Masa rotundă „Experiențe europene în abordarea complexă a vulnerabilității”

Publicat: 01.11.2023

Pe data de 31 octombrie 2023, Centrul de Informare al Uniunii Europene BȘM în colaborare cu Catedra de filosofie și bioetică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a organizat cea de-a 8-a ediţie a mesei rotunde anuale. În acest an, genericul Experiențe europene în abordarea complexă a vulnerabilității” a avut drept scop de a reflecta sensibilitatea acestui fenomen atât în ţara noastră, cât şi în ţările europene.

1Liubovi Karnaeva, directoarea BŞM, a venit cu un mesaj de salut şi recunoştinţă pentru receptivitatea Catedrei de filosofie şi bioetică la apelurile de conlucrare venite din partea administraţiei BŞM. Dna director a vorbit despre vulnerabilitate ca şi fenomen, şi a menţionat că este o caracteristică a condiției umane ce presupune diverse abordări pentru identificarea şi caracterizarea grupurilor vulnerabile, excluse şi discriminate. Astăzi mai mult ca altă dată e nevoie de o abordare pragmatică pentru identificarea situaţiilor grupurilor reale care se confruntă cu excluziunea, discriminarea şi marginalizarea. Conceptul de vulnerabilitate nu este un concept comun acceptat. Conceptul dat are conexiuni cu noţiunile de excluziune socială, sărăcie, discriminare şi marginalizare.

   

2Vitalie Ojovanu, dr. hab., conf. univ., şef Catedră filosofie şi bioetică, a relatat despre actualitatea fenomenului multidimensional de vulnerabilitate în toate domeniile de activitate şi a menţionat că sistemul medical nu este scutit de aceasta, având particularități contextuale și fiind dependent de sistemul sociocultural, tendințele politice, progresul economic, mediul natural, precum și de modul de percepere a realității și a trăirilor persoanei.

Studenții USMF au prezentat o serie de rapoarte în care, de asemenea, au fost abordate subiecte actuale și interesante despre „vulnerabilitatea” copiilor şi vârstnicilor, pacienţilor cu boli mintale, pacienţilor oncologici,  aistenţilor medicali şi altor categorii de personal medical în contactul direct cu pacienţii.

 

Rapoarte cadre didactice:

Vitalie Ojovanu, dr. hab. în filos., conf. univ., „Vulnerabilitatea – un fenomen multidimensional contemporan

Ludmila Rubanovici, dr. în filos., conf. univ., „Aspecte etice privind evoluția relației medic-pacient în sistemul de sănătate european

Anatolie Esanu, dr. în filos., conf. univ., „Dimensiunea europeană a vulnerabilității globale în contextul sănătății unitare” 

Ion Banari, dr. în filos., conf.. univ., „Vulnerabilitatea și etica îngrijirii vârstnicilor în contextul  raportului mondial al OMS privind îmbătrânirea și sănătatea din 18 March 2017, Tübingen, Germany

Viorel Cojocaru, dr. în filos., lect. univ.Aspecte determinante a vulnerabilității pompierului în activitatea profesionala

 

3Rapoarte ale studenţilor:

Linda Haj Ihmaid, studentă, gr. S2303, Unele condiții ale vulnerabilității cadrelor medicale” (cond. şt. S. Spînu, dr. în filol., conf. univ.).

Valeria Pînzaru, studentă, gr. S2303, Programul de sănătate mentală și sprijin pentru pacienți(cond. şt. S. Spînu, dr. în filol., conf. univ.).

Felicia Cotiujanschi, studentă, S2304,Realizari antiepidemice Covid 19 ale Europei vs. cazul R.Moldova” (cond. şt. S. Spînu, dr. în filol., conf. univ.).

Marilena Ciobanu, studentă, gr. S2304, „Statutul social al medicului în societatea contemporană post-pandemica. Ideal și realitate” (cond. şt. S. Spînu, dr. în filol., conf. univ.).

Valeria Jardan, studentă, M2322,Vulnerabilitatea asistenților medicali în contactul direct cu pacienții” (cond. şt. V. Ojovanu, dr. hab. în filos., conf. univ.).

Marius Nazaria, student, gr. M2322, Copii și vârstnici – categorii vulnerabile în cadrul asistenței medicale” (cond. şt. V. Ojovanu, dr. hab. în filos., conf. univ.).

Daria Gherasimov, studentă, gr. M2322,Vulnerabilitatea pacienților: o perspectivă asupra necesității de protecție și îngrijire” (cond. şt. V. Ojovanu, dr. hab. în filos., conf. univ.).

Cristina Trocin, studentă, gr. M2040,Respectarea drepturilor pacienților în cazul malpraxisului medical la nivel european” (cond. şt. L. Rubanovici, dr. în filos., conf. univ.).

Gheorghe Bîrsanu, student, gr. Sp2001, „Vulnerabilitatea personalului medical în perioada post COVID-19 în sistemul european de sănătate” (cond. şt. L. Rubanovici, dr. în filos., conf. univ.).

Valeria Ticalenco, studentă, gr. M1829, „Tendințe actuale în bioetica europeană: abordarea complexă a vulnerabilității pacienților paliativi” (cond. şt. L. Rubanovici, dr. în filos., conf. univ.).

 

Evenimentul a finalizat cu dezbateri vis-a-vis de subiectele abordate. Biblioteca Ştiinţifică Medicală a apreciat efortul mediciniştilor şi implicarea acestora la combaterea fenomenului de vulnerabilitate în societate. Aceştia au primit certificate de participare.

 

*Activitatea s-a desfăşurat în format mixt, întrunind 52 de participanţi online şi 30 cu prezenţă fizică.

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

Urmăriți-ne

Comentarii

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-