Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 04.08.2022
21

1. Lesnic, Evelina. Introduction in tuberculosis : Methodical recommendations for practical work, seminars, and individual work / Evelina Lesnic, Alina Malic ; "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, Faculty of Residency, Department of Pneumophthisiology. - Chişinău : Medicina, 2022. - 73 p. ; tab.. - Bibliogr.: p. 72-73. - ISBN 978-9975-82-265-7.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

22

2. Bahnarel, Ion. Ionizing and non-ionizing radiation / Ion Bahnarel, Aliona Tihon ; "Nicolae Testemiţanu" State University of Medicine and Pharmacy, Discipline of Hygiene, Department of Preventive Medicine. - Chişinău : Medicina, 2022. - 76 p. ; ill., tab.. - Bibliogr.: p. 75-76. - ISBN 978-9975-82-273-2.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

23

3. Istoria Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara la 75 de ani (1945-2020) : [în 4 vol.]. Vol. 1 : Istoria medicinei interne universitare în Banat / Ioan Romoşan (editor coordonator), Gheorghe S. Băcanu, Nicolae Barbu [et al.]. - Timişoara : Editura Victor Babeş, 2020. - 411 p. : il., fot.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

24

4. Istoria Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara la 75 de ani (1945-2020) : [în 4 vol.]. Vol. 2 : Istoria disciplinelor medicale universitare în Banat / Ioan Romoşan (editor coordonator), Dorin Bratu, Constantin Ilie [et al.]. - Timişoara : Editura Victor Babeş, 2021. - 504 p. ; il., fot.. - Bibliogr.: p. 497-503. - ISBN 978-606-786-207-2.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

25

5. Istoria Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara la 75 de ani (1945-2020) : [în 4 vol.]. Vol. 3 : Istoria specialităţilor preclinice universitare timişorene / Sorin Ursoniu (editor coordonator), Andrei Anghel, Diana Simona Antal [et al.]. - Timişoara : Editura Victor Babeş, 2021. - 407 p. ; il., fot.. - Bibliogr.: p. 407. - ISBN 978-606-786-207-2.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

26

6. Istoria Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara la 75 de ani (1945-2020) : [în 4 vol.]. Vol. 4 : Istoria specialităţilor chirurgicale universitare în Banat / Lazăr Fulger (editor coordonator), Bogdan Andor, Nicolae Balica [et al.]. - Timişoara : Editura Victor Babeş, 2021. - 415 p. ; il., fot.. - Bibliogr.: p. 415. - ISBN 978-606-786-207-2.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului 

27

7. Managementul cercetării şi stabilirii diagnosticului de boală (intoxicaţie) profesională în medicina muncii : (Recomandare metodică) / Nicolae Bodrug, Nicolae Lungu, Rodica Ţabur [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Medicină Internă, Disciplina de geriatrie şi medicina muncii ; Centrul Republican de Boli Profesionale, IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moşneaga". - Chişinău : Medicina, 2022. - 111 p. ; tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu. - Bibliogr.: p. 110-111. - ISBN 978-9975-82-279-4.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

28

8. Managementul examenelor medicale în medicina muncii : (Recomandare metodică) / Nicolae Bodrug, Nicolae Lungu, Rodica Ţabur [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Medicină Internă, Disciplina de geriatrie şi medicina muncii ; Centrul Republican de Boli Profesionale, IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moşneaga". - Chişinău : Medicina, 2022. - 129 p. ; tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu. - Bibliogr.: p. 128-129. - ISBN 978-9975-82-281-7.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

29

9. "Ziua medicamentului la INF", conferinţă ştiinţifică anuală. Materialele Conferinţei ştiinţifice anuale "Ziua medicamentului la INF" cu tema "Medicamentul de la idee la farmacie", 29 martie 2003 / colegiul de redacţie: F. Babilev, B. Parii, V. Safta [et al.]. - Chişinău : [s. n.], 2003. - 468 p. ; il., tab.. - Antetitlu: Institutul Naţional de Farmacie din Republica Moldova. - Bibliogr. la sfârşit de articole. - ISBN 9975-78-291-4.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

30

10. Bahnarel, Ion. Radiaţiile ionizante şi neionizante : Elaborare metodică pentru lucrările practice la disciplina Igiena radiaţiilor / Ion Bahnarel, Aliona Tihon ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Departamentul Medicină Preventivă, Disciplina Igienă. - Chişinău : Medicina, 2022. - 47 p. ; il., tab.. - Bibliogr.: p. 46-47. - ISBN 978-9975-82-278-7.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

31

11. Restenoza coronariană intra-stent: concept, mecanisme şi predictori : Monografie / Lucia Ciobanu, M. Popovici, I. Popovici [et al.] ; redactor ştiinţific: Mihail Popovici ; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cardiologie. - Chişinău : [s. n.], 2016. - 312 p. ; il.. - Bibliogr.: p. 288-311. - ISBN 978-9975-3089-8-4.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

32

12. Rook's dermatology handbook / edited by Christopher E. M. Griffiths, Tanya O. Bleiker, Daniel Creamer [et al.]. - Hoboken : Wiley-Blackwell, 2022. - xiv, 1038 p. ; ill., tab.. - Includes index. - ISBN 978-1-119-42819-0.

click aici pentru vizualizarea  cuprinsului

33

13. Nalivaico, Nicolae. Semiologia radiologică în patologia sistemului respirator / Nicolae Nalivaico ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2022. - 151 p. ; il., tab.. - Bibliogr.: p. 81-82. - ISBN 978-9975-164-28-3.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

34

14. Sadovnic, Adrian. Sexul pe înţelesul tuturor / Adrian Sadovnic. - Chişinău : Pontos, 2021. - 87 p.. - ISBN 978-9975-72-521-7.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

35

15. Ureteroscopia / sub redacţia: Petrişor Geavlete ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2008. - x, 479 p. ; il.. - Bibliogr.: p. 455-456. - ISBN 978-973-708-224-4.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

36

16. Sinescu, Ioanel. Urologie oncologică. Vol. 2 / I. Sinescu, G. Gluck, M. Hârza ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2006. - iv, 659 p. ; il., tab.. - Index: p. 647-659. - Bibliogr.: p. 644-645. - ISBN 973-708-096-3.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

37

17. Dumbrăveanu, Lilia. Uveitele endogene. Principii de clasificare, diagnostic şi tratament : Recomandări metodice / Lilia Dumbrăveanu, Valeriu Cuşnir ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de oftalmologie şi optometrie. - Chişinău : Medicina, 2022. - 81 p. ; tab.. - Bibliogr.: p. 79-80. - ISBN 978-9975-82-262-6.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

38

 

18. Revenco, Ninel. Variabilitatea ritmului cardiac : aplicarea metodei în pediatrie / Ninel revenco, Lilia Romanciuc. - Chişinău : [s. n.], 2014. - 113 p. ; il.. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-9975-56-168-6.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

39

19. Лесник, Эвелина. Туберкулез : Общие сведения : Методические рекомендации для практических работ, семинаров и индивидуальных занятий / Эвелина Лесник, Алина Малик ; Государственный университет медицины и фармации им. "Николае Тестемицану", Факультет Резидентуры, Кафедра пневмофтизиологии. - Кишинэу : Medicina, 2022. - 71 с. ; табл.. - Библиогр.: с. 70-71. - ISBN 978-9975-82-267-1.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

40

20. Туберкулез : Клиника, диагностика, лечение / под редакцией А. К. Асмолова. - Одесса : Друк, 2001. - 183 с. ; ил.. - Библиогр.: с. 180-181. - ISBN 966-7487-88-1.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-