Default Header Image

Donații de carte

Donație de carte oferită de E. Ciobanu, conferențiar univ. Catedra Igiena generală

Ciobanu Elena, conferențiar universitar,  a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice Medicale următoarele publicaţiile :

 

 1.Ciobanu E. Fondements de l'hygiene alimentaire : (Cours magistral) / Elena Ciobanu, Cătălina Croitoru, Gheorghe Ostrofeţ, Ala David ; Universite d'Etat de Medecine et 1Pharmacie "Nicolae Testemitanu", Chaire d'hygiene generale. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 89 p..  (50 ex.)

 

2.Ciobanu, Elena. Le management de l'etat nutritionnel / Elena Ciobanu, Cătălina Croitoru, Ala David ; Universite d'Etat de Medecine et Pharmacie "Nicolae Testemitanu", Chaire d'hygiene generale. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 56 p. (50 ex.)

 

Publicaţiile sunt destinate studenţilor Filierii Universitare Francofone în Medicină.

Donație de carte oferită de dr. în șt. med. Larisa Crivceanscaia

1Profesorul universitar, Larisa Crivceanscaia, a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice Medicale publicaţia: Strategii terapeutice în sindromul de detresă respiratorie prin deficit de surfactant la prematuri.- Chișinău, 2017  (18 ex.)

Monografia este o abordare amplă a sindromului de detresă respiratorie prin deficit de surfactant la nou-născuţi prematuri cu termenul de gestaţie mai mic de 34 săptămâni şi a metodelor de management prin aplicarea suportului respirator modern. Monografia este dedicată studenţilor, rezidenţilor, medicilor de familie, pediatrilor, neonatologilor, reanimatologilor.

 Administrația BȘM

aduce sincere mulțumiri autoarei.

Donație de carte oferită de prof. univ. Spinei Aurelia

 

Profesorul universitar, Spinei Aurelia, a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice Medicale publicaţia: Caria dentară la copii cu dizabilităţi / Aurelia Spinei; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie,,Nicolae Testemiţanu,, .- Chişinău, 2016. - 275 p. (20 ex.)

Lucrarea este adresată în egală măsură studenților stomatologi, cadrelor didactice şi medicilor practicieni în domeniul stomatologiei, precum şi tuturor specialiștilor care acordă asistență medicală, psihopedagogică şi socială copiilor cu dizabilităţi.

 

Administrația BȘM

aduce sincere mulțumiri autoarei pentru donația oferită.

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-