Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 12.03.2021
2

1. Учебное пособие для лиц, страдающих сахарным диабетом 2 типа / Зинаида Алекса, Анна Выртосу, Думитру Хареа [и др.] ; Государственный Университет Медицины и Фармации им. Николая Тестемицану ; Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству ; Швейцарский институт тропической медицины и общественного здоровья. - [Кишинэу] : [б. и.], 2019. - 196 c. : ил., табл.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu. - Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului "Viaţă Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile", finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

1

2. "MedEspera", international medical congress for students and young doctors (8 ; 2020 ; Chişinău). MedEspera 2020 : The 8th International medical congress for students and young doctors, 24-26 September 2020, Chisinau, Republic of Moldova : Abstract book / chairman of the editorial board: Stanislav Groppa ; organizing committee: Olga Clipii. - Chişinău : [s. n.], 2020. - 436 p.. - Antetit.: "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova ; Association of Medical Students and Residents

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Alexeev, Valeriu. Infecţii virale cu afectarea mucoasei cavităţii bucale : Recomandare metodică / Valeriu Alexeev ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de odontologie, parodontologie şi patologie orală. - Chişinău : Medicina, 2020. - 49 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

4. Suman, Serghei. Anatomia clinică a membrului / Serghei Suman, Anca Sava, Cristinel Ionel Stan ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie topografică şi chirurgie operatorie ; IMSP Institutul de Medicină Urgentă ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa". - Chişinău ; Iaşi : [s. n.], 2020. - 228 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5. Anatomical and physiological features of the respiratory system in children : (methodical guidelines) / Ala Donos, Alic Darii, Ana Guragata, Petru Martalog ; "Nicolae Testemiţanu" State University of Medicine and Pharmacy. - Chişinău : Medicina, 2020. - 46 p. : ill., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

anestezia

6. Chele, Nicolae. Anestezia loco-regională în stomatologie şi chirurgia OMF : Note de curs pentru studenţii şi rezidenţii Facultăţii de Stomatologie / Nicolae Chele, Gabriela Motelica ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală "Arsenie Guţan". - Chişinău : Medicina, 2020. - 97 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

angina

7. Angina pectorală : Ghidul pacientului / Valeriu Revenco, Irina Cabac-Pogorevici, Ecaterina Sedaia [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Institutul Elveţian Tropical şi de Sănătate Publică. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 64 p. : il.. - Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului "Viaţă Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile", finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

8. Railean, Silvia. Anomalii congenitale cranio-maxilo-faciale la copii - abordare multidisciplinară / Silvia Railean ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2020. - 268 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

atibioticoprofilaxia

9. Zănoagă, Oleg. Antibioticoprofilaxia în chirurgia dento-alveolară şi maxilo-facială : Recomandare metodică pentru studenţii anului 3, Facultatea de Stomatologie / Oleg Zănoagă, Nicolae Chele ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală "Arsenie Guţan". - Chişinău : Medicina, 2020. - 22 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

10. Gorea, Oleg. Aspecte clinice ale tratamentului leziunilor odontale coronare ale dinţilor frontali prin faţetare : Monografie / Oleg Gorea ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Stomatologie. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 120 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

11. Şarpe, Vasile. Blunt and sharp force injuries : (methodological and didactic guideline) / Vasile Şarpe, Eduard Lungu ; Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy, Department of Forensic Medicine. - Chişinău : Medicina, 2020. - 45 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

12. Chirurgie pediatrică : Cazuri clinice / colectivul de autori: Eva Gudumac, Gavril Boian, Petru Moroz [et al.] ; sub redacţia: Eva Gudumac ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2020. - 292 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

1

13. Concepţia sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior / Larisa Şavga, Tudor Maleca, Gheorghe Ţurcanu [et al.] ; Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova ; Academia de Studii Economice din Moldova ; Fundaţia Soros-Moldova. - Chişinău : ASEM, 2006. - 312 p.. - Anexe p. 308-311

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

14. Culegeri de lucrări ştiinţifice ale Institutului de Medicină Urgentă : Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 / Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova ; Academia de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 144 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

15. Sprincean, Mariana. Determinantele şi predicţia accidentului vascular cerebral ischemic la copii : Monografie / Mariana Sprincean ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2020. - 226 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

diagnosis

16. Buruiană, Sanda. Diagnosis and clinical features of non-Hodgkin's lymphomas : (methodical guidelines for students) / Sanda Buruiană ; "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy. - Chişinău : Medicina, 2020. - 43 p. : ill., tab.

click aici pentru vizualizarea cunoștințelor
 

embriologie umana

17. Chircor, Lidia. Embriologie umană / Lidia Chircor, Loredana Surdu. - Ed. a 2-a. - Constanţa : Ex Ponto, 2020. - 602 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

epidemiologie generala

18. Prisacari, Viorel. Epidemiologie generală : Bazele medicinei prin dovezi : Manual / Viorel Prisăcaru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de epidemiologie. - Ed. a 2-a, revăzută şi completată. - Chişinău : [s. n.], 2020. - 468 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

essentials

19. Scutari, Corina. Essentials of pharmacology : (Course notes for students of Faculty of Stomatology) / C. Scutari, V. Gonciar ; State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Department of Pharmacology and Clinical Pharmacy. - Chişinău : [s. n.], 2020. - 228 p. : fig., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

firearm

20. Lungu, Eduard. Firearm ijuries : (methodological and didactic guideline) / Eduard Lungu, Vasile Şarpe ; Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy, Department of Forensic Medicine. - Chişinău : Medicina, 2020. - 44 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

ghid de conduita

21. Taran, Natalia. Ghid de conduită şi metodele de diagnostic în post-transplantul hepatic : Publicaţie ştiinţifico-metodică şi didactică pentru rezidenţi, medicii gastroenterologi, chirurgi, medicii de familie / Natalia Taran, Adrian Hotineanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2020. - 77 p. : fig., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

ghid de laborator clinic

22. Ghid de laborator clinic în practica medicală / I. Ţîbîrnă, R. Bugai, V. Gudumac, V. Ţâbârnă ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2020. - 564 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

guide in anatomy

23. Hacina, Tamara. Guide in anatomy : Viscera and central nervous system / Tamara Hacina. - Chişinău : Pontos, 2015. - 320 p. : ill.

click aici pentri vizualizarea cuprinsului

igiena generala

24. Igiena generală : Curs. Vol. 3 / Gheorghe Ostrofeţ, Elena Ciobanu, Cătălina Croitoru [et al.] ; sub redacţia: Ion Bahnarel ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Ed. a 2-a, rev. şi compl.. - Chişinău : Medicina, 2019. - 186 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

imunologie

25. Botnaru, Victor. Elemente de imunologie / Victor Botnaru ; [autorii: Victor Botnaru, Victoria Brocovschi, Svetlana Cemîrtan, Diana Ţâmbală]. - Chişinău : [s. n.], 2020. - 332 p. : il., tab.. - Pe copertă şi pe foaia de titlu este indicat doar primul autor, colectivul de autori este indicat la p. 3.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

afectiuni malformative

26. Bernic, Jana. Afecţiunile malformative congenitale ale aparatului locomotor la copil : (Compendiu) / Jana Bernic, Lev Stati ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2020. - 54 p.

click aici pentri vizualizarea cuprinsului

junqueira

27. Mescher, Anthony L. Junqueira's basic histology : text and atlas / Anthony L. Mescher. - 15th ed. /International edition. - New York : McGraw-Hill Education, 2018. - ix, 562 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

leziuni necarioase

28. Leziuni necarioase ale ţesuturilor dure dentare : anatomie, histologie, embriologie, etiologie, patogenie, tablou clinic, diagnostic, tratament / Corneliu Năstase, Alexei Terehov, Gheorghe Nicolau, Pavel Gnatiuc. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 224 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

limfoamele

29. Buruiană, Sanda. Limfoamele non-Hodgkin : (Recomandări metodice pentru studenţi) / Sanda Buruiană, Maria Robu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2020. - 46 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

local regional

30. Chele, Nicolae. Local-regional anesthesia in OMF dentistry and surgery : Course notes for students and residents of Dentistry Faculty / Nicolae Chele, Gabriela Motelica ; Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy, Arsenie Guţan Department of oral and maxillo-facial surgery and oral implantology. - Chişinău : Medicina, 2020. - 110 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

propaedeutic

31. Manual of propaedeutic pediatrics : for the second- and third-year students / S. O. Nykytyuk, N. I. Balatska, N. B. Galiyash [et al.] ; Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky. - 2nd ed., unchanged. - Ternopil : Ukrmedknyha, 2016. - 468 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

mijloace fizice

32. Stratulat, Ioan Sorin. Mijloace fizice utilizate în medicina fizică şi de reabilitare. Vol. 1 / Ioan Sorin Stratulat ; colaboratori: Iulia Arbune, Oleg Pascal, Cristian-Ştefan Buruiană [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2019. - 456 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

09

33. Stratulat, Ioan Sorin. Mijloace fizice utilizate în medicina fizică şi de reabilitare. Vol. 2 / Ioan Sorin Stratulat ; colaboratori: Iulia Arbune, Oleg Pascal, Cristian-Ştefan Buruiană [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2019. - 539 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

nutritia

34. Nutriţia şi alimentaţia copilului şi adolescentului : Indicaţii metodice / Petru Martalog, Ninel Revenco, Adela Horodişteanu-Banuh [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Pediatrie. - Chişinău : Medicina, 2020. - 114 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

nutrition

35. Nutrition and dietary recommendations for children and adolescents : Methodological guidelines / Petru Martalog, Ninel Revenco, Adela Horodişteanu-Banuh [et al.] ; "Nicolae Testemiţanu" State University of Medicine and Pharmacy. - Chişinău : Medicina, 2020. - 118 p. : fig., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

option of endosseous dental implant

36. Mostovei, Andrei. Options of endosseous dental implant placement : Methodological guide for the 4th year students, Faculty of Stomatology / Andrei Mostovei ; Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy, Arsenie Guţan Department of oral and maxillo-facial surgery and oral implantology. - Chişinău : Medicina, 2020. - 24 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

instalarea implanturilor

37. Mostovei, Andrei. Opţiuni privind instalarea implanturilor dentare endoosoase : Recomandare metodică pentru studenţii anului 4, Facultatea de Stomatologie / Andrei Mostovei ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală "Arsenie Guţan". - Chişinău : Medicina, 2020. - 24 p.

click aicipentru vizualizarea cuprinsului

pandemia covid

38. Pandemia COVID-19 în România : aspecte clinice şi epidemiologice / coordonatori: Victor Voicu, Costin Cernescu, Irinel Popescu ; Academia Română. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2020. - 448 p. : il. tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

anatomia

39. Particularites anatomo-fonctionnelles du systeme respiratoire de l'enfant : (Indications methodiques) / Ala Donos, Alic Darii, Ana Guragata, Petru Martalog ; Institution publique Universite d'Etat de Medecine et Pharmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2020. - 49 p. : ill., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

plante toxice

40. Nistreanu, Anatolie. Plante toxice / Anatolie Nistreanu, Tatiana Calalb ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de farmacognozie şi botanică farmaceutică. - Chişinău : Medicina, 2020. - 221 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

pneumologie

41. Botnaru, Victor. Pneumologie în tabele şi cazuri clinice / Victor Botnaru ; [autorii: Victor Botnaru, Victoria Brocovschi, Diana Calaraş et al.]. - Chişinău : [s. n.], 2020. - 346 p. : il., tab.. - Pe copertă şi pe foaia de titlu este indicat doar primul autor, colectivul de autori este indicat la p. 4.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

bolnav geriatric

42. Şandru, Serghei. Procesul anestezic al bolnavului geriatric : Monografie / Serghei Şandru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr. 1 "Valeriu Ghereg". - Chişinău : [s. n.], 2017. - 168 p. : il., tab., diagr.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

protocol clinic standardizat

43. Protocol clinic standardizat pentru medicii de familie PEN Nr. 1 şi PEN Nr. 2 / Proiectul "Viaţă sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile" ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale ; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare. - [Chişinău] : [s. n.], 2020. - [34 p.]. - Ghidul a fost realizat în cadrul Proiectului "Viaţă sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile"

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

recomandari metodice

44. Recomandări metodice pentru lucrări practice la Farmacologie : (Facultatea de Farmacie) / V. Gonciar, C. Scutari, E. Bodrug [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de farmacologie şi farmacie clinică. - Chişinău : Medicina, 2020. - 170 p.

click pentru vizualizarea cuprinsului

sistemul respirator la copii

45. Particularităţile anatomo-fiziologice ale sistemului respirator la copii : (Indicaţii metodice) / Ala Donos, Alic Darii, Ana Guragata, Petru Martalog ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2020. - 50 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

stenocardia

46. Стенокардия : Практическое руководство для пациента / Валериу Ревенко, Ирина Кабак-Погоревич, Екатерина Седая [и др.]. - Кишинэу : [б. и.], 2019. - 64 c. : ил.. - Данное руководство было разработано при поддержке проекта "Здоровая жизнь", финансируемого Швейцарским агенством по развитию и сотрудничеству

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

suport educational

47. Suport educaţional destinat persoanelor adulte cu diabet zaharat tip 2 / Zinaida Alexa, Ana Vîrtosu, Dumitru Harea [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare ; Institutul Elveţian Tropical şi de Sănătate Publică. - [Chişinău] : [s. n.], 2018. - 156 p. : il., tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu. - Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului "Viaţă Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile", finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

surgery

48. Surgery of the esophagus / Silviu Constantinoiu (coordinator), Ioan Cordoş, Constantin Ciuce, Viorel Scripcaru. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2019. - 835 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

urologie

49. Urologie. Andrologie. Nefrologie chirurgicală / sub redacţia: Emil Ceban ; colectivul de autori: Emil Ceban, Adrian Tănase, Ion Dumbrăveanu [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală. - Chişinău : Universul, 2020. - 368 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-