Default Header Image

Donații de carte

Donație de carte oferită de Adela Ţurcanu, conferenţiar universitar Departamentul Medicină internă Disciplina Gastroenterologie

Adela Ţurcanu, conferenţiar universitar Departamentul Medicină internă Disciplina Gastroenterologie,  a oferit  în dar  Bibliotecii Ştiinţifice Medicale  publicaţia:

 

Ţurcanu, Adela. Hepatopatia cronică virală Delta: de la hepatită cronică la carcinom hepatocelular : Monografie / Adela Ţurcanu. - Chişinău : [s.n.], 2018. - 232 p. ; diagr., il., tab. (16 ex.)

Donație de carte oferită de Tănase Adrian, şeful Catedrei de urologie şi nefrologie chirurgicală, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

 

 Adrian Tănase, şeful Catedrei de urologie şi nefrologie chirurgicală, doctor habilitat în ştiinţe  medicale,  profesor  universitar a oferit  în dar  Bibliotecii Ştiinţifice Medicale  publicaţia:

  Tănase, Adrian. Istoria serviciului de urologie, dializă şi transplant renal din Republica Moldova : Album ilustrat = History of urology, dialysis and kidney transplantation service in the Republic of Moldova : Illustrated album / Adrian Tănase, Petru Cepoida ; redactor: Silvia Ciubrei ; traducere în limba engleză: Elena Cuiban ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Societatea Urologilor din Republica Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 112 p. ; il. (5 ex.)

Donație de carte oferită de Alexandr Postolachi, conferenţiar universitar, Catedra de stomatologie ortopedică ,,Ilarion Postolachi,,

Alexandr  Postolachi, conferenţiar universitar, Catedra de stomatologie ortopedică ,,Ilarion Postolachi,, a oferit  în dar  Bibliotecii Ştiinţifice Medicale  publicaţia:

 

Постолаки, Александр. Биологическое единство природы и человека: эстетико-антропологическое исследование с акцентом на особенности фило- и онтогенеза зубо-челюстно-лицевой системы : Монография / Александр Постолаки ; под общей редакцией проф. В. З. Бурлаку ; ПЗ Государственный университет медицины и фармации "Николае Тестемицану", Стоматологический факультет, Кафедра ортопедической стоматологии им. проф. Иллариона Постолаки. - Кишинев : [б. и.], 2019. - 496 с. ; ил.. - Библиогр.: с. 435-472. (6 ex.)

Donație de carte oferită de E. Ciobanu, conferențiar univ. Catedra Igiena generală

Ciobanu Elena, conferențiar universitar,  a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice Medicale următoarele publicaţiile :

 

 1.Ciobanu E. Fondements de l'hygiene alimentaire : (Cours magistral) / Elena Ciobanu, Cătălina Croitoru, Gheorghe Ostrofeţ, Ala David ; Universite d'Etat de Medecine et 1Pharmacie "Nicolae Testemitanu", Chaire d'hygiene generale. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 89 p..  (50 ex.)

 

2.Ciobanu, Elena. Le management de l'etat nutritionnel / Elena Ciobanu, Cătălina Croitoru, Ala David ; Universite d'Etat de Medecine et Pharmacie "Nicolae Testemitanu", Chaire d'hygiene generale. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 56 p. (50 ex.)

 

Publicaţiile sunt destinate studenţilor Filierii Universitare Francofone în Medicină.

Donație de carte oferită de dr. în șt. med. Larisa Crivceanscaia

1Profesorul universitar, Larisa Crivceanscaia, a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice Medicale publicaţia: Strategii terapeutice în sindromul de detresă respiratorie prin deficit de surfactant la prematuri.- Chișinău, 2017  (18 ex.)

Monografia este o abordare amplă a sindromului de detresă respiratorie prin deficit de surfactant la nou-născuţi prematuri cu termenul de gestaţie mai mic de 34 săptămâni şi a metodelor de management prin aplicarea suportului respirator modern. Monografia este dedicată studenţilor, rezidenţilor, medicilor de familie, pediatrilor, neonatologilor, reanimatologilor.

 Administrația BȘM

aduce sincere mulțumiri autoarei.

Donație de carte oferită de prof. univ. Spinei Aurelia

 

Profesorul universitar, Spinei Aurelia, a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice Medicale publicaţia: Caria dentară la copii cu dizabilităţi / Aurelia Spinei; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie,,Nicolae Testemiţanu,, .- Chişinău, 2016. - 275 p. (20 ex.)

Lucrarea este adresată în egală măsură studenților stomatologi, cadrelor didactice şi medicilor practicieni în domeniul stomatologiei, precum şi tuturor specialiștilor care acordă asistență medicală, psihopedagogică şi socială copiilor cu dizabilităţi.

 

Administrația BȘM

aduce sincere mulțumiri autoarei pentru donația oferită.

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-