Default Header Image

Donaţie de carte oferită de Biblioteca Centrală „Valeriu Bologa”UMF „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, România

Publicat: 04.07.2023
1

1. ABC în imunologie : curs pentru pentru studenţii Facultăţii de Medicină / Diana Deleanu (redactor), Ioana Corina Bocsan, Ioana Adriana Muntean [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Catedra de imunologie şi alergologie. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 209 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

2. Rotaru, Doina-Iulia. An essential guide to oral pathology / Doina Iulia Rotaru (coordinator), Radu Marcel Chisnoiu, Andrea Maria Chisnoiu ; "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 222 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Analiza medicamentelor biologice : aplicaţii practice / Simona Codruţa Hegheş, Maria Ilieş, Raul Nicoară [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 63 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

4. Applications pratiques de biochimie descriptive / Cristina Drugan, Lucia Dican, Alina Duţu, Lidia Neamţi ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2023. - 77 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5. Applications pratiques de biochimie métabolique / Cristina Drugan, Lucia Dican, Alina Duţu, Lidia Neamţi ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 77 p. : ill., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

6. Apprendre l'immunologie facilement / Claudia Cristina Burz, Nadia Onitiu Gherman, Diana Deleanu [et al.] ; sous la direction de: Claudia Cristina Burz ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hatieganu", 2023. - 197 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

7. Vlaic, Petru. Biofizică medicală : îndrumător de laborator / Petru Vlaic, Daniela Aurora Eniu ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 122 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

8. Vlaic, Petru. Biophysique medicale : manuel de laboratoire / Petru Vlaic, Daniela Aurora Eniu ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 133 p. : ill., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

9. Bromatologie, igienă, nutriţie : teorie şi elemente aplicative / Doina Miere, Lorena Filip, Roxana Banc [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hatieganu", 2021. - 159 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

10. Caiet de abilităţi practice în chirurgie / Octavian Aurel Andercou (coordonator), Ştefan Chiorescu, Răzvan Ciocan [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2023. - 189 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11

11. Caiet de aptitudini practice pentru laboratoarele medicale / Ioana Brudaşcă, Cristina Cătană, Ioana Coloşi [et al.] ; coordonator: Alexandra Crăciun ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 138 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12

12. Cancerul de laringe / Magdalena Chirilă (coordonator), Mirela Cristina Stamate, Cristina Ţiple, Renata Zahu ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 207 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

13

13. Crişan, Cătălina-Angela. Cas cliniques psychiatriques pour étudiants et résidents : guide de travaux pratiques / Cătălina-Angela Crişan (auteur coordinateur), Răzvan Florin Pop, Zaki Milhem ; Université de Médecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu" de Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hatieganu", 2022. - 203 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14

14. Crişan, Cătălina-Angela. Cazuri clinice psihiatrice pentru studenţi şi rezidenţi : ghid de lucrări practice / Cătălina-Angela Crişan (autor-coordonator), Răzvan Florin Pop, Zaki Milhem ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hatieganu", 2021. - 189 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15

15. Zaharia, Valentin. Chimie organique. Vol. 1 / Valentin Zaharia, Denisa Leonte ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hatieganu", 2022. - 281 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

16

16. Zaharia, Valentin. Chimie organique. Vol. 2 / Valentin Zaharia, Denisa Leonte ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 217 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

17

17. Zaharia, Valentin. Chimie organique. Vol. 3 : Produits naturels et composes heterocycliques / Valentin Zaharia, Denisa Leonte ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 288 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

18

18. Rusu, Dan. Chimie-fizică generală / Dan-Răzvan Rusu, Monica Gorgan, Iuliu Ovidiu Marian ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hatieganu", 2021. - 186 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

19

19. Clinical biochemistry : Guideline for practical works / Ioana Brudaşcă, Cristina Cătană, Alexandra Crăciun [et al.] ; "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2023. - 95 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

20

20. Crişan, Cătălina-Angela. Clinical psychiatric cases for students and residents : guide to practical work / Cătălina-Angela Crişan (coordinating author), Răzvan Florin Pop, Zaki Milhem ; "Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hatieganu", 2022. - 189 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

21

21. Butnaru, Anca. Computer tomografia : Program de studiu pentru tehnicieni licenţiaţi în Radiologie şi Imagistică Medicală / Anca Butnaru ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hatieganu", 2019. - 231 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

22

22. Drugan, Cristina. Cours de biochimie descriptive / Cristina Drugan ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2023. - 202 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

23

23. Palade, Emanuel. Curs de chirurgie toracică / Emanuel Palade ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 83 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

24

24. Stan, Adina. Curs de neurologie pentru medicină dentară / Adina Stan, Alina Blesneag, Nicoleta Tohănean ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2023. - 68 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

25

25. Curs de neurologie / coordonator: Dafin F. Mureşanu ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2023. - viii, 385 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

26

26. Mitre, Ileana. Devices and procedures used in the treatment of emergencies : practical assignment guide / Ileana Mitre, Grigore Băciuţ ; "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 93 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

27

27. Popa Ilie, Ioana Rada. Diagnostic tests and algorithms in endocrinology / Ioana Rada Popa Ilie, Carmen Emanuela Georgescu ; "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hatieganu", 2022. - 176 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

28

28. Mitre, Ileana. Dispositifs et manoeuvres utilises dans le traitement des urgences : guide de travaux pratiques / Ileana Mitre, Grigore Băciuţ ; Université de Médecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hatieganu", 2021. - 125 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

29

29. Almăşan, Oana. Dispozitive utilizate în tratamentul disfuncţiei temporo-mandibulare / Oana Almăşan ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 105 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

30

30. ENT basics / Sever Pop, Cristina Ţiple, Mirela Stamate [et al.] ; editor: Sever Pop ; "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 354 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

31

31. Ghid de curs pentru fiziopatologie generală şi oromaxilofacială / Ramona-Niculina Jurcău (coordonator), Alina Elena Pârvu, Adriana Elena Bulboacă [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 226 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

32

32. Ghid de practică în farmacie pentru studenţii anului 5 / coordonator: Adina Popa ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Ed. a 17-a, rev.. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 228 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

33

33. Ghid de practică în farmacie pentru studenţii anului 5 / coordonator: Adina Popa ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Ed. rev.. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 242 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

34

34. Rotaru, Doina-Iulia. Ghid esenţial de patologie orală / Doina Iulia Rotaru (coordonator), Radu Marcel Chisnoiu, Andrea Maria Chisnoiu ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 307 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

35

35. Ghid practic de nursing în medicina internă : pentru Facultatea de Asistenţă Medicală Generală / Lorena Ciumărnean, Mircea Vasile Milaciu, Olga-Hilda Orăşan [et al.] ; coordonator: Lorena Ciumărnean ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 127 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

36

36. Guide de cours pour physiopathologie generale et oromaxylophaciale / Ramona-Niculina Jurcău (coordinateur), Alina Elena Pârvu, Adriana Elena Bulboacă [et al.] ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 226 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

37

37. Guide de laboratoire pour physiopathologie generale et oromaxylophaciale / Ramona-Niculina Jurcău (coordinateur), Alina Elena Pârvu, Adriana Elena Bulboacă [et al.] ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 145 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

38

38. Guide pratique d'analyse du medicament / Alina Uifălean, Cristina Adela Iuga, Simona Codruţa Hegheş [et al.] ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hatieganu", 2021. - 93 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

39

39. Bota, Cristina Laura. Industria medicamentului : baze teoretice şi aplicaţii / Cristina Bota, Carmen Elena Pop, Mioara Coman ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Ed. a 4-a, rev.. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 105 p. : fig.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

40

40. Bota, Cristina Laura. Industrie du medicament : bases theoriques et applications / Cristina Bota, Carmen Elena Pop, Mioara Coman ; traducteur: Carmen Elena Pop ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - 3eme ed., rev.. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 125 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

41

41. Învaţă imunologia prin teste / sub redacţia Diana Deleanu ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 191 p. + 1 DVD-ROM

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

42

42. Crivii, Carmen. L'anatomie du systeme nerveux central / Carmen Crivii ; traducteurs: Carmen Crivii, Miana Pop, Emanuela Marian ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 210 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

43

43. Les bases pratiques de la botanique pharmaceutique : cytologie, histologie, morphologie et anatomie vegetale / Cristina Ştefănescu, Georgeta Balica, Ramona Păltinean [et al.] ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 187 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

44

44. Limba română în practica stomatologică. Nivel A2 / Anca Hassoun (coordonator), Alexandrina Tomoiagă (coordonator), Cristina Gogâţă [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu". - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hatieganu", 2022. - 75 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

45

45. Ursa, Anca. Limba română pentru studenţii internaţionali : O abordare lexicală (A1) / Anca Ursa, Mihaela Mihai ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 146 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

46

46. Limba română : elemente de limbaj general şi medical. Vol. 1 / Cristina Gogâţă (coord.), Anca Hassoun (coord.), Alexandrina Tomoiagă [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu". - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 109 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

47

47. Manopere şi tehnici utilizate în ginecologie / autori coordonatori: Dan Mihu, Andrei Mihai Măluţan, Răzvan Ciortea ; autori: Doru Diculescu, Cezarin Todea, Renata Nicula [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 183 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

48

48. Manopere şi tehnici utilizate în obstetrică / autori coordonatori: Dan Mihu, Andrei Mihai Măluţan, Răzvan Ciortea ; autori: Doru Diculescu, Cezarin Todea, Renata Nicula [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 247 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

49

49. Manual de îngrijiri calificate în medicina internă / Lorena Ciumărnean (coordonator), Dorel Sâmpelean, Vasile Negrean [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Ed. a 2-a, rev. şi ad.. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 195 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

50

50. Costache, Carmen. Medical bacteriology and medical virology / Carmen Costache (editor), Monica Junie, Ioana Colosi ; "Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca. - 3rd ed.. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 209 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

51

51. Medical semiology. Part 1 : General semiology / under the editorship: Daniela Fodor, Dana Alina Crişan, Alexandra Chira, Ştefan-Lucian Popa ; "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Faculty of Medicine. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 249 p. : il. + 1 CD-ROM

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

52

52. Metode de analiză farmacognostică a produselor vegetale medicinale. Vol. 1 / Ilioara Oniga, Daniela Benedec, Daniela Hanganu, Anca Toiu ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 139 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

53

53. Rotaru, Alexandru. Momente din istoria stomatologiei clujene : oameni şi fapte : (1918-1948) / Alexandru Rotaru, Horaţiu Rotaru. - Cluj-Napoca : Colorama, 2020. - 470 p. : fot.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

54

54. Neonatologie / Gabriela Corina Zaharie (coordonator), Ligia Blaga, Melinda Matyas [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu". - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 202 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

55

55. Notions theoriques et appliquees de bromatologie, hygiene et nutrition / Lorena Filip, Doina Miere, Anamaria Cozma-Petruţ [et al.] ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hatieganu", 2021. - 157 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

56

56. Apostu, Dragoş. Ortopedie şi traumatologie pentru asistenţii medicali generalişti / Dragoş Apostu ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 132 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

57

57. Patologie chirurgicală digestivă / coordonator: Nadim Al Hajjar ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 758 p. : il. + 1 DVD-ROM

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

58

58. Pediatrie : Cours pour etudiants en medecine / Elena Daniela Şerban (auteur-coordinateur), Tudor Lucian Pop, Gheorghe Popa [et al.] ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - 2e ed.. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 392 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

59

59. Caracostea, Gabriela. Periodontology. Vol. 1 : Basic concepts / authors: Gabriela Caracostea, Andreea Ciurea, Iulia Cristina Micu ; coordinators: Andrada Soancă, Alexandra Roman ; "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 280 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

60

60. Pop, Sever. Practical ENT for students / Sever Pop ; "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 81 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

61

61. Zaharia, Alina. Proteze fixe unitare : noţiuni practice în preparaţiile dentare / Alina Zaharia ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 186 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

62

62. Protheses fixees unidentaires : Notions pratiques pour les preparations dentaires / coordonator: Andrea Maria Chisnoiu ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hatieganu", 2022. - 125 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

63

63. Radiology for medical students. Vol. 1 / editor: Sorin M. Dudea ; "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy , Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 332 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

64

64. Radiology for medical students. Vol. 2 / editor: Anca I. Ciurea ; "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy , Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 327 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

65

65. Recuperare cardiovasculară : Manual pentru studenţii de la Programul de studiu Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală / Dana Pop, Dumitru Zdrenghea, Bogdan Caloian [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Ed. a 2-a, rev. şi ad.. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 149 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

66

66. Grosu, Maria. Româna ca limbă străină (RLS) - nivelul B1 : Abordare acţională prin proiecte medicale / Maria Grosu ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 153 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

67

67. Lucaciu, Ondine. Sănătate publică orală / Patricia Ondine Lucaciu ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 188 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

68

68. Sémiologie médicale. Vol. 3 : Semiologie de l'appareil cardiovasculaire. Semiologie de l'appareil digestif. Semiologie hematologique / coordinateurs: Adriana Albu, Ioana Para, Teodora Surdea-Blaga [et al.] ; Université de Médecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca = Semiologie medicală. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hatieganu", 2022. - 338 p : ill. + 1 CD-ROM

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

69

69. Sémiologie médicale. Vol. 2 : Sémiologie de l’appareil respiratoire. Sémiologie de l’appareil reno-urinaire. Sémiologie des maladies metaboliques. / coordinateurs: Adriana Albu, Ioana Para ; Université de Médecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu" de Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hatieganu", 2021. - 229 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

70

70. Almăşan, Oana. Sindromul de disfuncţie temporo-mandibulare : tehnologie / Oana Almăşan ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 152 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

71

71. Dogaru, Gabriela. Tehnici de reabilitare şi reeducare funcţională / Gabriela Dogaru ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Ed. a 2-a, rev. şi ad.. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2023. - 139 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

72

72. Pop, Carmen Elena. Terminologie pharmaceutique : Guide pour les etudiants francophones / Carmen Elena Pop ; prefacier: Yann Bouclet ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - 4eme ed., rev.. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 170 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

73

73. Test your knowledge in immunology / Diana Deleanu (editor), Irena Pintea, Ioana Adriana Muntean, Carmen-Teodora Dobrican ; "Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 191 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

74

74. Teste cu varianta simplă şi multiplă pentru bolile alergice / Diana Deleanu (ed.), Irena Pintea, Ioana Adriana Muntean, Carmen-Teodora Dobrican ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2022. - 223 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

75

75. Teste de limba română pentru studenţii medicinişti. A1-B2 / Alina Andreica, Ana Coiug, Cristina Gogâţă [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu". - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 204 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

76

76. Crivii, Carmen. The anatomy of the central nervous system / Carmen Crivii ; translators: Carmen Crivii, Dana Bartoş, Carmen Micu ; "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2021. - 216 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-