Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 17.09.2019
1

Dicţionar medical ilustrat de la A la Z. Vol. 7 : HOM-LEV / comitet ştiinţific: Edoardo Rosati, Paolo Cristoforoni, Vincenzo Testa [et al.] ; traducere din italiană: Miruna Bulumete, Oana Boşca-Mălin, Ecaterina Cerbone [et al.]. - Bucureşti : Litera, 2015. - 360 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

Topor, Boris. Key aspects of topographic anatomy / Boris Topor, Susan Galandiuk, Hiram Polk ; Nicolae Testemitsanu State University of Medicine and Pharmacy, Chisinau, the Republic of Moldova, Department of Topographic Anatomy and Operative Surgery [et al.]. - Chişinău : Medicina, 2019. - 160 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

Bazele igienice ale alimentaţiei : (note de curs) / Elena Ciobanu, Cătălina Croitoru, Gheorghe Ostrofeţ, Aliona Tihon ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de igienă generală. - Chişinău : Medicina, 2019. - 56 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

Gonciar, Veaceslav. Recomandări metodice pentru lucrări practice la farmaco- şi fitoterapie : (Facultatea de Farmacie) / V. Gonciar, C. Scutari, E. Bodrug ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de farmacologie şi farmacie clinică. - Chişinău : Medicina, 2019. - 67 p.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

Stamati, Adela. Beta-blocantele în cardiologia pediatrică / Adela Stamati ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2019. - 131 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

Catereniuc, Ilia. Anatomia funcţională a sistemului nervos autonom (vegetativ). Particularităţile inervaţiei viscerelor şi formaţiunilor somatice : (suport de curs) / [Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de anatomie a omului. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 128 p. : il.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

Ţurcanu, Adela. Hepatopatia cronică virală Delta: de la hepatită cronică la carcinom hepatocelular : Monografie / Adela Ţurcanu. - Chişinău : [s.n.], 2018. - 232 p. : diagr., il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

Profire, Liliana. Terapia de substituţie hormonală în menopauză. Opinii pro şi contra : (Indicaţii metodice) / Liliana Profire ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de obstetrică şi ginecologie. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 72 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

Profire, Liliana. Patologia glandei tiroide în peripartum. Aspecte de management : (Indicaţii metodice) / Liliana Profire ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de obstetrică şi ginecologie. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 40 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

Placenta accreta - cauză a hemoragiei postpartum : Îndrumar metodic / Hristiana Caproş, Luminiţa Mihalcean, Mihail Surguci, Valentin Friptu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie din Republica Moldova, Catedra de obstetrică, ginecologie şi reproducere umană. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 84 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11

Croitoru, Cătălina. Le rechauffement global consequences sur la sante. Recommandations generales. Nutrition pendant la canicule : Le petit guide pour la population et les etudiants / Cătălina Croitoru ; L'Agence Universitaire de la Francophonie ; Universite d'Etat de Medecine et Pharmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2018. - 28 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12

Руководство по вакцинации и иммунотерапии при лор-патологии / под редакцией М. П. Костинова и И. И. Абабия. - Москва : Группа МДВ, 2019. - 448 с. : ил.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

13

Постолаки, Александр. Биологическое единство природы и человека: эстетико-антропологическое исследование с акцентом на особенности фило- и онтогенеза зубо-челюстно-лицевой системы : Монография / Александр Постолаки ; под общей редакцией проф. В. З. Бурлаку ; ПЗ Государственный университет медицины и фармации "Николае Тестемицану", Стоматологический факультет, Кафедра ортопедической стоматологии им. проф. Иллариона Постолаки. - Кишинев : [б. и.], 2019. - 496 с. : ил.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14

Botnaru, Victor. Pneumologie / Victor Botnaru ; coautori: Dumitru Chesov, Alexandru Corlăteanu, Alexandru Gavriliuc [et al.]. - Ed. a 2-a, stereotip. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 732 p. : il.. - Index alfabetic: p. 719-731

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15

Peltec, Angela. Boala ficatului gras nonalcoolic: de la modificarea stilului de viaţă până la transplantul hepatic : Monografie / Angela Peltec ; redactor ştiinţific: Sergiu Matcovschi ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Imprint Star, 2019. - 304 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

16

Ayurveda în România. Vol. 1 / redactor: Andrei Gămulea ; colaboratori: Aurora Nicolae, Cristina Cîmpean, Ina Petrea [et al.]. - Bucureşti : Editura Asociaţiei Naţionale pentru Promovarea Medicinelor Neconvenţionale AMN România, 2018. - 200 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

17

"Health risk factors and prevention of injuries and diseases", international conference (3 ; 2019 ; Chişinău)

 

 

Health risk factors and prevention of injuries and diseases : Material of 3rd International Conference on Non-communicable Diseases, Chişinău, June 5th-7th, 2019 : Abstract book. - Chişinău : Medicina, 2019. - 119 p.. - Antetitlu: Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy; University of Iowa, USA; Universitatea "Babeş-Bolyai". - Conferinţa a fost organizată în contextul Proiectului iCREATE: Sporirea capacităţii de cercetare în Europa de Est

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

18

Hacina, Tamara. Guide in anatomy : Locomotor apparatus and viscera / Tamara Hacina ; Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 591 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

19

Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Т. 1 : Проблема здоровья. Санокреатология. Потребность общества в ее развитии / Ф. И. Фурдуй, В. К. Чокинэ, В. Ф. Фурдуй [и др.] ; Академия наук Молдовы, Институт физиологии и санокреатологии. - Кишинэу : [б. и.], 2016. - 228 c. : ил., таб.. - Pref. paral. în rusă, română, engleză

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

20

Campbell, Mary K.. Biochemistry / Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell. - 7th ed., international edition. - [Pacific Grove, Calif.?] : Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012. - xxv, HT 3-31, 1-714 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

21

Tănase, Adrian. Istoria serviciului de urologie, dializă şi transplant renal din Republica Moldova : Album ilustrat = History of urology, dialysis and kidney transplantation service in the Republic of Moldova : Illustrated album / Adrian Tănase, Petru Cepoida ; redactor: Silvia Ciubrei ; traducere în limba engleză: Elena Cuiban ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Societatea Urologilor din Republica Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 112 p. : il.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

22

 

Molecular biology of the cell / Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis [et al.] ; with problems by John Wilson, Tim Hunt. - 5th ed.. - New York : Garland Science, 2008. - xxxiii, 1267 p. : il. + 1 DVD-ROM

 

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

23

Fisher, Brian E.. Avortul : Ultima exploatare a femeilor / de Brian E. Fisher ; prefaţă de Andreea Ogăraru ; [traducere: Ştefana Totorcea]. - Bucureşti : Pro Valori Media, 2014. - 193 p.. - Index: p. 180-183

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

24

Despre avort : Motive, traume, consecinţe. - Bucureşti : Agapis, : Pridvor, 2015. - 193 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

25

Democratizarea societăţii din perspectiva gender : Culegere de materiale = Демократизация общества в гендерной перспективе : Сборник статей / PNUD ; Gender-Centru, Universitatea de Stat din Moldova. - Chişinău : USM, 2002. - 87 p. + 94 p.. - Carte-valet. - Text paral. în lb. rom. şi rusă

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

26

"Актуальные проблемы микробиологии, вирусологии, иммунологии", научно-практическая конференция ; 2018 ; Минск)

 

 

Актуальные проблемы микробиологии, вирусологии, иммунологии : Материалы юбилейной научно-практической конференции к 100-летию со дня рождения профессора А. П. Красильникова и 95-летию основания кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии БГМУ (Минск, 19 октября 2018 г.) / под редакцией Т. А. Конашковой. - Минск : БГМУ, 2018. - 216 с.. - В надзаг.: Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра микробиологии,вирусологии, иммунологии

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

27

Gudumac, Eva. Traumatismele aparatului locomotor la copii: diagnostic, tratament şi reabilitare : (Compendiu) / Eva Gudumac, Lev Stati ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2019. - 22 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-