Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 04.04.2021
1

1. Accidentul vascular cerebral : epidemiologie, factori de risc, prevenţie / sub redacţia: Stanislav Groppa ; colectivul de autori: Vladimir Bernic, Natalia Ciobanu, Mihail Ciocanu [et al.]. - Chişinău : [s. n.], 2020. - 212 p. : fig., tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

2. Aspecte structurale ale organelor şi ţesuturilor cavităţii bucale / Corneliu Năstase, Alexei Terehov, Gheorghe Nicolau [et al.] ; sub redacţia: Gheorghe Nicolau. - Chişinău : [s. n.], 2020. - 320 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Ceban, Emil. Aspectele clinico-paraclinice şi imunologice în nefrolitiaza complicată : Monografie / Emil Ceban, Pavel Banov ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală. - Chişinău : Universul, 2020. - 128 p. : diagr., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

4. Febra la copii : Indicaţie metodică / A. Cracea, N. Revenco, C. Călcîi, A. Holban ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Medicină nr. 2, Departamentul Pediatrie. - Chişinău : [s. n.], 2020. - 60 p. : fig., tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5. Ghid pentru o comunicare eficientă cu pacientul privind schimbarea comportamentului, tratarea şi managementul suferinţelor cronice / Lavinia Mihaela Nanu, Natalia Zarbailov, Boris Gîlca [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Institutul Elveţian Tropical şi de Sănătate Publică, Biroul de cooperare al Elveţiei. - Chişinău : Imprint Plus, 2020. - 92 p. : il., tab.. - (Biblioteca Sănătăţii ). - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu. - Ghidul a fost elaborat cu suportul proiectului "Viaţa Sănătoasă: reducerea poverii bolilor non-transmisibile" finanţat de Biroul de cooperare al Elveţiei şi realizat de Institutul Elveţian Tropical şi de Sănătate Publică

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

6. Ghidul pacientului cu hipertensiune arterială / Ghenadie Curocichin, Alexandru Carauş, Natalia Zarbailov [et al.] ; ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Institutul Elveţian Tropical şi de Sănătate Publică, Biroul de cooperare al Elveţiei. - Chişinău : Imprint Plus, 2020. - 68 p. : il., tab.. - (Biblioteca sănătăţii ). - Ghidul a fost elaborat cu suportul proiectului "Viaţă Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile", finanţat de Biroul de cooperare al Elveţiei şi realizat de Institutul Elveţian Tropical şi de Sănătate Publică

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

7. Cobourne, Martyn T. Handbook of orthodontics / Martyn T. Cobourne, Andrew T. DiBiase. - 2nd ed.. - Edinburgh : Elsevier, 2016. - viii, 571 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

8. Intoxicaţiile acute exogene de etiologie chimică la copii / Iurie Pînzaru, Tatiana Manceva, Ana Oglinda, Grigore Friptuleac. - Chişinău : [s. n.], 2020. - 184 p. : il., tab.. - O parte din autori sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

9. Jurnalul de automonitorizare şi autocontrol al persoanei cu diabet zaharat tip 2 / Zinaida Alexa, Dumitru Harea, Natalia Zarbailov, Natalia Dinu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Institutul Elveţian Tropical şi de Sănătate Publică, Biroul de cooperare al Elveţiei. - Chişinău : Imprint Plus, 2020. - 71 p. : il., tab.. - (Biblioteca Sănătăţii ). - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu. - Elaborat în cadrul Proiectului "Viaţă Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile", finanţat de Biroul de cooperare al Elveţiei şi realizat de Institutul Elveţian Tropical şi de Sănătate Publică

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

10. Pînzaru, Iurie. Măsuri de prevenire a infecţiei COVID-19 la întreprinderile de procesare a cărnii : Ghid practic / Iurie Pînzaru, Grigore Friptuleac, Constantin Spînu ; Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2020. - 30 p. : il., tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11

11. Orthodontics : current principles and techniques / Lee W. Graber, Robert L. Vanarsdall Jr., Katherine W.L. Vig, Greg J. Huang. - 6th ed.. - St. Louis : Elsevier, 2017. - xvii, 1016 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12

12. Clarke, Raymond W. Pediatric otolaryngology : practical clinical management / R. W. Clarke. - Stuttgart : Thieme, 2017. - xxi, 393 p. : ill.

click aicipentru vizualizarea cuprinsului

13

13. Pediatric surgery : general principles and newborn surgery. Vol. 2 / editor Prem Puri. - Berlin : Springer, 2020. - xxvi, 659-1310 p. : ill.. - Index: p. 1291-1310

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14

14. Pediatric surgery : general principles and newborn surgery. Vol. 1 / editor Prem Puri. - Berlin : Springer, 2020. - xxvi, 658 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15

15. Revenco, Ninel. Ghid pentru rezidenţi : Reumatologie pediatrică / Ninel Revenco. - Chişinău : [s. n.], 2020. - 58 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

16

16. Standardul de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire HIV în mediul populaţiilor-cheie, inclusiv a tinerilor din aceste grupuri / Silvia Stratulat, Maia Rîbacova, Iulia Eftodii, Ala Iaţco ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2020. - 53 p. : tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

17

17. The thinking, behavior, and clinical perception in emergency medicine / Mahdi Tarabeih, Riad Abu Rakia, Victoria Gonta, Aureliu Gonta. - Chişinău : [s. n.], 2020. - 376 p. : ill., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

18

18. Ţîbîrnă, Andrei. Patologia nodulară a glandei tiroide la adulţi şi copii / Andrei Ţîbîrnă ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; IMSP Institutul Mamei şi Copilului ; IMSP Institutul Oncologic. - Chişinău : Medicina, 2020. - 312 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

19

19. Nelson, Stanley J. Wheeler's dental anatomy, physiology, and occlusion / Stanley J. Nelson. - 11th ed.. - St. Louis : Elsevier, 2020. - viii, 328 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

20

20. Коклюш: эпиднадзор и контроль : Практическое руководство / Виктория Буков, Алексей Чебан, Анатолие Мелник [и др.]. - Кишинев : [б. и.], 2020. - 44 с.. - Авторы указаны на обратной стороне титульного листа

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

21

21. Cărăuşu, Ghenadie. Hipocondria : aspecte clinice, terapeutice si diagnostic diferential : recomandari metodice / Gh. Carausu. - Chisinau2000. - 14 p.. - Bibliogr. : p. 15

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

22

22. Aspecte clinice, psihologice şi de tratament în dependenţa de alcool : (îndrumar metodic) / I. Nastas, L. Boronin, A. Nacu, M. Revenco ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală. - Chişinău : [s. n.], 2015. - 26 p.

click aici pentru vizualizare cuprinsului

23

23. Cărăuşu, Ghenadie. Tulburari de conversie : (aspecte clinice, terapeutice si diagnostic diferential) : recomandari metodice / G. Cărăuşu. – Chişinău, 2000. - 22 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

24

24. Deliv, Inga. Tulburări mentale şi comportamentale datorate utilizării canabinoizilor : (Îndrumar metodic) / Inga Deliv, Ion Coşciug, Svetlana Condratiuc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală, Laboratorul de narcologie. - Chişinău : Medicina, 2019. - 34 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

25

25. Nacu, A. Urgenţe în psihiatrie : recomandări metodice / A. Nacu, Gh. Cărăuşu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Psihiatrie, Narcologie şi Psihologie Medicală. - Chişinău : Medicina, 2005. - 32 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

26

26. Programe de recuperare psihofarmacologică a pacienţilor cu epilepsie : (elaborări metodice) / O. Cobîleanschi, N. Bacinschi, A. Popov [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2007. - 60 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

27

27. Revenco, Mircea. Breviar privind unele adicţii : Recomandare metodică pentru medici specialişti şi medici rezidenţi / Mircea Revenco, Stanislav Grosu, Ion Coşciug ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Laboratorul de narcologie. - Chişinău : Medicina, 2019. - 55 p. : il., tab.

click aici pentru vizulizarea cuprinsului

28

28. Revenco, Mircea. Strategii de diagnostic şi tratament în depresii : (elaborare metodică) / M. Revenco, I. Nastas ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Psihiatrie şi Narcologie. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2008. - 40 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-