titluri noi

Titluri noi în Biblioteca Electronică Didactică

Publicat: 01.09.2020

Chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică

 

 1. Ardelean, Mircea-Aurel. Ambiguitatea sexuală. Criptorhidia : recomandări metodice / M.-A. Ardelean, J. Bernic ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică ; Universitatea de Medicină "Paracelsus", Salzburg. - Chişinău : Medicina, 2014 – 36 p.
 2. Babuci, Stanislav. Patologia chirurgicală toracică la copii / Stanislav Babuci ; au colaborat: Bataev H. M., Catereniuc I., Râvneac V. [et al.] ; sub redacţia: Eva Gudumac ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Academician Natalia Gheorghiu". - Chişinău : [s. n.], 2012 – 371 p.
 3. Bernic, Jana. Infecţiile de tract urinar în uropatiile malformative la copil : aspecte clinico-paraclinice şi medico-chirurgicale / J. Bernic ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Tehnica-Info, 2012 – 360 p.
 4. Chistul hidatic pulmonar la copil : recomandări metodice / E. Gudumac, S. Babuci, V. Petrovici, A. Jalbă ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2006 – 32 p.:il.
 5. Curajos, Boris. Compendiu de urologie pediatrică / Boris Curajos. - Chişinău : [s. n.], 2018 – 320 p.
 6. Diagnosticul antenatal al malformaţiilor congenitale reno-urinare la copil : (Compendiu) / Eva Gudumac, Jana Bernic, Boris Curajos [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2018 – 35 p.
 7. Gudumac, Eva. Chistul hidatic pulmonar şi hepatic la copii / E. Gudumac, S. Babuci, V. Petrovici ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Laboratorul Infecţii chirurgicale la copii. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2011 – 220 p.
 8. Gudumac, Eva. Opinii şi controverse privind metabolismul calciu-fosfor în boala renală cronică la copii : Compendiu / Eva Gudumac, Jana Bernic, Angela Ciuntu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2018 – 21 p.
 9. Hematuria la copil : elaborare metodică / Angela Ciuntu, Ninel Revenco, Jana Bernic [et al.] ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2014 – 33 p.
 10. Pneumoniile bacteriene distructive acute la copii : opţiuni etiopatogenice şi medico-chirurgicale / red.: E. Gudumac. - Chişinău : Medicina, 2001 – 196 p.
 11. Stati, Leo. Diagnosticul precoce. Principiile de tratament şi profilaxia consecinţelor în diformităţile de varus ale gambei la copii : recomandări metodice : (pentru studenţi) / L. Stati ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2011 – 28 p.
 12. Şavga, Nicolae. Malformaţii congenitale de dezvoltare a membrului superior : îndrumare metodică / Nicolae Şavga ; recenzenţi: Eva Gudumac, Janna Bernic ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2016 – 44 p.
 13. Şavga, Nicolae. Particularităţile de diagnostic şi principii de tratament a fracturilor membrelor la copii : îndrumare metodică / Nicolae Şavga ; recenzenţi: Eva Gudumac, Janna Bernic ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2016 – 36 p.
 14. Şavga, Nicolae. Probleme de diagnostic şi tratament în fracturile toracale şi lombare a coloanei vertebrale la copii : îndrumare metodică / Nicolae Şavga ; recenzenţi: Eva Gudumac, Janna Bernic ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2016 – 44 p.
 15. Şavga, Nicolae. Procedeele izometrice în complexul de reabilitare a copiilor cu patologia coloanei vertebrale : recomandări metodice / N. Şavga, N. Şavga (jr.) ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chirurgie pediatrică. - Chişinău : Medicina, 2012 – 31 p.

 

Farmacognozie şi botanică farmaceutică

 1. Calalb, Tatiana. Stagiul de practică la Botanica farmaceutică : recomandări metodice / T. Calalb, A. Nistreanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2015 – 47 p.
 2. Chiru, Tatiana. Determinator de produse vegetale medicinale : (ghid) / Tatiana Chiru, Anatolie Nistreanu ; Universitatea de Stat de Medicină si Farmacie "Nicolae Testemitanu", Catedra de farmacognozie şi botanică farmaceutică. - Chişinău : Medicina, 2018 – 86 p.
 3. Cojocaru-Toma, Maria. Analiza farmacognostică a speciilor medicinale / Maria Cojocaru-Toma, Tatiana Chiru ; Universitatea de Stat de Medicină si Farmacie "Nicolae Testemitanu", Facultatea de Farmacie, Catedra de farmacognozie şi botanică farmaceutică. - Chişinău : Medicina, 2019 – 77 p.
 4. Cojocaru-Toma, Maria. Produse vegetale şi fitopreparate din Republica Moldova : Compendiu pentru lucrări de laborator la Farmacognozie / Maria Cojocaru-Toma ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Farmacie. - Chişinău : Medicina, 2017 – 330 p.
 5. Nistreanu, Anatolie. Analiza farmacognostică a produselor vegetale medicinale : compendiu pentru lucrări de laborator la farmacognozie / Anatolie Nistreanu, Tatiana Calalb ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra farmacognozie şi botanică farmaceutică. - Chişinău : Medicina, 2016 – 316 p.
 6. Nistreanu, Anatolie. Farmacognozie / A. Nistreanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Tipografia Centrală, 2000 – 672 p.:il.
 7. Nistreanu, Anatolie Plante toxice/ Anatolie Nistreanu, Tatiana Calalb ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra farmacognozie şi botanică farmaceutică. - Chişinău : CEP Medicina, 2020 – 221 p.:il.
 8. Nistreanu, Anatolie. Stagiul de practică la Farmacognozie : recomandări metodice / A. Nistreanu, T. Calalb ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Farmacie, Catedra de farmacognozie şi botanică farmaceutică. - Chişinău : Medicina, 2015 – 39 p.
 9. Calalb, Tatiana. Pharmaceutical botany : Practical guide for laboratory works / Tatiana Calalb, Anatolie Nistreanu ; Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, Department of pharmacognosy and pharmaceutical botany. - Chişinău : [s. n.], 2018 – 303 p.:il.

 

Farmacologie și farmacologie clinică

 1. Farmacologie clinică : manual pentru instituţii de învaţamânt superior / V. Ghicavîi, N. Bacinschii, L. Bumacov [et al.] ; sub red.: V. Ghicavîi. - Chişinău : Medicina, 2009 – 1067 p.
 2. Farmacoterapia modernă a dereglărilor digestive / Victor Ghicavîi, Ina Pogonea, Ianoş Coreţchi, Lilia Podgurschi. - Chişinău: FEP „Tipografia Centrală”. 2017 – 355 p.:il.
 3. Ghicavîi, V., Ţurcan, L., Corețchi, Ia., Stratu, E. Cum procedăm în...?(călăuză părinţilor). - Chişinău: Tipografia „Print-Caro”, 2017 – 192 p.
 4. Ghicavîi, Victor. Farmacologia medicamentelor hipertensive / Victor Ghicavîi, Ecaterina Stratu, Ianoş Coreţchi. - Chişinău : [s. n.], 2015 – 254 p.
 5. Ghicavîi, Victor. Medicamentul : beneficiu sau prejudiciu / V. Ghicavii. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2009 – 459 p.
 6. Îndrumar pentru lucrări de laborator la farmacologie / Victor Ghicavîi, Ecaterina Stratu, Ina Pogonea [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2016 – 394 p.
 7. Indications methodiques pour les travaux de laboratoire a la pharmacologie clinique / V. Ghicavii, N. Bacinschi, L. Bumacov [et al.] ; Universite d'Etat de Medicine et Pharmacie "Nicolae Testemitanu", Chaire de Pharmacologie et Pharmacologie Clinique. - Chisinau : Medicina, 2007 – 156 p.
 8. Methodical indications for pharmacology laboratory works / V. Ghicavîi, N. Bacinschi, N. Guţu [et al.] ; transl.: O. Pogonea ; State Medical and Pharmaceutical University "Nicolae Testemitanu", Pharmacology and Clinical Pharmacology Department. - 2nd ed., rev.. - Chişinău : Medicina, 2011 – 114 p.
 9. Tests on clinical pharmacology : (for faculty of medicine) / under the editorship of V. Ghicavîi ; State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Pharmacology and Clinic Pharmacology Department. - Chişinău : Medicina, 2014 – 127 p.
 10. Гикавый В.И. Фармакотерапия основных стоматологических заболеваний (изд.2-е). Кишинев. 2006 - 582 p.

 

Igiena

 1. Friptuleac Grigore. Aerul atmosferic și sănătatea populației : (Curs) / Grigore Friptuleac ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2015 – 78 p.
 2. Friptuleac, Grigore. Igiena instituţiilor medico-sanitare : (Curs) / GrigoreFriptuleac ; Universitatea de Stat de MedicinăşiFarmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2017 – 65 p.
 3. Friptuleac, Grigore. Igiena locuinţei şi problemele de sănătate : (Curs) / Grigore Friptuleac ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2016 – 62 p.
 4. Friptuleac Grigore. Igiena mediului. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2012 – 243 p.
 5. Friptuleac Grigore, Meșina Victor, Moraru Maria. Igiena muncii (vol.1). Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2009 – 366 p.
 6. Friptuleac Grigore, Meșina Victor, Moraru Maria. Igiena muncii (vol.2). Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2011 – 299 p.
 7. Friptuleac, Grigore. Igiena solului şi problemele de sănătate : (Curs) / Grigore Friptuleac ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2018 – 47 p.
 8. Friptuleac, Grigore. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate : (teorie şi practică) / Grigore Friptuleac ; coautori: Serghei Cebanu, Angela Cazacu-Stratu, Raisa Deleu [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2018 – 332 p.
 9. Hăbășescu Ion. Igiena copiilor și adolescenților. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2009 – 475 p.

 

Departamentul Medicină Internă: Disciplina de Hematologie

 1. Andrieş, Lucia. Ghid de imunohematologie / Lucia Andrieş, Svetlana Cebotari ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui. - Chişinău : [s. n.], 2015 – 140 p.
 2. Corcimaru, Ion. Anemiile : (ghid pentru medicii de familie) / I. Corcimaru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2003 – 160 p.
 3. Corcimaru, Ion. Hematologie / I. Corcimaru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2007 – 388 p.

 

Odontologie, paradontologie și patologie orală

 1. Nicolaiciuc, Valentina. ODONTOLOGIE. Practice moderne / Nicolaiciuc V., Gh.Nicolau, C.Năstase, A.Terehov ; Chişinău : Vector, Iaşi : NASTICOR , 2010 – 448 p.

 

Medicină de laborator

 1. Culegeri de teste. Diagnostic de laborator clinic / V. Gudumac, L. Rotaru, V. Niguleanu [et al.] ; sub red. V. Gudumac ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Diagnostic de laborator clinic. - Chişinău : Medicina, 2012 – 435 p.

 

 

 

Radiologie şi  imagistică

 1. Matcovschi, Sergiu C.. Imagistica clinică a colagenozelor şi spondiloartropatiilor seronegative : (ghid diagnostic clinico-radioimagistic) / S. Matcovschi, E. Volcovschi, A. Obadă ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2008 – 274 p.
 2. Reumatologie pediatrică / editor: Ninel Revenco ; autori: Ninel Revenco, Natalia Rotaru, Lucia Mazur-Nicorici [et al.] ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei şi Copilului. - Chişinău : [s. n.], 2018 – 275 p.:il.
 3. Malîga, Oxana. Diagnosticul ecocardiografic al malformaţiilor cardiace congenitale : recomandări metodice / O. Malîga, N. Rotaru, I. Zatusevski ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2013 – 42 p.
 4. Malîga, Oxana. Imagistica medicală în tabele şi algoritme : recomandări metodice / O. Malîga, N. Rotaru, A. Obadă ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2013 – 62 p.
 5. Malîga, Oxana. Malformaţiile cardiace congenitale. Diagnosticul ecocardiografic diferencial : recomandări metodice / O. Malîga ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2013 – 49 p.
 6. Malîga, Oxana. Medical imaging in tables and algorithms : guidelines / Oxana Malîga, Natalia Rotaru, Anatol Obadă ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2015 – 62 p.
 7. Малыга, Оксана. Лучевая диагностика в таблицах и алгоритмах : методические рекомендации / Оксана Малыга, Наталия Ротару, Семен Марга ; Государственный университет медицины и фармации "Николае Тестемицану". - Кишинэу : [б. и.], 2015 – 62 p.

 

Neurologie

 1. Ganea, Mihail. Reabilitarea şi expertiza capacităţii vitale la bolnavii hemiplegici : elaborări metodice / M. Ganea ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Neurologie. - Chişinău : Medicina, 2006 – 36 p.
 2. Groppa, Stanislav. Sindroame epileptice / S. Groppa, D. Coropceanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Neurologie. - Chişinău : Medicina, 2005 – 42 p.

 

Igiena generală

 1. Острофец, Георгий Васильевич. Общая гигиена : руководство к практическим занятиям Т. 2. – Кишинев,2001 – 278 c.:ил.
BED

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

Urmăriți-ne

Comentarii

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-