Default Header Image

e-bibliografii

indice Teze de doctor şi doctor habilitat ale cadrelor didactico-ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu” (1948-2020) : Indice bibliografic / Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Biblioteca Ştiințifică Medicală ; alcăt.: Ludmila Covalschi, Natalia Bot, Elena Varlacova ; resp. de ed.: Liubovi Karnaeva. - Chişinău, 2021. – 167 p. ISBN 978-9975-82-227-5 (PDF).
ETCO

Constantin Ețco : 75 de ani : Biobibliografie / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Bibl. Şt. Medicală; alcăt.: Ana Rusu, Natalia Bot, Elena Varlacova; resp. ed.: Liubovi Karnaeva. – Ch. :  Epigraf, 2016. - 136 p. : fot.

1 Ion Ababii: biobibliografie

Prezenta biobibliografie este concepută şi realizată cu prilejul aniversării a 70 de ani ai rectorului IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, dlui Ion Ababii, doctor habilitat, profesor universitar, academician al AȘM.

           Lucrarea cuprinde un volum considerabil de informaţii, fiind însoţită de un articol omagial semnat de Mihail Maniuc, profesor universitar, precum şi de Curriculum vitae, care reflectă date importante despre formarea şi creşterea profesională, domeniile de cercetare, participarea la diverse manifestări şi întruniri ştiinţifice din ţară şi de peste hotare, funcţiile administrative deţinute şi distincţiile de care s-a învrednicit dl Ion Ababii pe parcursul întregii sale activităţi.

PALADE Academicianul Gheorghe Paladi - 90 de ani : Biobibliografie / Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"; Biblioteca Ştiinţifică Medicală ; alcăt.: Ludmila Covalschi, Natalia Bot, Elena Varlacova, Ana Rusu ; resp. de ed.: Liubovi Karnaeva. - Chişinău : Medicina, 2019. - 168 p. - ISBN 978-9975-82-137-7.
Anestiadi

Academicianul Vasile Anestiadi : 95 de ani de la naştere : Biobibliografie / Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Biblioteca Ştiinţifică Medicală ; alcăt.: Natalia Bot, Elena Varlacova, Ludmila Covalschi ; resp. de ed.: Liubovi Karnaeva. – Chişinău: Medicina, 2023. - ?? p. : fot., il. color.

     Cerinţe de sistem: PDF Reader

     ISBN 978-9975-??  (PDF)

   
   
   

 

 

 

 

 

  Sondaj

  Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

  PRO (100%)
  100%
  CONTRA (0%)
  0%
  Voturi total: 1
  Perioadă
  -