Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 23.01.2020
1

1. Endoteliul şi patologia cardiovasculară / M. Popovici, V. Cobeţ, Victoria Ivanov [et al.] ; IMSP Institutul de Cardiologie al Ministerului Sănătăţii ; Academia de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : [s. n.], 2005. - 196 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

2. Мошенская, Светлана Петровна. Правила оформления карты стационарного больного (истории болезни) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и отраслевыми стандартами : Учебное пособие для студентов высших медицинских заведений, интернов, ординаторов, врачей различных специальностей / С. П. Мошенская, П. А. Ковалев. - Москва : Мозартика, 2017. - 108 с. : табл.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Питание и тип конституции : (Рекомендации) / Институт Физиологии и Санокреатологии ; руководитель проекта Ф. А. Струтинский. - Кишинэу : [б. и.], 2019. - 76 с. : табл.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

4. Ghid privind supravegherea evenimentelor adverse post-imunizare / Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova ; elaborat: Victoria Bucov, Laura Ţurcan, Anatolie Melnic [et al.]. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 113 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5. Sistemul de alimentaţie diferenţiată în raport cu tipul constituţiei : (Recomandări) / Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie ; conducător de proiect T. Strutinschi. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 68 p. : fig., tab.. - Conducătorul de proiect este indicat pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

6. Revenco, Mircea. Breviar privind unele adicţii : Recomandare metodică pentru medici specialişti şi medici rezidenţi / Mircea Revenco, Stanislav Grosu, Ion Coşciug ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Laboratorul de narcologie. - Chişinău : Medicina, 2019. - 55 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

7. Руководство по эпиднадзору за побочными проявлениями после иммунизации / Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова ; подгот.: Виктория Букова, Лаура Цуркан, Анатолий Мельник [и др.]. - Кишинев : [б. и.], 2019. - 124 с. : табл.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

8. Cebanu, Serghei. Sănătatea sportivilor juniori: factorii de risc şi măsuri de prevenţie / Serghei Cebanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2019. - 184 p. : tab., diagr.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

9. Manolachi, Veaceslav. Teoria şi metodica selecţiei în probele sportive olimpice : Monografie / Veaceslav Manolachi, Anatolie Budevici-Puiu, Victor Manolachi ; Academia de Ştiinţe a Moldovei ; Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. - Chişinău : [s. n.], 2016. - 303 p

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

10. Povar, Igor. Termodinamica echilibrelor chimice complexe în sisteme eterogene multicomponente / Igor Povar, Oxana Spînu ; Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe din Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2014. - 452 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11

11. Cheptănaru, Constantin. Chimie organică / Constantin Cheptanaru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Farmacie, Catedra de chimie generală. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 448 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12

12. Cerneţchi, Olga. Recurs clinic, morfologic şi conduita în endometrite : Elaborare metodică / Olga Cerneţchi, Silvia Agop, Zinaida Sârbu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de obstetrică şi ginecologie. - Chişinău : Medicina, 2019. - 50 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

13

13. Avornic, Lucia. Ortodonţie. Factori etiologici şi de risc ai anomaliilor dento-maxilare : Recomandare metodică pentru studenţii anului 3, Facultatea de Stomatologie / Lucia Avornic ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Chirurgie OMF Pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 26 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14

14. Avornic, Lucia. Ortodonţie. Profilaxia prenatală şi postnatală a anomaliilor dento-maxilare. Ereditatea şi aberaţiile cromozomiale : Recomandare metodică pentru studenţii anului 3, Facultatea de Stomatologie / Lucia Avornic ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Chirurgie OMF Pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 30 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15

15. Vlad, Pavel F.. Curs introductiv de stereochimie a compuşilor organici / Pavel F. Vlad, Fliur Z. Macaev, Aculina N. Arîcu ; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Chimie. - Chişinău : [s. n.], 2014. - 208 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

16

16. Differential diagnosis in internal medicine / Natalia Caproş, Tatiana Dumitraş, Svetlana Nichita [et al.] ; Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 447 p. : fig., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

17

17. Serbenco, Anatolie. Sarcina şi anemia fierodeficitară : Ghid practic / Anatolie Serbenco, Ala Burlac ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei şi Copilului. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 120 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

18

18. Diug, Eugen. Biofarmacie şi farmacocinetică : Compendiu / Eugen Diug, Diana Guranda, Cristina Ciobanu ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Farmacie, Catedra de tehnologie a medicamentelor. - Ed. a 2-a, completată. - Chişinău : Medicina, 2019. - 204 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

19

19. Трико, Пьер. Тканевый подход в остеопатии. Книга 2 : Врачеватель сознания / Пьер Трико ; перевод с французского А. А. Гаврилиной = Approche tissulaire de l'ostéopathie. - Санкт-Петербург : Издательский дом СПбМАПО, 2011. - 416 с. : ил.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

20

20. Трико, Пьер. Тканевой подход в остеопатии : Руководство для врачей. [Книга 1] : Модель тела, наделенного сознанием / Пьер Трико ; перевод с французского Н. А. Тарасова = Approche tissulaire de l'ostéopathie. - Санкт-Петербург : Издательский дом СПбМАПО, 2008. - 512 с. : ил.. - Pe cop. tit.: Тканевый подход в остеопатии : Модель тела, наделенного сознанием

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

21

21. Sprincean, Serghei. Securitatea umană şi bioetica : Monografie / Serghei Sprincean ; Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 304 p. : an.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

22

22. Strategii de intervenţie şi consiliere psihologică în grupuri şi organizaţii / coordonatori: Zinaida Bolea, Natalia Cojocaru. - Chişinău : Lexon-Prim, 2015. - 258 p. : fig.. - Note: p. 255-258

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

23

23. Fiziologia omului : Ghid de lucrări practice : Pentru studenţii Facultăţii Stomatologie : Semestrul 1 / Victor Vovc, Svetlana Lozovanu, Oleg Arnaut [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de fiziologie a omului şi biofizică. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 144 p. : fig., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

24

24. Ciuntu, Angela. Nefrologie pediatrică / Angela Ciuntu, Ninel Revenco, Jana Bernic ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2019. - 323 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

25

25. Tatarov, Pavel. Chimia produselor alimentare : [Monografie] / Pavel Tatarov ; Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară. - Chişinău : [s. n.], 2017. - 450 p. : fig., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

26

26. Ciobanu, Cristina. Methodological guide for practical lessons at Biopharmacy and pharmacokinetics : for 5th-year students of the Faculty of Pharmacy / Cristina Ciobanu, Diana Guranda ; Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy, Drug Technology Department. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 52 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

27

27. Friptu, Valentin. Relevanţa microbiomului endometrial în reproducere : Ghid metodic / Valentin Friptu, Mihaela Burac, Veronica Cotelea ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de obstetrică, ginecologie şi reproducere umană. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 48 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

28

28. Craven, Ruth F.. Fundamentals of nursing : human health and function / Ruth F. Craven, Constance J. Hirnle. - 3rd ed.. - Philadelphia : Lippincott, 2000. - xxxvi, 1445 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

29

29. Trofăilă, Vasile. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie" la 50 de ani / autor-alcătuitor Vasile Trofăilă ; consiliul redacţional: Anatolie Taran, Ion Marin, Filip Gornea [et al.]. - Chişinău : [s. n.], 2014. - 240 p. : fot.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

30

30. Wilkinson, Judith M.. Nursing process and critical thinking / Judith M. Wilkinson. - 3rd ed.. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001. - xx, 524 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

31

31. Ziemer, Gerhard. Herzchirurgie : die Eingriffe am Herzen und den herznahen Gefäßen / Gerhard Ziemer, Axel Haverich. - 3., völlig neu bearbeitete Aufl.. - Berlin ; New York : Springer Medizin, 2010. - xii, 889 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

32

32. Cobîleanschi, Oleg. Fenomenul suicidului printre copii şi adolescenţi / Oleg Cobîleanschi, Svetlana Cobîleanschi ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală ; Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo". - Chişinău : Tehnica-Info, 2017. - 114 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

33

33. Nicolau-Gorea, Artemisia. Morfologia funcţională şi clinică a gingiei în prima fază de evoluţie dinte-parodonţiu : Monografie / Artemisia Nicolau-Gorea ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Stomatologie. - [Chişinău] : [s. n.], 2019. - 152 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

34

34. Ghid naţional de reglementări pentru transportul substanţelor infecţioase / Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică ; grupul de lucru: Ala Halacu, Natalia Costic, Svetlana Prudnicionoc [et al.]. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 42 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

35

35. Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator / Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova ; grupul de lucru: Ala Halacu, Svetlana Prudnicionoc, Olga Burduniuc [et al.]. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 40 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

36

36. Cu privire la optimizarea activităţilor de control şi profilaxie a tuberculozei în Republica Moldova / Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2007. - 132 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

37

37. Rheumatology and nephrology : (textbook) / authors: Larisa Rotaru, Svetlana Agachi, Eugeniu Russu [et al.] ; edited by Liliana Groppa, Serghei Popa ; State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Lexon-Prim, 2019. - 424 p. : fig., tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-