Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 12.03.2020
1

1. Managementul fazei prespitaliceşti de suport medical în calamităţi şi situaţii excepţionale : (Compendiu) / Vasile Dumitraş, Nicon Cîrstea, Anatolie Bulgac, Dumitru Cebotari ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de medicină militară şi a calamităţilor. - Chişinău : Medicina, 2019. - 82 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

2. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. "GALMED" - Congresul Naţional cu participare internaţională pentru Studenţi, Farmacişti şi Medici Rezidenţi : Carte de abstracte / Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Societatea Studenţilor Medicinişti Galaţi ; redactor şef: Aurel Nechita. - Galaţi : Societatea Studenţilor Medicinişti Galaţi (SSMG), 2016-. - Anual. - Vol.. - Descriere bazată pe ediţia a 9-a, 2019

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Gorea, Oleg. Aspecte clinice ale tratamentului leziunilor odontale coronare ale dinţilor frontali prin faţetare : Monografie / Oleg Gorea ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea Stomatologie. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 120 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

4.

"Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare", conferinţă ştiinţifică internaţională (2 ; 2019 ; Chişinău)

Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 08-09 noiembrie 2019 / redactor responsabil: Vitalie Ojovanu. - Ed. a 2-a. - Chişinău : Print Caro, 2019. - 360 p. : tab., diagr.. - Texte în română, engleză şi rusă. - Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de filosofie şi bioetică ; Centrul Naţional de Bioetică din Republica Moldova ; Asociaţia pentru Filosofie din Republica Moldova

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti - SCSS MED UGAL / Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Societatea Studenţilor Medicinişti Galaţi ; redactor şef: Aurel Nechita. - Galaţi : Societatea Studenţilor Medicinişti Galaţi (SSMG), 2017-. - Anual. - Vol.. - Descriere bazată pe Nr. 4 (2019)

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

6. Leziuni necarioase ale ţesuturilor dure dentare : anatomie, histologie, embriologie, etiologie, patogenie, tablou clinic, diagnostic, tratament / Corneliu Năstase, Alexei Terehov, Gheorghe Nicolau, Pavel Gnatiuc. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 224 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

7. Практическое пособие для медицинского обследования взрослых пациентов в кабинете доврачебного осмотра в рамках учреждений первичной медико-санитарной помощи / Проект "Здоровая жизнь: снижение бремени неинфекционных заболеваний" ; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова ; Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству. - Кишинëв : [s. n.], 2020. - 19 с.. - Ghidul a fost realizat în cadrul Proiectului "Viaţă sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile"

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

8. Suport practic pentru tehnicile de examinare a adultului în sala de triaj, în cadrul instituţiilor de asistenţă medicală primară / Proiectul "Viaţă sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile" ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale ; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare. - Chişinău : [s. n.], 2020. - 19 p.. - Ghidul a fost realizat în cadrul Proiectului "Viaţă sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile"

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

9. Scutelnic, Ghenadie. Diagnosticul şi tratamentul stricturilor uretrale la bărbaţi : Recomandare metodică / Ghenadie Scutelnic ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2019. - 33 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

10. Стенокардия : Практическое руководство для пациента / Валериу Ревенко, Ирина Кабак-Погоревич, Екатерина Седая [и др.]. - Кишинэу : [б. и.], 2019. - 64 c. : ил.. - Данное руководство было разработано при поддержке проекта "Здоровая жизнь", финансируемого Швейцарским агенством по развитию и сотрудничеству

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11

11. Angina pectorală : Ghidul pacientului / Valeriu Revenco, Irina Cabac-Pogorevici, Ecaterina Sedaia [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Institutul Elveţian Tropical şi de Sănătate Publică. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 64 p. : il.. - Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului "Viaţă Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile", finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12

12. Suport educaţional destinat persoanelor adulte cu diabet zaharat tip 2 / Zinaida Alexa, Ana Vîrtosu, Dumitru Harea [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare ; Institutul Elveţian Tropical şi de Sănătate Publică. - [Chişinău] : [s. n.], 2018. - 156 p. : il., tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu. - Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului "Viaţă Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile", finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

13

13. Учебное пособие для лиц, страдающих сахарным диабетом 2 типа / Зинаида Алекса, Анна Выртосу, Думитру Хареа [и др.] ; Государственный Университет Медицины и Фармации им. Николая Тестемицану ; Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству ; Швейцарский институт тропической медицины и общественного здоровья. - [Кишинэу] : [б. и.], 2019. - 196 c. : ил., табл.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu. - Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului "Viaţă Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile", finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14

14. Protocol clinic standardizat pentru medicii de familie PEN Nr. 1 şi PEN Nr. 2 / Proiectul "Viaţă sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile" ; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale ; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare. - [Chişinău] : [s. n.], 2020. - [34 p.]. - Ghidul a fost realizat în cadrul Proiectului "Viaţă sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile"

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15

15. Igiena generală : Curs. Vol. 3 / Gheorghe Ostrofeţ, Elena Ciobanu, Cătălina Croitoru [et al.] ; sub redacţia: Ion Bahnarel ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Ed. a 2-a, rev. şi compl.. - Chişinău : Medicina, 2019. - 186 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

16

16. Croitor, Roman. Plio-pleistocene deer of western palearctic : Taxonomy, Systematics, Phylogeny / Roman Croitor ; under the scientific redaction of Ion Toderaş ; Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 139 p. : fig.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

17

17. Alexeev, Valeriu. Infecţii virale cu afectarea mucoasei cavităţii bucale : Recomandare metodică / Valeriu Alexeev ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de odontologie, parodontologie şi patologie orală. - Chişinău : Medicina, 2020. - 49 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-