Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 12.06.2019

 

1 1.

Dicţionar medical ilustrat de la A la Z. Vol. 7 : HOM-LEV / comitet ştiinţific: Edoardo Rosati, Paolo Cristoforoni, Vincenzo Testa [et al.] ; traducere din italiană: Miruna Bulumete, Oana Boşca-Mălin, Ecaterina Cerbone [et al.]. - Bucureşti : Litera, 2015. - 360 p. : il.

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
2 2.

Netter, Frank H.. Atlas of human anatomy / F. H. Netter. - 6th ed. /International edition. - Philadelphia : Saunders, : Elsevier, 2014. - xii, 580 p. : ill.

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
3 3.

Culegere de scheme la anatomia omului = Сборник схем по анатомии человека = Collection of schemes for human anatomy / Teodor Lupaşcu, Mihail Taşnic, Eleonora Ştefârţă [et al.] ; sub redacţia: Ilia Catereniuc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie a omului = Сборник схем по анатомии человека = Collection of schemes for human anatomy. - Ed. a 6-a, rev. şi compl.. - Chişinău2019. - 268 p. : il.. - Text paralel în limbile: română, rusă, engleză

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
4 4.

Ghicavîi, Victor. Farmacologie / V. Ghicavîi, N. Bacinschi, Gh. Guşuilă. - Ed. a 3-a, rev. şi compl.. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 1000 p.

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
5 5.

Moldoveanu, Monica. Virusologie, bacteriologie şi parazitologie pentru asistenţi medicali / Monica Moldoveanu. - Bucureşti : Editura ALL, 2012. - 181 p. : fig., tab.

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
6 6.

Ştefaneţ, Mihail. Anatomia omului. Vol. 2 / Mihail Ştefăneţ ; redactor ştiinţific: Tudor Lupaşcu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - [Ed. a 2-a]. - Chişinău : Medicina, 2018. - 416 p. : il.

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
7 7.

Hotineanu, Vladimir. Chirurgie : curs selectiv / Vladimir Hotineanu ; [colectivul de autori: Vladimir Hotineanu, Adrian Hotineanu, Vladimir Cazacov et al.]. - [Ed. a 3-a]. - Chişinău : Medicina, 2019. - 1004 p. : il.. - Colectivul de autori este indicat pe verso foii de titlu

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
8 8.

Ştefaneţ, Mihail. Anatomia omului. Vol. 1 / Mihail Ştefaneţ ; redactor ştiinţific: Tudor Lupaşcu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Ed. a 3-a. - Chişinău : Medicina, 2018. - 503 p. : il.

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
9 9.

Dicţionar medical ilustrat de la A la Z. Vol. 10 : OST-PSI / comitet ştiinţific: Edoardo Rosati, Paolo Cristoforoni, Vincenzo Testa [et al.] ; traducere din italiană: Miruna Bulumete, Oana Boşca-Mălin, Ecaterina Cerbone [et al.]. - Bucureşti : Litera, 2015. - 360 p. : il.

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
10 10.

Dicţionar medical ilustrat de la A la Z. Vol. 3 : CIS-DEN / comitet ştiinţific: Edoardo Rosati, Paolo Cristoforoni, Vincenzo Testa [et al.] ; traducere din italiană: Miruna Bulumete, Oana Boşca-Mălin, Ecaterina Cerbone [et al.]. - Bucureşti : Litera, 2015. - 360 p. : il.

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
11 11.

Dicţionar medical ilustrat de la A la Z. Vol. 4 : DEN-ENT / comitet ştiinţific: Edoardo Rosati, Paolo Cristoforoni, Vincenzo Testa [et al.] ; traducere din italiană: Miruna Bulumete, Oana Boşca-Mălin, Ecaterina Cerbone [et al.]. - Bucureşti : Litera, 2015. - 360 p. : il.

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
12 12.

Dicţionar medical ilustrat de la A la Z. Vol. 9 : MON-OST / comitet ştiinţific: Edoardo Rosati, Paolo Cristoforoni, Vincenzo Testa [et al.] ; traducere din italiană: Miruna Bulumete, Oana Boşca-Mălin, Ecaterina Cerbone [et al.]. - Bucureşti : Litera, 2015. - 360 p. : il.

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
13 13.

Dicţionar medical ilustrat de la A la Z. Vol. 11 : PSI-SPI / comitet ştiinţific: Edoardo Rosati, Paolo Cristoforoni, Vincenzo Testa [et al.] ; traducere din italiană: Miruna Bulumete, Oana Boşca-Mălin, Ecaterina Cerbone [et al.]. - Bucureşti : Litera, 2015. - 360 p. : il.

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
14 14.

Dicţionar medical ilustrat de la A la Z. Vol. 12 : SPI-Z / comitet ştiinţific: Edoardo Rosati, Paolo Cristoforoni, Vincenzo Testa [et al.] ; traducere din italiană: Miruna Bulumete, Oana Boşca-Mălin, Ecaterina Cerbone [et al.]. - Bucureşti : Litera, 2015. - 360 p. : il.

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
15 15.

Ambrosii, Tatiana. Conduita perioperatorie a pacienţilor cu apnee obstructivă de somn : Recomandare metodică / Tatiana Ambrosii, Serghei Şandru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2019. - 48 p. : il., tab.

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
16 16.

Drake, Richard L.. Gray's anatomy for students / Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell. - 3rd ed. /International edition. - Philadelphia : Churchill Livingstone, : Elsevier, 2015. - xxv, 1161 p. : ill.

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
17 17.

Marcean, Crin. Ghid de farmacologie pentru asistenţi medicali şi asistenţi de farmacie / Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihăilescu. - Bucureşti : ALL, 2011. - 389 p. : il., tab.

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
18 18.

Vos, Ken. Biophysics for dummies / Ken Vos. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2013. - xiv, 418 p. : ill.. - Includes index

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
19 19.

Netter, Frank H.. Atlas of human anatomy / Frank H. Netter. - 7th ed. /International edition. - Philadelphia : Elsevier, 2019. - ix, 588 p. : ill.

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
20 20.

Tortora, Gerard J.. Anatomy & Physiology : Workbook / Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson. - India edition. - New Delhi : Wiley, 2015. - iii, w-227 p. : ill.

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
21 21.

Klatt, Edward C.. Robbins and Cotran atlas of pathology / Edward C. Klatt. - 2nd ed.. - Philadelphia : Saunders, : Elsevier, 2010. - xii, 577 p.. - Index: p. 553-577

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului
22 22.

Whalen, Karen. Lippincott illustrated reviews : Pharmacology / Karen Whalen ; collaborating editors: Richard Finkel, Thomas A. Panavelil. - 6th ed.. - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015. - xi, 664 p. : ill.. - (Lippincott’s illustrated reviews )

click aici  pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-