc, Natalia Gubceac [et al.] ; in collaboration with Efim Aramă, Aurelian Volneanschi, Nellu Ciobanu [et al.] ; translated by Viorica Tonu, Natalia Gubceac. - Chişinău : [s. n.], 2015. – 160 p. : il.

 

Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală

 

 1. Diferentierea dismicrobismului si disfunctiilor intestinale diareice : (recomandare metodica) / A. Velciu, M. Timoşco, V. Ciochina, ... ; Academia de Ştiinţe a Moldovei ; Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2011 - 38 p.
 2. Infecţia cu HIV : etiologie, patogenie, tablou clinic, diagnostic, tratament : ghid practic la disciplina "Boli Infecţioase" pentru studenţii Facultăţii de Medicină / T. Holban, Gh. Plăcintă, S. Cojocaru, ... ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Imprint Star, 2011 – 100 p. : il.
 3. Materiale didactice în bolile infecţioase, tropicale şi parazitare : ghid practic pentru studenţi şi rezidenţi / C. Andriuţă, V. Pantea, T. Holban, I. Rusu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2004. – 182 p.
 4. Patogenia, tabloul clinic, diagnosticul şi tratamentul helmintiazelor : ghid practic pentru studenţi şi rezidenţi / C. Andriuţă, V. Pantea, T. Holban, .... - Chişinău : Medicina, 2001. – 72 p.
 5. Pântea, Victor. Hepatita virală C acută : recomandări metodice / V. Pântea, L. Cojuhari, C. Spînu ;Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Boli infecţioase FECMF. - Chişinău : Medicina, 2013. – 68 p.
 6. Pântea, Victor. Hepatitele virale acute şi cronice : (etiologie, epidemiologie, patogenie, tabloul clinic, diagnostic, tratament şi profilaxie) / V. Pântea ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. de Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie, Catedra Boli infecţioase. - Chişinău, 2014. – 259 p.
 7. Russu, Irina. Infecţia cu virusul hepatitei C: etiologie, patogenie, epidemiologie, tablou clinic, diagnostic şi tratament : (Compendiu pentru studenţi şi rezidenţi) / Irina Russu, Ina Bîstriţchi, Tiberiu Holban ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală. - Chişinău : Medicina, 2019. – 57 p.
 8. Tratamentul antiretroviral în infecţia HIV/SIDA : (Compendiu pentru studenţi şi rezidenţi) / Ina Bîstriţchi, Tiberiu Holban, Stela Cojocaru, Pavel Micşanschi ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală. - Chişinău : Medicina, 2019. – 35 p.

 

 

Departamentul Pediatrie

 1. Ciuntu, Angela. Sindromul nefrotic la copii : aspecte clinico-paraclinice şi tratament / Angela Ciuntu ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2016. – 165 p.
 2. Dezvoltarea copilului şi conduita în maladiile nutriţionale / A. Voloc, V. Ţurea, M. Rudi [et al.] ; sub redacţia: A. Voloc, V. Ţurea ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Societatea Ştiinţifico-Practică a Pediatrilor din Republica Moldova. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2007. – 312 p.
 3. Donos, Ala. Pneumonia comunitară la copii : ghid practic / A. Donos ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2015. – 108 p.
 4. Hadjiu, Svetlana. Dezvoltarea neuropsihică şi evaluarea neurologică a sugarului şi copilului de vârstă mică / S. Hadjiu. - Chişinău : Sirius, 2014. – 588 p.
 5. Managementul îngrijirii nou-născutului / P. Stratulat, L. Crivceanschi, L. Ciocârlă, ... ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului. - Chişinău, 2005. – 278 p.
 6. Mihu, Ion. Maladiile digestive la copii / I. Mihu, O. Tighineanu ; IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului. - Chişinău : Pontos, 2013. – 502 p.
 7. Raba, Tatiana. Hepatitele virale B, C, D cronice la copii : Monografie / Tatiana Raba ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2016. – 180 p.
 8. Steclari, Tatiana. Malformaţii congenitale cardiace : Epidemiologie. Etiologie. Semiologie. Forme clinice. Diagnostic. Vol. 1 / T. Steclari, M. Rudi, I. Palii ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"; Societatea Ştiinţifico-Practică a Pediatrilor din Republica Moldova. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2008. – 318 p.
 9. Steclari, Tatiana. Malformaţii congenitale cardiace. Vol. 2 : Sindroame congenitale : profilaxie, diagnostic prenatal / T. Steclari ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Tipografia Centrală, 2008. – 264 p.
 10. Vizite de monitorizare la domiciliu a copilului sănătos de vârstă mică : Ghid de suport pentru aplicare practică : (pentru asistente medicale de familie) / Ninel Revenco, Olga Cîrstea, Adela Horodişteanu-Banuh [et al.] ; sub redacţia: Ninel Revenco ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; IMSP Institutul Mamei şi Copilului. - Chişinău : [s. n.], 2018. – 240 p.

 

Anatomia omului

 1. Culegere de scheme la anatomia omului = Сборник схем по анатомии человека = Collection of schemes for human anatomy / Teodor Lupaşcu, Mihail Taşnic, Eleonora Ştefârţă [et al.] ; sub redacţia: Ilia Catereniuc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie a omului. - Ed. a 6-a, rev. şi compl.. - Chişinău, 2019 – 269 p.
 2. Трушель, Н.А. Иннервация кожи тела человека: учебно – методическое пособие / Н. А. Трушель, И. М. Катеренюк, А. Р. Ромбальская. – Минск : БГМУ, 2020 – 24 p.

 

Radiologie şi  imagistică

 1. Rotaru, Natalia Radiologie şi radioprotecţie / Natalia Rotaru, Oxana Malîga, Ion Codreanu; Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova,  Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău: Medicina, 2020 (Tipogr. “Print-Caro”). – 242 p.:il.

 

Stomatologie  terapeutică

 1. Fala Valeriu Implementarea design-ului funcţional-estetic, conform conceptului ocluzal “Ghidajul secvenţial cu dominaţia canică” în terapia restaurativă estetică, metoda direct = Implementation of functional design, based on the occlusal concept “Sequential guidance with canine dominance” in aesthetic restaurative therapy, through the direct method / Valeriu Fala; Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova,  Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău: S. n., 2020 (Tipogr-Sirius). – 168 p.:il.

 

 

 

intrari noi octombrie

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

Urmăriți-ne

Comentarii

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-