Rezultatele chestionarelor realizate de BȘM în contextul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis

Publicat: 28.10.2019

În săptămâna Accesului Deschis 2019 cu genericul „Deschis pentru cine? Echitate în Cunoștințe Deschise“, Biblioteca Științifică Medicală a USMF „Nicolae Testemițanu“ a realizat două chestionare, scopul cărora a fost de a determina rolul bibliotecarului în Cunoașterea Științifică (colaboratorii Bibliotecii) și stabilirea nivelului de cunoștințe ale utilizatorilor BȘM privind Accesul Deschis, Știința Deschisă și Cunoștințe Deschise (beneficiarii Bibliotecii).

1Răspunsurile, pe care le-au oferit bibliotecarii denotă procentul înalt de cunoștințe, pe care le posedă în domeniul de Cunoaștere Științifică. Colaboratorii Bibliotecii Științifice Medicale consideră că rolul bibliotecarului, în deosebi într-o bibliotecă academică, constă în:

 • Organizarea și gestionarea informațiilor
 • Crearea bazelor de date
 • Promovarea resurselor în acces deschis și asigurarea accesului la ele
 • Diseminarea rezultatelor cercetărilor
 • Promovarea accesului deschis la informații, a științei deschise, cunoștințelor deschise
 • Ghidarea și instruirea beneficiarilor în regăsirea informațiilor
 • Crearea repozitoriilor instituționale pentru arhivarea rezultatelor cercetărilor
 • Formarea Culturii informației a cercetătorilor
 • Studierea comportamentului informațional și a necesităților în informație a utilizatorilor.
 • Identificarea problemelor în domeniul de cercetare2

Colaboratorii Bibliotecii Științifice Medicale sunt conștienți de rolul strategic pe care îl are biblioteca și bibliotecarul în cadrul societăţii informaţionale, identificând permanent noi posibilităţi de optimizare a serviciilor oferite utilizatorilor.

La cel de-al doilea sondaj „Cum înțelegeți mișcarea Accesului Deschis?” au participat 62 beneficiari ai Bibliotecii. 

 

Pentru definirea Accesului Deschis au fost propuse următoarele variante:

 1. Un fenomen social
 2. O cercetare științifică
 3. O mișcare
 4. Accesarea liberă a literaturii online
 5. O revistă

1Beneficiarii au răspuns după cum urmează:

Varianta a - 4

Varianta b – 5

Varianta c – 5

Varianta d – 48

Varianta e - 0

 

 

 

Pentru termenul de Știință Deschisă au fost propuse 4 variante de răspuns:

2

 1. Cercetare științifică
 2. Mecanism de organizare a cercetării științifice
 3. Criză informațională
 4. O problemă

 

Beneficiarii au răspuns după cum urmează:

Varianta a - 12

Varianta b – 47

Varianta c – 2

Varianta d – 1

 

3A treia întrebare a fost formulată după cum urmează: Pentru cine sunt cunoștințele Deschise ?

S-au propus 4 variante de răspuns:

 1. Profesori
 2. Studenți
 3. Bibliotecari
 4. Cercetători

Beneficiarii au răspuns după cum urmează:

Varianta a - 1

Varianta b – 17

Varianta c – 18

Varianta d – 26

Din rezultatele obținute stabilim, că majoritatea respondenților au cunoștințe generale aproximative despre Acces Deschis, Știința Deschisă și Cunoștințe Deschise. Colaborarea bibliotecarilor cu studenții, rezidenții, profesorii continuă a fi o muncă asiduă zilnică în furnizarea de cunoștințe la subiectele menționate.

 

 

1

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

Urmăriți-ne

Comentarii

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-