Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 08.04.2022
1

1. Musteaţă, Vasile. Primary myelofibrosis: clinical patterns, diagnosis and treatment : (Methodical guidelines for students) / Vasile Musteata, Maria Robu ; "Nicolae Testemiţanu" State University of Medicine and Pharmacy. - Chişinău : Medicina, 2021. - 29 p. ; fig., tab.. - Bibliogr.: p. 28-29. - ISBN 978-9975-82-232-9.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

2. Rusu, Victoria. Asistenţa anestezică în chirurgia de o zi (ambulatorie) : Recomandare metodică / Victoria Rusu, Victor Cojocaru, Petru Rusu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr. 2. - Chişinău : Medicina, 2022. - 28 p. ; tab.. - Bibliogr.: p. 25-26. - ISBN 978-9975-82-239-8.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Bolile pericardului : Recomandare metodică / Silvia Filimon, Livi Grib, Elena Samohvalov, Luminiţa Suveică ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Medicină Internă, Disciplina Cardiologie. - Chişinău : Medicina, 2022. - 85 p. ; fig., tab.. - Bibliogr.: p. 74-82. - ISBN 978-9975-82-238-1.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

4. Belîi, Natalia. Căi aeriene dificile la pacientul pediatric / Natalia Belîi, Serghei Şandru. - Chişinău : [s. n.], 2021. - 158 p. ; il., tab.. - Bibliogr.: p. 142-149.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5. Consiliere şi mentorare cu impact : [în 3 vol.]. Vol. 2 / coordonator: Patricia Runcan. - Timişoara : Editura de Vest, 2021. - 285 p.. - (Autentic )

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

6. Dozimetria biologică a personalului expus profesional şi accidental la surse de radiaţii ionizante : (Ghid) / Liuba Coreţchi, Mariana Gîncu, Angela Capaţîna [et al.] ; Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică. - Chişinău : [s. n.], 2021. - 120 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

7. Belic, Olga. Morfologia macro- şi microscopică a surselor de inervaţie şi vascularizaţie a splinei / O. Belic, N. Mazuruc, S Covanţev ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2022. - 190 p. ; fig., tab.. - Bibliogr.: p. 173-189. - ISBN 978-9975-3468-9-4.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

8. Produse vegetale de la soiuri de levănţică şi şerlai - surse de terpenoide şi compuşi fenolici : Ghid informativ / Tatiana Calalb, Anna Benea, Maria Gonceariuc [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Farmacie, Catedra de farmacognozie şi botanică farmaceutică. - Chişinău : [s. n.], 2022. - 15 p. ; il.. - ISBN 978-9975-56-978-1.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

9. Ceban, Emil. Valoarea densitometriei tomografice în tratamentul litiazei renoureterale prin litotriţie extracorporală : Monografie / Emil Ceban, Andrei Bradu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală. - Chişinău : [s. n.], 2022. - 144 p. ; il., tab.. - Bibliogr.: p. 118-144. - ISBN 978-9975-87-920-0.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

10. Кованцев, Сергей. Морфология почек / Сергей Кованцев, Наталья Мазурук, Ольга Белик ; Государственный Медицинский и Фармацевтический Университет имени Николае Тестемицану, Кафедра анатомии и клинической анатомии. - Кишинэу : [б. и.], 2021. - 126 с. ; ил., табл.. - Библиогр.: с. 114-126. - ISBN 978-9975-3468-6-3.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-