Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 06.06.2019
1

 

1.Baciu, Gheorghe. Mihai Eminescu: Realităţi şi Erori / Gheorghe Baciu ; redactor: Ana Manole ; rezumatul în limba engleză: Andrei Pădure. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 172 p. : il., fot., portr.

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

2. Tratamentul antiretroviral în infecţia HIV/SIDA : (Compendiu pentru studenţi şi rezidenţi) / Ina Bîstriţchi, Tiberiu Holban, Stela Cojocaru, Pavel Micşanschi ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală. - Chişinău : Medicina, 2019. - 35 p. : il., tab.

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Obreja, Galina. Sănătatea populaţiei. Modalităţi de măsurare : Recomandări metodice pentru disciplina Medicină socială şi management pentru studenţii de la medicină / Galina Obreja ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de medicină socială şi management sanitar "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2019. - 102 p. : tab.

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

4. Cotelea, Tamara. Metoda cromatografiei gaz-lichide: aplicarea în analiza chimico-toxicologică : (recomandări metodice pentru studenţii anului 4) / Tamara Cotelea, Lidia Simonova ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Farmacie, Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică. - Chişinău : Medicina, 2019. - 58 p. : fig., tab.

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5. Nastasiu, Silvia. Dezvoltarea competenţei de comunicare medic-pacient: abordare psihopedagogică : Studiu monografic / Silvia Nastasiu ; coordonator ştiinţific: Viorica Goraş-Postică ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2019. - 195 p. : tab.

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

6. Botnaru, Victor. Tuberculoza în cazuri clinice comentate / Victor Botnaru ; [autorii: Victor Botnaru, Dumitru Chesov, Oxana Munteanu et al.]. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 308 p. : il.. - Autor pe copertă şi foaia de titlu: Victor Botnaru, ceilalţi autori sunt indicaţi la p. 4

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

7. Lîsîi, Leonid. Biochimie medicală / Leonid Lîsîi, Ecaterina Pavlovschi ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Ed. a 3-a. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 816 p. : il.. - Index: p. 793-816

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

8. Russu, Irina. Infecţia cu virusul hepatitei C: etiologie, patogenie, epidemiologie, tablou clinic, diagnostic şi tratament : (Compendiu pentru studenţi şi rezidenţi) / Irina Russu, Ina Bîstriţchi, Tiberiu Holban ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală. - Chişinău : Medicina, 2019. - 57 p. : il, tab.

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

9. Epidemiology : Textbook for practical work / V. Prisacaru, A. Paraschiv, Ad. Cotelea [et al.] ; under the editorship of V. Prisacaru ; translated into English by A. Paraschiv [et al.] ; Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, Department of Epidemiology. - Chişinău : Medicina, 2019. - 198 p.. - Includes bibliographical references

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

10. Baciu, Gheorghe. Victimizarea - un flagel social / Gheorghe Baciu ; redactor: Ana Manole. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 234 p. : il., fot.

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11

11. Managementul proprietăţii intelectuale / Iurie Badâr, Vasile Bucur, Tatiana Bulimaga [et al.]. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 312 p. : fig., tab.

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12

12. “MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate”, conferinţă internaţională ; 2018 ; Chişinău). Conferinţa internaţională "MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate", 27-28 septembrie, 2018, Chişinău, Republica Moldova : Materialele conferinţei = International Conference „MISISQ: Involvement. Creativity. Sustainability”, September 27-28, 2018, Chisinau, Republic of Moldova : Conference Proceedings / coordonatori-responsabili de ediţie: Liubovi Karnaeva, Elena Harconiţa ; scientific committe: Meilė Kretavičienė [et al.] ; organizing committee: Liubovi Karnaeva (preşedinte) [et al.] ; colegiul de redacţie: Lina Mihaluţa [et al.] ; tehnoredactare/machetare computerizată: Silvia Ciobanu = International Conference „MISISQ: Involvement. Creativity. Sustainability”, September 27-28, 2018, Chisinau, Republic of Moldova : Conference Proceedings. - Bălţi : [s. n.], 2018. - 260 p. : tab., fig.

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-