Biblioteca Electronică Didactică

Titluri noi în Biblioteca Electronică Didactică

Publicat: 28.06.2020

Chimie generală

 1. Budu, Grigore. Chimie analitică : problem şi teste / Gr. Budu, S. Melnic ; Universitatea de Stat de MedicinăşiFarmacie "NicolaeTestemiţanu", Fac. Farmacie, CatedraChimiegenerală. - Chişinău : Medicina, 2009. – 236 p.
 2. Budu, Grigore. Indicaţii metodice la lucrările practice şi de laborator la chimia analitică cantitativă pentru studenţii anului II ai Facultăţii Farmacie / Gr. Budu, S. Melnic ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Farmacie, Catedra chimie generală. - Chişinău : Medicina, 2011. – 63 p.
 3. Cheptănaru, Constantin. Chimie organică: [pentru uzul studenţilor] / Constantin Cheptănaru;Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Fac. De Farmacie, Catedra Chimie Generală. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr.„Print Caro”). – 448 p.
 4. Cheptănaru, Constantin. Compendiu de lucrări practice şi de laborator la chimia organică : (pentru studenţii facultăţii Farmacie) / C. Cheptănaru, I. Santevoi, N. Bejenaru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chimie generală. - Chişinău : Medicina, 2009 – 347 p.
 5. Chistruga, Loghin. Chimie generală :indicații metodice pentru lucrările practice şi de laborator : (pentru studenţii Fac. Farmacie ) / L. Chistruga ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Farmacie, Catedra Chimie Generală. - Chişinău : Medicina, 2011 – 82 p.
 6. Oprea, Vasile. Metode fizico-chimice de analiză : culegere de indicaţii metodice la lucrările practice şi de laborator pentru studenţii a. III ai Facultăţii Farmacie / V. Oprea, C. Cheptănaru ; Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "NicolaeTestemitanu", Fac. Farmacie, Catedra Chimie generală. - Chişinău :Medicina, 2014 – 87 p.
 7. Sârbu, Vasile. Culegere de lucrări practice şi de laborator la chimia fizică : (pentru studenţii an. II, Facultatea Farmacie) / V. Sârbu, E. Jora ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chimie generală. - Chişinău : Medicina, 2012 – 156 p.
 8. Sârbu, Vasile. Culegere de lucrări practice şi de laborator la chimia coloidală : (pentrustudenţiianului II, Fac. Farmacie) / V. Sârbu, E. Jora ; Universitatea de Stat de MedicinăşiFarmacie "NicolaeTestemiţanu", CatedraChimieGenerală. - Chişinău : Medicina, 2011 – 100 p.
 9. Sârbu, Vasile. Electrochimia : material didactic la chimia fizică / V. Sârbu, E. Jora ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra chimie generală. - Chişinău : Medicina, 2014. – 151 p.
 10. Киструга, Логин Яковлевич. Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по неорганической химии : метод. указ. для студ. Фармацевтического факультета / Л. Я. Киструга, Я. Д. Тигиняну ; Государственный Университет Медицины и Фармации "Н. Тестемицану", Каф. Общей химии. - Кишинев :Medicina, 2006 – 133 p.
 11. Киструга, Логин. Общая химия : метод. указ. для лабораторно-практических работ : (для студ. Фармацевтического факультета) / Л. Киструга ; Государственный Университет Медицины и Фармации "Николае Тестемицану". - Кишинев :Medicina, 2011. – 80 p.

 

Chirurgie nr.1 ”NicolaeAnestiadi”

 

 1. Berliba, Sergiu. Traumatismele pancreasului :etiopatogenie, diagnostic, tratament : îndrumări metodice pentru studenţi şi rezidenţi / S. Berliba, V. Ţurcanu ; sub red. Gh. Ghidirim ;Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chirurgie nr. 1 "Nicolae Anestiadi". - Chişinău : Medicina, 2010. – 28 p.
 2. Beschieru, Eugeniu. Traumatismele ficatului : etiopatogenie, diagnostic, tratament : recomandări metodice / Eugeniu Beschieru, Radu Gurghiş ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra chirurgie nr. 1 "Nicolae Anestiadi". - Chişinău : Licorn, 2015. – 32 p.
 3. Beschieru, Eugeniu. Traumatismele splinei : etiopatogenie, diagnostic, tratament : recomandări metodice / Eugeniu Beschieru, Radu Gurghiş ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra chirurgie nr. 1 "Nicolae Anestiadi". - Chişinău : Licorn, 2015. – 28 p.
 4. Boli chirurgicale : Note de curs pentru studenţii anului 4, Facultatea Medicină / sub redacţia: Gh. Rojnoveanu ; autori: Gh. Rojnoveanu, Gh. Ghidirim, S. Revencu [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2018. – 278 p.
 5. Ghid de manopere practice. Vol. 1 :pentru studenţii anilor 1 şi 2, Facultatea Medicină nr. 1 / O. Codreanu, S. Plămădeală, O. Petriş, M. Vozian ; resp. de ed.: O. Cerneţchi ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2013. – 133 p.
 6. Hemoragiile digestive superioare non-variceale / Gh. Ghidirim, E. Cicala, E. Guţu [et al.] ; Academia de Ştiinţe a Moldovei ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2009 – 464 p.
 7. Revencu, Sergiu. Complicaţiile pancreatitei cronice. Aspecte metodologice şi chirurgicale :elaborare metodică / Sergiu Revencu ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chirurgie nr. 1 "Nicolae Anestiadi". - Chişinău : Arva Color, 2015 – 18 p.
 8. Revencu, Sergiu. Pancreatita acută necrotică :fiziopatologie, diagnostic, tratament : îndrumări metodice / S. Revencu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Cat. de Chirurgie nr. 1 "Nicolae Anestiadi". - Chişinău : Medicina, 2001. – 31 p.
 9. Rojnoveanu, Gheorghe. Traumatismele abdominale : diagnostic și tactica chirurgicală : îndrumări metodice / Gh. Rojnoveanu ;sub red. Gh. Ghidirim. – Chișinau :Medicina, 2000 . – 25 p.
 10. Ghidirim, Gheorghe. Cours de chirurgie / Gh. Ghidirim, I. Mahovici, G. Conţu ; L'Universite d'Etat de Medicine et Pharmacie "Nicolae Testemitanu", Chaire de Chirurgie nr. 1 "Nicolae Anestiadi". - Chişinău : Medicina, 2004. – 264 p.
 11. Ghidirim, Gheorghe. Surgical pathology : textbook for students and residents / Gh. Ghidirim, E. Guţu, Gh. Rojnoveanu ; il. byE. Guţu. - Chişinău : Medicina, 2006. – 226 p.

 

Epidemiologie

 1. Chicu, Valeriu. Epidemiologie de intervenţie / V. Chicu, G. Obreja, V. Prisacaru ; sub red. V. Chicu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2008. – 377 p. : il.
 2. Epidemiologia în teste : Facultăţile Medicină şi Stomatologie / sub redacţia: Viorel Prisăcaru ; autori: Viorel Prisacaru, Angela Paraschiv, Adrian Cotelea [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Epidemiologie. - Chişinău : Medicina, 2018. – 174 p. : tab.
 3. Epidemiologia în teste : Specialitatea Medicină preventivă / sub redacţia: Viorel Prisăcaru ; autori: Viorel Prisăcari, Angela Paraschiv, Adrian Cotelea [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Epidemiologie. - Ed. a 3-a. - Chişinău : Medicina, 2018. – 332 p.
 4. Epidemiologia şi prevenirea tuberculozei : programul disciplinei la alegere (curs opţional) : pentru studenţiiînscrişi la specialitatea Sănătate publică / N. I. Briko, E. V. Kirianova, A. Ia. Mindlina [et al.] ; Prima Universitate de Stat de Medicină din Moscova "I. M. Secenov" ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova. - Chişinău : Medicina, 2012. – 25 p.
 5. Epidemiologie : Manual de lucrări practice / Viorel Prisăcaru, Angela Paraschiv, Adrian Cotelea [et al.] ; sub redacţia V. Prisăcaru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de epidemiologie. - Chişinău : Medicina, 2017. – 294 p.
 6. Epidemiologie situaţională : manual / aut.: V. Prisăcaru, A. Cotelea, M. Barabaş, ... ; red. şt.: V. Prisăcaru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2006. – 62 p.
 7. Ghid de supraveghere şi control în infecţiilenosocomiale / coord. şt.: V. Prisacari; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. - Ed. a 2-a. - Chişinău, 2009. – 312 p.
 8. Hepatitele virale parenterale şi cirozele hepatice : epidemiologia, clinica, diagnosticul, tratamentul, prevenirea şi controlul / V. Prisacari, A. Paraschiv, C. Spînu [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2013. 160 p. – 160 p.
 9. Managementul riscurilor şi urgenţelor de sănătate publică : (compendiu) / M. Pîsla, S. Gheorghiţă, N. Caterinciuc [et al] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : BonsOffices, 2013. – 276 p.
 10. Prisacari, Viorel. Epidemiologie generală : Bazele medicinei prin dovezi : Manual / V. Prisăcaru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2012. – 380 p.
 11. Prisacari, Viorel. Epidemiologie specială : manual / Viorel Prisăcaru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Epidemiologie. - Chişinău, 2015. – 411 p.
 12. Reducerea stigmei şi discriminării în infecţia HIV / V. Prisacari, A. Nemerenco, R. Gramma, ... ; Centrul NaţionalŞtiinţifico-Practic de Medicină Preventivă ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2009. – 147 p.
 13. Sofronie, Vasile. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate : Recomandări metodice pentru instruirea studenţiloraului 5, Sănătate Publică la cursul "Promovarea sănătăţii" / V. Sofronie ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2015. – 20 p.
 14. Epidemiology in tests / V. Prisacaru, Ad. Cotelea, L. Gutu [et al.] ; ed. by V. Prisacaru ; transl. into engl. by A. Paraschiv ; "N. Testemitanu" State University of Medicine andPharmacy, Department of Epidemiology. - Chişinău : Medicina, 2013. – 255 p.

 

 

Urologie şi nefrologie chirurgicală

 

 1. Ceban, Emil. Tratamentul litiazei renoureterale prin litotriţie extracorporală cu unde de şoc (ESWL) : indicaţii metodice / Emil Ceban ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2015. – 26 p.
 2. Ceban, Emil. Tratamentul multimodal al nefrolitiazei complicate : monografie / E. Ceban ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Urologie şi nefrologie chirurgicală. - Chişinău : Medicina, 2013. – 216 p.
 3. Ceban, Emil. Semiologia bolilor urologice : indicaţie metodică / E. Ceban ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Urologie si Nefrologie Chirurgicală. - Chişinău : Medicina, 2006. – 16 p.
 4. Dumbrăveanu, Ion. Disfuncţiile sexuale masculine. Disfuncţia erectilă şi dereglările de ejaculare : Indicaţii metodice / Ion Dumbrăveanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2017. – 31 p.
 5. Dumbrăveanu, Ion. Noţiuni de sexologie. Sănătatea sexuală şi sănatatea umană : Indicaţii metodice / Ion Dumbrăveanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2017. – 30 p.
 6. Oprea, Andrei. Traumatismele tractului urinar : (indicaţii metodice) / Andrei Oprea ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Urologie şi nefrologie chirurgicală. - Chişinău : [s. n.], 2014. – 26 p.
 7. Pleşca, Eduard. Îndrumar de stagiu clinic pentru studenţi : (Indicaţie metodică) / Eduard Pleşca ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Rezidenţiat şi Secundariat Clinic, Catedra urologie şi nefrologie chirurgicală. - Chişinău : Medicina, 2017. – 31 p.
 8. Pleşca, Eduard. Pielonefrita acută la bolnavii cu diabet zaharat : (Indicaţie metodică) / Eduard Pleşca ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Rezidenţiat şi Secundariat Clinic, Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală. - Chişinău : Medicina, 2017. – 43 p.
 9. Tănase, Adrian. Insuficienţa renală / A. Tănase, P. Cepoida. - Chişinău, 2009. – 380 p. : il.
 10. Urologie şi nefrologie chirurgicală : (curs de prelegeri pentru studenţi şi rezidenţi) / aut. : A. Tănase, I. Dumbrăveanu, M. Bârsan, ... ; sub red. A. Tănase ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Urologie şi Nefrologie Chirurgicală. - Chişinău : Medicina, 2005. – 200 p.

 

 

 

Dermatovenerologie

 

 1. Farmaco- şi fitoterapia în dermatovenerologie / M. Beţiu, V. Gonciar, C. Scutari, V. Cazacu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2017. – 192 p. : il.
 2. Nedelciuc, Boris. Dermatovenerologie eponimică, toponimică şi acronimică / B. Nedelciuc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Dermatovenerologie. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2010. – 212 p.
 3. Sturza, Vasile Propedeutica maladiilor dermatovenerice curs postuniversitar. – Ch.,2013. - 199 p.

 

Medicina legală

 1. Aprecierea medico-legală a gravităţii vătămării corporale în traumele cranio-cerebrale : (indicaţii metodice) / aut. : Gh. Baciu, M. Gavriliuc, Gr. Zapuhlâh, ... ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"; Centrul de Medicină Legală. - Chişinău : Medicina, 2005. – 30 p.
 2. Pădure, Andrei. Cerinţele înaintate faţă de perfectarea fişei medicale a bolnavului de staţionar (formularul 003/e) : indicaţii metodice / A. Pădure, G. Baciu, V. Hotineanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2009. – 22 p.
 3. Pădure, Andrei. Deficienţele asistenţei medicale cu profil chirurgical sub aspect medico-legal / A. Pădure ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2014. – 235 p.
 4. Pădure, Andrei. Infanticide. Neonaticide. Medico-legal examination of newborn cadavers : (guideline) / A. Padure, A. Bondarev ; State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu" of the Republic of Moldova, Department of Forensic Medicine. - Chisinau : Medicina, 2015. – 28 p.
 5. Pădure, Andrei. Principiile de elaborare a diagnosticului medico-legal : (Ghid metodic şi didactic) / Andrei Pădure, Anatolii Bondarev ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra medicină legală. - Chişinău : Medicina, 2017. – 46 p.

 

 

Histologie, citologie şi embriologie

 1. Histologie, citologie şi embriologie : Suport de curs / colectivul de autori: E. Onea, L. Şaptefraţi, V. Rîvneac [et al.] ; sub redacţia: Emilian Onea ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2017. – 306 p.
 2. Şaptefraţi, Lilian. Curs de citologie / L. Şaptefraţi, V. Fulga ; sub red. N. Eşanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2005. – 91 p.
 3. Globa, Tatiana. Cytology, embryology and histology : (courses for medical students) / T. Globa ; The State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu". -Chişinău : Medicina, 2009. – 520 p. : il.

 

Farmacologie și farmacologie clinică

 1. Farmacologie clinică : Ghid cazuri clinice / Victor Ghicavîi, Nicolae Bacinschi, Gheorghe Guşuilă [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de farmacologie şi farmacologie clinică. - Chişinău : Medicina, 2017. – 191 p.
 2. Ghicavîi, Victor. Farmacologie / V. Ghicavîi, N. Bacinschi, Gh. Guşuilă. - Ed. a 3-a, rev. şi compl.. - Chişinău : [s. n.], 2019. – 1000 p.
 3. Ghicavîi, Victor. Serviciul Farmacologie Clinică în instituţia de sănătate publică (curativă) : (material didactic, normativ şi managerial) / V. Ghicavii ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2010. – 124 p.
 4. Indicaţii metodice pentru lucrări practice la Farmacologia clinică / V. Ghicavîi, N. Bacinschi, L. Bumacov [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Farmacologie şi farmacologie clinică. - Chişinău : Medicina, 2009. – 210 p.
 5. Clinical cases in clinical pharmacology / Victor Ghicavîi, Nicolae Bacinschi, Lucia Podgurschi [et al.] ; "Nicolae Testemiţanu" State University of Medicine and Pharmacy, Pharmacology and Clinical Pharmacology Department. - Chişinău : Medicina, 2017. – 187 p.
 6. Indications methodiques pour les travaux de laboratoire a la pharmacologie / V. Ghicavii, N. Bacinschi, L. Bumacov [et al.] ; Universite d'Etat de Medicine et Pharmacie "Nicolae Testemitanu", Chaire de Pharmacologie et Pharmacologie Clinique. - Chisinau : Medicina, 2006. – 150 p.
 7. Tests on pharmacology : for III-year students : (faculty of medicine) / I. Pogonea, L. Turcan, Ia. Coretchi, I. Gutu ; ed.: V. Ghicavii ; State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu" of the Republic of Moldova. - Chişinău : Medicina, 2014. – 237 p.

 

 

 

 

Odontologie, paradontologie și patologie orală

1. Nicolau, Gheorghe. Bazele endodonţiei practice moderne : recomandări metodice pentru studenţi, rezidenţi şi medici stomatologi / Gh. Nicolau, V. Nicolaiciuc, C. Năstase. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2009. – 208 p.

       2. Николайчук, Валентина В.. Эндодонтия : практ. пособие / В. В. Николайчук, А. Б. Терехов, К. И. Нэстасе ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Stomatologie, Catedra Stomatologie Terapeutică. - Chişinău : Vector, 2008. – 205 p.

3. Николау, Георгий Ю. Основы практической эндодонтии / Г. Ю. Николау, В. В.              Николайчук, К. И. Нэстасе ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Stomatologie, Catedra Stomatologie Terapeutică. - Chişinău : Vector, 2008. – 208 p.

       1.  

 

 

Departamentul Medicină Internă: Disciplina Pneumologie şi alergologie

 

 1. Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul infecţiilor respiratorii inferioare nespecifice : îndrumare metodică / D. Rusu, V. Botnaru, A. Corlăteanu [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu". - Chişinău : Medicina, 2013. – 109 p.
 2. Botnaru, Victor. Atelectazia pulmonară / V. Botnaru ; colab.: O. Barbieru, A. Cebotari, A. Gavriliuc. - Chişinău2003. – 40 p.
 3. Botnaru, Victor. Astmul bronşic : ghid de practică medicală / V. Botnaru ; colab.: S. Cojocaru, L. Panfil. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2000. – 94 p.
 4. Botnaru, Victor. Boli cardiovasculare / V. Botnaru. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2008. – 509 p.
 5. Botnaru, Victor. Bolile aparatului respirator / V. Botnaru. - Chişinău2001. – 603 p.
 6. Botnaru, Victor. Compendiu de gastroenterologie / V. Botnaru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2006. – 500 p.
 7. Botnaru, Victor. Dislipidemiile : recomandări practice / V. Botnaru. - Chişinău :Tipografia Centrală, 2004. – 104 p.
 8. Botnaru, Victor medicină. Elemente de nefrologie / V. Botnaru. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2007. – 213 p.
 9. Botnaru, Victor. Evaluarea funcţională respiratorie / V. Botnaru. - Chişinău :TipografiaCentrală, 2007. – 98 p.
 10. Botnaru, Victor. Examenul clinic în afecţiunile aparatului digestiv / V. Botnaru ;colab.: I. Gavriliuc. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2005. – 118 p.
 11. Botnaru, Victor. Hipertensiunea arterială : aspecte clinice / V. Botnaru. – Chişinău, 1996. – 192 p.
 12. Botnaru, Victor. Imagistica toracică în cazuri clinice comentate / V. Botnaru, O.Munteanu ; colab.: I. Balica, I. Botnaru, Ch. Lange [et al.]. - Chişinău : [s. n.], 2012. – 384 p.
 13. Botnaru, Victor. Medicina internă : Breviar : modulul Alergologie / Victor Botnaru ; coautori: Diana Calaraş [et al.]. - Chişinău : [s. n.], 2019. – 166 p.
 14. Botnaru, Victor medicină. Medicina internă : breviar : modulul "Cardiologie" / V. Botnaru. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2008. – 219 p.
 15. Botnaru, Victor. Medicina internă : breviar : modulul "Gastroenterologie/Hepatologie" / V. Botnaru. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2008. -  162 p.
 16. Botnaru, Victor. Elemente de nefrologie / V. Botnaru. - Ed. rev.. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2007. – 236 p.
 17. Botnaru, Victor. Fibroza pulmonară idiopatică : Recomandări metodice / Victor Botnaru, Oxana Munteanu ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, Departamentul Medicină Internă, Disciplina de pneumologie şi alergologie. - Chişinău : Bons Offices, 2017. – 42 p.
 18. Botnaru, Victor. Medicina internă : Breviar : modulul "Pneumologie" / V. Botnaru. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2008. – 208 p.
 19. Botnaru, Victor. Pneumologie / V. Botnaru. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2009. – 731 p.
 20. Botnaru, Victor. Pneumologie / Victor Botnaru ; coautori: Dumitru Chesov, Alexandru Corlăteanu, Alexandru Gavriliuc [et al.]. - Chişinău : [s. n.], 2018. – 732 p. : il.
 21. Botnaru, Victor. Pneumoniile / V. Botnaru. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2010. – 350 p.
 22. Botnaru, Victor. Pneumonitele interstiţiale idiopatice / V. Botnaru. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2007. – 220 p.
 23. Botnaru, Victor. Pneumonia extraspitalicească la adult : recomandări practice / V. Botnaru. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2004. – 67 p.
 24. Botnaru, Victor. Semiologia radiologică a toracelui / V. Botnaru. - Chişinău :Tipografia Centrală, 2005. – 399 p.
 25. Botnaru, Victor. Tuberculoza în cazuri clinice comentate. – Chişinău:  s. n., 2018 – 308 p.: il
 26. Corlăteanu, Alexandru. Actualităţi în bolile obstructive pulmonare : îndrumare metodică / A. Corlăteanu, V. Botnaru, D. Rusu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2013. – 51 p.
 27. Medicina internă : lucrări practice / V. Botnaru, A. Gavriliuc, R. Hotineanu, ... ; sub red.

V. Botnaru. - Chişinău : Tipografia Centrală, 1999. – 155 p.

 1. Corlăteanu, Alexandru. Multidimensional assessment of chronic obstructive pulmonary disease / Alexandru Corlăteanu ; Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova. - Chişinău : Medicina, 2017. – 179 p.
 2. Ботнару, Виктор. Обследование при болезнях органов дыхания / В. Ботнару. - Chisinau : Tipografia Centrala, 2005. – 144 c.

 

 

Chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică

 

 1. Bernic, Jana. Tumorile la copil. Embriologie, diagnostic şi tratament : recomandări metodice / J. Bernic ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chirurgie, Ortopedie şi Anesteziologie Pediatrică. - Chişinău : Medicina, 2011. – 36 p.
 2. Boian, Gavril. Disbacterioza colonică în sindromul de colostază cronică la copii : opţiuni

contemporane de diagnostic şi tratament : recomandare metodică / G. Boian, I. Roşcin, V. Boian ; IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei

şi Copilului MS RM ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Grafema Libris, 2007. – 44 p.

 1. Chirurgie pediatrică : culegere de cazuri clinice / E. Gudumac, P. Moroz, B. Curajos [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică "Academician Natalia Gheorghiu". - Chişinău : Medicina, 2014. – 184 p.
 2. Chirurgie pediatrică : cazuri clinice / E. Gudumac, B. Curajos, P. Moroz [et al.] ; sub red. E. Gudumac ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2012. – 248 p.
 3. Algoritm de diagnostic şi tratament chirurgical în apendicitele acute la nou născuţi şi copilul de vârstă mică : recomandări metodice / E. Gudumac, N. Andronic, Gh. Gîncu, J.

Bernic ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău, 2000. – 26 p.

 1. Ardelean, Mircea-Aurel. Hipospadiasul masculin : recomandări metodice / M.-A. Ardelean, J. Bernic ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică ; Universitatea de

Medicină "Paracelsus", Salzburg. - Chişinău : Medicina, 2014. – 22 p.

 1. Explorarea urinei în laboratorul clinic : (recomandări metodice) / V. Gudumac, V.Niguleanu, J. Bernic, ... ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2008. – 105 p.
 2. Ghid de urgenţe în chirurgia pediatrică / Eva Gudumac, Gavril Boian, Petru Moroz [et al.] ; sub redacţia: Eva Gudumac ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu", Catedra de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică. - Chişinău : Medicina, 2018. – 282p. : il.
 3. Gudumac, Eva. Diagnosticul şi tratamentul leziunilor termice la copii : recomandări metodice / E. Gudumac, O. Prisăcaru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2012. – 30 p.
 4. Gudumac, Eva. Traumatismele aparatului locomotor la copii: diagnostic, tratament şi reabilitare : (Compendiu) / Eva Gudumac, Lev Stati ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2019. – 22 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BED

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

Urmăriți-ne

Comentarii

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-