Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 16.04.2021
1

1. Glaser, Anthony N. High-yield biostatistics, epidemiology, and public health / Anthony N. Glaser. - 4th ed.. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, : Wolters Kluwer, 2014. - viii, 110 p. : fig., tab.. - Includes index

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

2. L'Anatomie du tronc. Fasc. 1 : Parois / Marius Valeriu Hînganu, Delia Hînganu, Anca Sava, Cristinel Ionel Stan. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2018. - 205 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Nervous diseases : Selected lectures / V. P. Gancho, N. F. Gertsev, Yu. I. Goranskey [et al.] ; edited by Yuriy Lvovich Curako. - Odessa : OSMU, 2000. - 212 p.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

4. Noi practici ce se impun în medicină, psihologie şi ecologie în Republica Moldova după avaria de la Cernobâl / Fundaţia Ecoul Cernobîlului. - Chişinău : [s. n.], 2001. - 36 p. : fot., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5. Prisacari, Viorel. Optimizarea educaţiei pentru sănătate după modelul infecţiilor intestinale / Viorel Prisăcaru, Emilia Malai ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2006. - 99 p. : diagr., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

6. Paţilea, Constantin. Istoria medicinii şi farmaciei gravată în medalii / Constantin Paţilea, Georgeta Năstase. - Buzău : Omega, 2019. - 101 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

7. Kharkevitch, D. A.. Pharmacology : Textbook for medical students / D. A. Kharkevitch ; translated by E. E. Zvartau. - 2nd ed.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 680 p. : ill.. - Translation of 12th edition of Russian textbook "Pharmacology" (2017)

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

8. Principii de organizare şi acordare a asistenţei perinatale : Ghidul A Naţional de Perinatologie: (destinat medicilor de familie, lucrătorilor medicali medii, specialiştilor din diverse domenii) / colectivul de autori: P. Stratulat, V. Friptu, Gr. Bivol [et al.] ; elaborat sub redacţia: P. Stratulat, V. Friptu, Gr. Bivol ; Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Asociaţia de Medicină Perinatală ; Asociaţia medicilor obstetricieni-ginecologi ; Asociaţia medicilor de familie. - Ed. a 2-a. - Chişinău : [s. n.], 2006. - 158 p. : il., tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click pentru vizualizarea cuprinsului

9

9. Ioan, Beatrice Gabriela. Răspunderea profesională în practica medicală / Beatrice Gabriela Ioan, Andrei-Codruţ Nanu, Irinel Rotariu. - Iaşi : Junimea, 2017. - 189 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

10. Sănătatea şi dezvoltarea tinerilor : Studiu de evaluare a cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor tinerilor / Svetlana Ştefaneţ, Galina Leşco, Angela Capcelea [et al.] ; UNICEF ; Asociaţia "Sănătate pentru Tineri". - Chişinău : [s. n.], 2005. - 152 p. : fig., tab.. - Apare cu suportul financiar UNICEF Moldova şi suportul tehnic al Asociaţiei Canadiene de Sănătate Publică

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11

11. Ceoban, Didina. Suport didactic pentru studenţii străini la cursul de limbă română / D. Ceoban, V. Mătcaş, N. Cojocaru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2004. - 361 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12

12. Chicu, Valeriu. Supravegherea şi controlul bolilor infecţioase / Valeriu Chicu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şcoala de Management în Sănătate Publică. - Chişinău : [s. n.], 2007. - 176 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

13

13. Arvătescu, Dan-Gabriel. Trecute vieţi de medici romaşcani / Dan-Gabriel Arvătescu ; prefaţă de Lidia Trăuşan-Matu. - Roman : Papirus Media, 2019. - 118 p. : il., fot.. - (Anul cărţii - Iatroistorie )

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14

14. Гинекологическая эндокринология : Клинические лекции / И. Б. Манухин, Л. Г. Тумилович, М. А. Геворкян, Е. И. Манухина. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. : ил.. - (Библиотека врача - специалиста )

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15

15. Учайкин, Василий Федорович. Инфекционные болезни у детей : Учебник / В. Ф. Учайкин, О. В. Шамшева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 800 с. : ил.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

16

16. Петри, Авива. Наглядная медицинская статистика : учебное пособие для вузов / Авива Петри, Кэролайн Сэбин ; перевод с английского под редакцией В. П. Леонова. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 216 с. : ил., табл.. - Предметный указатель: с. 211-215

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

17

17. Барыкина, Наталья Владимировна. Сестринское дело в хирургии : [учебное пособие] / Н. В. Барыкина, В. Г. Зарянская ; под общей редакцией Б. В. Кабарухина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 448 с. : рис.. - (Медицина для вас )

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

18

18. Сифилис : Иллюстрированное руководство / В. А. Аковбян, В. И. Прохоренков, А. И. Новиков [и др.] ; под редакцией В. И. Прохоренкова. - Москва : Медицинская книга, 2002. - 300 с. : ил.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

19

19. Tравматология и ортопедия : учебник / под редакцией К. А. Егиазаряна, И. В. Сиротина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 576 с. : ил.. - Предметный указатель: с. 566-575

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

20

20. Хирургические болезни : Учебник / под редакцией М. И. Кузина. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 992 с. : ил.. - Предметный указатель: с. 986-991

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-