Default Header Image

Donații de carte

Donaţie de carte oferită de dr. şt. med., conf. univ. Vasile Zagnat

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova își exprimă recunoștința și aduce sincere mulţumiri d-lui Vasile Zagnat, dr. şt. med., conf. univ. pentru donaţia de carte oferită.

Donația cuprinde 30 exemplare de carte-valet, dar şi varianta electronică a publicaţiei :

 

Aspecte de fiziologie a dintelui = Aspects of tooth physiology = Аспекты физиологии зуба / Vladimir Okushko, Vasile Zagnat ; red. şt.: Valeriu Burlacu. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. “T-Par”). – 122 ; 124 ; 130 p. : fig., tab.

Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Bibliogr.: p. 119-122 (38 tit.). – 250 ex.

Donație de carte oferită de dnul Valentin Oprea, conf. univ. la Catedra Psihiatrie, Narcologie și Psihologie medicală

psihologieBiblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova își exprimă recunoștința și aduce sincere mulţumiri pentru darul oferit de dnul Valentin Oprea, conf. univ. la Catedra Psihiatrie, Narcologie și Psihologie medicală Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din RM.

Donația cuprinde 20 exemplare de carte:

1.       Psihologie medicală: Conspecte și note de curs pentru studenții și rezidenții Universității de Medicină / Nicolae Oprea, Mircea Revenco, Valentin Oprea [et al.]. – ed. a 3-a


 

Donatie de carte oferita de Sergiu Ciobanu, dr. hab. șt. med., profesor universitar Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală

Biblioteca Științifică Medicală a IP USMF „Nicolae Testemițanu“ a primit recent  o donație de carte oferită de  Ciobanu Sergiu, dr. hab. șt. med., profesor universitar Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală, USMF „Nicolae Testemiţanu”: Waterlase Er, Cr: YSGG în tratamentul complex al afecţiunilor parodonţiului marginal : Monografie / Tatiana Dobrovolschi, Sergiu Ciobanu, Sofia Sîrbu, Oleg Dobrovolschi ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Stomatologie. – Chişinău,Braşov : [s. n.], 2021. - 103 p.;  30 ex.

 


 

Donaţie de carte oferită de Lacusta Victor,  dr. hab. în med., prof. univ., Catedra  de Medicină  alternativă și complementară

Lacusta Victor,  dr. hab. în med., prof. univ.,  Catedra  de Medicină  alternativă și complementară,  a oferit  în dar  Bibliotecii Ştiinţifice Medicale 3 titluri de carte.

 

1. Лакуста, Виктор Николаевич. Акупунктура в стоматологии : Руководство для врачей / В. Н. Лакуста, В. Д. Фала ; художник: Алексей Фрунза. - Кишинев : [б. и.], 2020. - 614 c. ; ил., табл.. - Библиогр.: с. 571-614.  - 32 ex.
2. Руководство по эндокринной гинекологии / под ред. Е. М. Вихляевой. - 3-е изд. /доп.. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2006. - 784 с. ; ил.. – 1 ex.
3. Хачкурузов, Сурен Георгиевич. УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические трудности и ошибки : руководство для врачей / С. Г. Хачкурузов ; под ред. С. И. Рискевич и др.. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2004. - 672 c.. – 1 ex.
 

 

Donație de carte din partea Societății Române de Chirurgie

copertaBiblioteca Științifică Medicală a IP USMF „Nicolae Testemițanu“ a primit recent  o donație de carte din partea Societății Române de Chirurgie - monografia „Surgery of the Esophagus” sub coordonarea  Prof.  Dr. Silviu Constantinoiu, coautori: Prof. Dr. Ioan Cordoș, Prof. Dr. Constantin Ciuce, Prof. Dr. Viorel Scripcariu, tipărită la Editura Academiei Române, București 2019. 

Administraţia Bibliotecii Științifice Medicale aduce sincere mulţumiri  Societății Române de Chirurgie pentru contribuţia  la dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii. Monografia va fi de un mare folos atât pentru procesul de instruire a studenţilor, cât şi pentru activitatea practică şi de cercetare a comunităţii medicale din Republica Moldova.

scrisoare

 

Donație de carte din partea familiei Țurcan din raionul Drochia

Familia Țurcan din raionul Drochia a oferit în dar Bibliotecii Științifice Medicale a IP USMF „Nicolae Testemițanu“ un lot de publicații din domeniul medicinei.

Administraţia Bibliotecii Științifice Medicale aduce sincere mulţumiri familiei  Ţurcan pentru contribuţia  la dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii. Lucrările vor fi de un mare folos atât în procesul de instruire a studenţilor, cât şi pentru activitatea practică şi de cercetare a comunităţii medicale din Republica Moldova.

Donație de carte oferită de Adela Ţurcanu, conferenţiar universitar Departamentul Medicină internă Disciplina Gastroenterologie

Adela Ţurcanu, conferenţiar universitar Departamentul Medicină internă Disciplina Gastroenterologie,  a oferit  în dar  Bibliotecii Ştiinţifice Medicale  publicaţia:

 

Ţurcanu, Adela. Hepatopatia cronică virală Delta: de la hepatită cronică la carcinom hepatocelular : Monografie / Adela Ţurcanu. - Chişinău : [s.n.], 2018. - 232 p. ; diagr., il., tab. (16 ex.)

Donație de carte oferită de Tănase Adrian, şeful Catedrei de urologie şi nefrologie chirurgicală, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

 

 Adrian Tănase, şeful Catedrei de urologie şi nefrologie chirurgicală, doctor habilitat în ştiinţe  medicale,  profesor  universitar a oferit  în dar  Bibliotecii Ştiinţifice Medicale  publicaţia:

  Tănase, Adrian. Istoria serviciului de urologie, dializă şi transplant renal din Republica Moldova : Album ilustrat = History of urology, dialysis and kidney transplantation service in the Republic of Moldova : Illustrated album / Adrian Tănase, Petru Cepoida ; redactor: Silvia Ciubrei ; traducere în limba engleză: Elena Cuiban ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Societatea Urologilor din Republica Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 112 p. ; il. (5 ex.)

Donație de carte oferită de Alexandr Postolachi, conferenţiar universitar, Catedra de stomatologie ortopedică ,,Ilarion Postolachi,,

Alexandr  Postolachi, conferenţiar universitar, Catedra de stomatologie ortopedică ,,Ilarion Postolachi,, a oferit  în dar  Bibliotecii Ştiinţifice Medicale  publicaţia:

 

Постолаки, Александр. Биологическое единство природы и человека: эстетико-антропологическое исследование с акцентом на особенности фило- и онтогенеза зубо-челюстно-лицевой системы : Монография / Александр Постолаки ; под общей редакцией проф. В. З. Бурлаку ; ПЗ Государственный университет медицины и фармации "Николае Тестемицану", Стоматологический факультет, Кафедра ортопедической стоматологии им. проф. Иллариона Постолаки. - Кишинев : [б. и.], 2019. - 496 с. ; ил.. - Библиогр.: с. 435-472. (6 ex.)

Donație de carte oferită de E. Ciobanu, conferențiar univ. Catedra Igiena generală

Ciobanu Elena, conferențiar universitar,  a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice Medicale următoarele publicaţiile :

 

 1.Ciobanu E. Fondements de l'hygiene alimentaire : (Cours magistral) / Elena Ciobanu, Cătălina Croitoru, Gheorghe Ostrofeţ, Ala David ; Universite d'Etat de Medecine et 1Pharmacie "Nicolae Testemitanu", Chaire d'hygiene generale. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 89 p..  (50 ex.)

 

2.Ciobanu, Elena. Le management de l'etat nutritionnel / Elena Ciobanu, Cătălina Croitoru, Ala David ; Universite d'Etat de Medecine et Pharmacie "Nicolae Testemitanu", Chaire d'hygiene generale. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 56 p. (50 ex.)

 

Publicaţiile sunt destinate studenţilor Filierii Universitare Francofone în Medicină.

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-