Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 21.09.2019
1

"Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare", conferinţă ştiinţifică internaţională ; 2018 ; Chişinău)

 

 

Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare : Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 16-17 noiembrie 2018 / redactor responsabil: Vitalie Ojovanu. - Chişinău : Medicina, 2018. - 355 p. : tab., diagr.. - Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de filosofie şi bioetică ; Centrul Naţional de Bioetică din Republica Moldova ; Asociaţia pentru Filosofie din Republica Moldova

click pentru vizualizarea cuprinsului

2

Пархамович, Сергей Николаевич. Ортопедические методы реабилитации пациентов с заболеваниями периодонта. Биомеханические основы шинирования зубов / С. Н. Пархамович, С. А. Наумович, Ф. Г. Дрик ; Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра ортопедической стоматологии. - Минск : БГМУ, 2018. - 175 с. : ил.

click pentru vizualizarea cuprinsului

3

Nutriţia în ciclul de viaţă : intervenţii prevenţionale / Monica Tarcea (coordonator), Ana Maria Pitea, Călin Crăciun [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu-Mureş. - Târgu-Mureş : University Press, 2017. - 162 p.

click pentru vizualizarea cuprinsului

4

Croitoru, Cătălina. Noţiuni şi consecinţe pe sănătate ale încălzirii globale: recomandări generale şi de alimentaţie pe timp de caniculă : Ghid de buzunar pentru populaţie şi specialişti în domeniu / Cătălina Croitoru ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : [s. n.], 2019. - 28 p.

click pentru vizualizarea cuprinsului

5

Suciu, Laura Mihaela. Mortalitatea şi morbiditatea neonatală a copiilor prematuri născuţi la limita viabilităţii / Laura Mihaela Suciu ; Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş. - Târgu Mureş : University Press, 2017. - 147 p. : fig., tab.

click pentru vizualizarea cuprinsului

6

Боронин, Лариса. Аддиктивное поведение у подростков / Лариса Боронин, Игорь Настас ; Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану, Лаборатория наркологии. - Кишинев : Medicina, 2019. - 33 с.

click pentru vizualizarea cuprinsului

7

Actualităţi în anestezie şi terapie intensivă : Toracele şi respiraţia / sub redacţia: Sanda-Maria Copotoiu, Leonard Azamfirei ; Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu-Mureş. - Târgu-Mureş : University Press, 2018. - 211 p. : il.

click pentru vizualizarea cuprinsului

8

Baroncea, Angela. Metoda de determinare a dimensiunilor contribuţiei prin timpul de muncă a asistenţilor medicali în promovarea sănătăţii la nivel comunitar : Recomandări metodice / Angela Baroncea, Tudor Grejdian, Ghenadie Scutelnic ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Medicină Socială şi Management Sanitar "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2019. - 32 p.

click pentru vizualizarea cuprinsului

9

Baroncea, Angela. Optimizarea promovării sănătăţii în activitatea asistenţilor medicali la nivel comunitar : Recomandări metodice / Angela Baroncea, Tudor Grejdian, Ghenadie Scutelnic ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2019. - 36 p.

click pentru vizualizarea cuprinsului

10

Academicianul Ion Ababii : Biobibliografie / Academia de Ştiinţe a Moldovei ; Institutul de Studii Enciclopedice ; responsabil de ediţie: Constantin Manolache; redactor ştiinţific: Ion Vârţanu ; bibliografie: Ludmila Lipcanu, Liubovi Karnaeva. - Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2014. - 212 p.

click pentru vizualizarea cuprinsului

11

Спектор, Анна Артуровна. Большой иллюстрированный атлас анатомии человека / А. А. Спектор. - Москва : АСТ, 2016. - 160 с. : ил.. - Указатель: с. 155-158

click pentru vizualizarea cuprinsului

12

Urgenţele cardiovasculare neonatale / editor coordonator: Rodica Togănel ; autori: Rodica Togănel, Amalia Făgărăşan, Iolanda Muntean ; Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu-Mureş. - Târgu-Mureş : University Press, 2018. - 80 p. + 1 CD-ROM

click pentru vizualizarea cuprinsului

13

Psihologie medicală : Conspecte şi note de curs pentru studenţii şi rezidenţii Universităţii de Stat de Medicină / Nicolae Oprea, Mircea Revenco, Valentin Oprea [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa", Iaşi ; Institutul de Psihiatrie "Socola", Iaşi. - Ed. a 2-a, reed. şi compl.. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 224 p.

click pentru vizualizarea cuprinsului

14

Oprea, Valentin. Drogurile şi dependenţa : Îndrumar metodic pentru adolescenţi, părinţi şi pedagogi / Valentin Oprea ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Laboratorul de narcologie. - Chişinău : Medicina, 2019. - 26 p.

click pentru vizualizarea cuprinsului

15

"Actualităţi în promovarea principiilor bioetice în Republica Moldova", seminar ştiinţific naţional ; 2018 ; Chişinău)

 

 

Actualităţi în promovarea principiilor bioetice în Republica Moldova : Materiale ale seminarului ştiinţific naţional, 17 decembrie 2018 / coordonator: Vitalie Ojovanu. - Ed. a 2-a. - Chişinău : Medicina, 2019. - 79 p.. - Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de filosofie şi bioetică ; Centrul Naţional de Bioetică din Republica Moldova

click pentru vizualizarea cuprinsului

16

Deliv, Inga. Tulburări mentale şi comportamentale datorate utilizării canabinoizilor : (Îndrumar metodic) / Inga Deliv, Ion Coşciug, Svetlana Condratiuc ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de psihiatrie, narcologie şi psihologie medicală, Laboratorul de narcologie. - Chişinău : Medicina, 2019. - 34 p.

click pentru vizualizarea cuprinsului

17

Ghid de bune practici: Alimentaţie raţională, siguranţa alimentelor şi schimbarea comportamentului alimentar = Guide de bonnes pratiques: Nutrition rationnele, la surete alimentaire changement de comportement alimentaire / autori coordonatori: Cătălina Croitoru, Elena Ciobanu ; [autori: Ion Bahnarel, Olga Burduniuc, Angela Cazacu-Stratu et al.] ; Agenţia Universitară Francofonă ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" = Guide de bonnes pratigues: Nutrition rationnele, la surete alimentaire changement de comportement alimentaire. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 160 p.+164 p. : il., tab.. - Carte-valet. - Titlu, text paralel în română şi franceză

click pentru vizualizarea cuprinsului

18

Botnaru, Victor. Medicina internă : Breviar : modulul Alergologie / Victor Botnaru ; coautori: Diana Calaraş [et al.]. - Ed. a 2-a, stereotipă. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 166 p. : tab., fig. + 8 f. fot.. - Anexe p. 161-166. - Apare cu suportul Asociaţiei de Respirologie "Viaremo"

click pentru vizualizarea cuprinsului

19

Gîlca, Boris. Screening-ul patologiei glandelor mamare în practica medicului de familie : Recomandare metodică pentru instruirea medicilor-rezidenţi la specialitatea Medicina de familie / Boris Gîlca, Natalia Zarbailov ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de medicină de familie. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 76 p. : il.

click pentru vizualizarea cuprinsului

20

Must know : Analize de laborator şi ECG / Gheorghe Secu, Doina Ţurcan, Biatricia Guţu, Victoria Sacară. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 173 p. : tab.

click pentru vizualizarea cuprinsului

21

Ghid de sănătate şi frumuseţe / sub redacţia: Boris Nedelciuc ; colectivul de autori: Boris Nedelciuc, Oleg Lozan, Mircea Beţiu [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova. - Chişinău : [s. n], 2018. - 216 p.. - Colectivul de autori este indicat pe verso foii de titlu

click pentru vizualizarea cuprinsului

22

Centrul Ştiinţific de Cultivare a Plantelor Medicinale = Scientific Center for the Cultivation of Medicinal Plants / Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; elaborat de: Ion Ungureanu, Nicolae Ciobanu, Maria Cojocaru-Toma [et al.] = Scientific Center for the Cultivation of Medicinal Plants. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 28 p. : il.. - Titlu, text paralel în limbile română şi engleză

click pentru vizualizarea cuprinsului

23

Plante din colecţia Centrului Ştiinţific de Cultivare a Plantelor Medicinale USMF "Nicolae Testemiţanu" / Nicolae Ciobanu, Maria Cojocaru-Toma, Irina Pompuş [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Farmacie, Centrul Ştiinţific de Cultivare a Plantelor Medicinale. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 216 p. : il., fot.. - Index alfabetic: p. 211-214

click pentru vizualizarea cuprinsului

24

Ройтберг, Григорий Ефимович. Внутренние болезни. Система органов пищеварения : Учебное пособие / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - 3-е изд.. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 558 с., [8] л. цв. ил. : ил.

click pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-