Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 21.11.2019
1

1. Reconstituiri coronare / coordonator: Doina Iulia Rotaru ; colaboratori: Radu Chisnoiu, Andrea Chisnoiu ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu". - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019. - 218 p. : fig.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

2

2. Cardiologia / Luminiţa Vida-Simiti, Anca Daniela Farcaş, Mirela Anca Stoia [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 425 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

3

3.Reabilitare medicală / Ioan Onac (coord.), Monica Borda, Viorela Ciortea [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 113 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

4

4. Histologie generală : Evaluare semestrială / Anne-Marie Constantin (coord.), Carmen Mihu, Maria Crisan [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 150 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

5

5. Histologie specială : Evaluare semestrială / Anne-Marie Constantin (coord.), Carmen Mihu, Maria Crişan [et al.] ; prefaţă de Carmen Mihu ; colaboratori: Rada Sufleţel, Roxana Lupean ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019. - 166 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

6

6. Sâmpelean, Dorel. Manual de semiologie pentru Medicina Dentară / Dorel Sâmpelean. - Ed. a 3-a. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 285 p. : tab. + 1 CD-ROM

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

7

7. O.R.L. / Cristina Ţiple, Mirela Stamate, Peter Ujvary [et al.] ; coordonator: Magdalena Chirilă ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 104 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

8

8. Parodontologie. Vol. 1 : Noţiuni de bază / Alexandra Roman, Luminiţa Lazăr, Petra Şurlin, Ştefan-Ioan Stratul. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019. - 249 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

9

9. Parodontologie. Vol. 2 : Ghid de tratament / Alexandra Roman, Andrada Soancă, Ştefan Adrian Petruţiu [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 184 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

10

10. "Medicamentele secolului XXI şi terapii moderne" ; 2019 ; Cluj-Napoca). Medicamentele secolului XXI şi terapii moderne : [Lucrările simpozionului, 7-8 iunie 2019, Cluj-Napoca] / coordonator: Ovidiu Oniga ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu". - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019. - 500 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

11

11. Farmacologia clinică naţională : Disciplină. Specialitate. Serviciu în sănătate. Şcoală ştiinţifică : (evenimente, realizări şi imagini) / autori şi coordonatori: Ecaterina Stratu, Ianoş Coreţchi ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de farmacologie şi farmacologie clinică ; Societatea Ştiinţifică a Farmacologilor din Republica Moldova. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 337 p. : il., fot.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu. - În descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii: ISBN 978-9975-56-629-2, iar pe coperta posterioară: ISBN 978-9975-66-913-9

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

12

12. Special histology : Evaluation exercises / Bianca Bocşa (ed.), Anne-Marie Constantin (ed), Carmen Mihu [et al.] ; foreword: Carmen Mihu ; contributors: Lavinia Mocan, Rada Sufleţel ; "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 159 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

13

13. Kui, Andreea Iuliana. Fixed partial dental prosthesis : Lecture notes / Andreea Iuliana Kui, Alina Monica Picoş, Andrei Picoş ; contribuitor: Ana Ispas ; University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Haţieganu". - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 259 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

14

14. Costache, Carmen. Microbiologie clinică : Parazitologie şi micologie / Carmen Costache, Ioana Alina Colosi ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 108 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

15

15. Parodontologie. Vol. 2 : Guide du traitement / Alexandra Roman, Andrada Soancă, Ştefan Adrian Petruţiu [et al.] ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 204 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

16

16. Sîrbu, Dana. Hygiène : Guide pratique pour étudiants en Médecine Dentaire / Dana Sîrbu, Daniela Curşeu, Monica Popa. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 131 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

17

17. Cardiovascular disease : student manual / Dana Pop, Dumitru Zdrenghea, Radu Roşu [et al.] ; University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Haţieganu". - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 292 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

18

18. Bota, Cristina Laura. Industrie du medicament : bases theoriques et applications / Cristina Bota, Carmen Elena Pop, Mioara Coman ; traducteur: Carmen Elena Pop ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - 2eme ed., rev.. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 122 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

19

19. Tomoaia, Gheorghe. Traumatologie osteo-artuculaire / Gheorghe Tomoaia ; traduction: Georgeta Laura Sabău ; preface: Nicolae Gorun ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 472 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

20

20. Eniu, Daniela. Biofizică medicală : Curs pentru studenţii la Medicină. Vol. 1 / Daniela Eniu ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019. - 116 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

21

21. Patologia aparatului respirator / Luminiţa Vida-Simiti, Anca Daniela Farcaş, Mirela Anca Stoia [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Ed. a 2-a, rev.. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 174 p. : tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

22

22. General histology : Evaluation exercises / Anne-Marie Constantin (ed.), Bianca Bocşa (ed.), Carmen Mihu [et al.] ; "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 163 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

23

23. Radiologie. Vol. 2 / sub redacţia: Sorin M. Dudea ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 322 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

24

24. Mazur-Nicorici, Lucia. Valvulopathies : Guide methodique / Lucia Mazur-Nicorici, Virginia Şalaru, Liviu Grib ; Universite d'Etat de Medicine et de Pharmacie "Nicolae Testemitanu". - Chişinău : [s. n.], 2019. - 92 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

25

25. Curs de biostatistică medicală / Tudor Drugan, Sorana D. Bolboacă, Daniel Leucuţa [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca, Facultatea de Medicină. - Ed. a 2-a, rev. şi ad.. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 169 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

26

26. Lascu, Liana Maria. Les bases theoriques de l'etude du traitement de l'edentement partiel par des protheses partielles amovibles au chassis metallique. Vol. 1 : L'etude de l'edentement partiel - examen clinique du patient. Les elements structuraux de la prothese partielle au chassis metallique / Liana Maria Lascu ; Universite de Medecine et Pharmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019. - 200 p. + 1 CD-ROM

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

27

27. Popa, Monica. Environmental hygiene : Practical guide for medical students / Monica Popa ; "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 150 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

28

28. Constantiniuc-Groza, Mariana Eleonora. Clinic and prosthetic therapy of the full edentulous patient : Instructional material for students in the 5th year Faculty of Dentistry / Mariana Constantiniuc, Cecilia Bacali ; University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, Faculty of Dental Medicine ; Department of prosthetic dentistry. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 97 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

29

29. Noţiuni de bază în fiziologie. Determinarea şi interpretarea unor parametri fiziologici cu utilitate practică / Steliana Ghibu Morgovan, Cristina Pop, Irina Cazacu, Cristina Mogoşan ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca, Disciplina de Farmacologie, Fiziologie şi Fiziopatologie. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 146 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

30

30. Tătaru, Alexandru. Cours de dermatologie et de venereologie / Alexandru Tătaru ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019. - 138 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

31

31. Zaharia, Valentin. Produşi naturali şi compuşi heterociclici / Valentin Zaharia ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019. - 257 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

32

32. Bâldea, Ioana. Noţiuni de fiziologie elementară / Ioana Bâldea, Adriana Gabriela Filip, Diana Tudor ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 170 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

33

33. Chimie generală şi anorganică prin exerciţii şi probleme. Vol. 1 : Structura atomului. Sistemul periodic al elementelor. Legături chimice / Luminiţa Oprean, Adriana Hangan, Andreea Bodoki [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 145 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

34

34. Popescu, Codruţa-Alina. Curs de comunicare medicală pentru studenţii de la Medicină generală / Codruţa Alina Popescu, Sebastian Mihai Armean ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019. - 156 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

35

35. Ciortea, Viorela Mihaela. Electroterapie : Caiet de lucrări practice / Viorela Mihaela Ciortea, Laszlo Irsay. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019. - 53 p. : fig.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

36

36. Constantiniuc-Groza, Mariana Eleonora. L'édentation complète. Aspects cliniques et thérapeutiques : Support de cours pour les étudiants de cinquième année Faculté de Médecine dentaire / Mariana Constantiniuc ; Université de Médecine et de Pharmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, Faculté de Médecine Dentaire ; Département de prothèses dentaires. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 143 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

37

37. Crăciun, Alexandra M.. Biochimie clinică : Note de curs / Alexandra M. Crăciun, Ioana Brudaşcă ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 120 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

38

38. Perju-Dumbravă, Dan. Etică şi non-discriminarea grupurilor vulnerabile în sistemul de sănătate : Suport de curs pentru studenţi / Dan Perju-Dumbravă, Codrin Rebeleanu, Daniel Ureche ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019. - 94 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

39

39. Moldovan, Diana Tania Luminiţa. Nephrology : A student's guide / Diana Tania Luminiţa Moldovan ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 190 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

40

40. Respiratory disease : student manual / Dana Pop, Doina Todea, Dumitru Zdrenghea [et al.] ; University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Haţieganu". - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019. - 121 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

41

41. Manual de anestezie-terapie intensivă pentru studenţii la medicină / coordonatori: Daniela Ionescu, Constantin Bodolea ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019. - 286 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

42

42. Soancă, Andrada. Concepts in periodontal therapy / Andrada Soancă, Alexandra Roman. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019. - 158 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

43

43. Andreev, Vasilii. Reabilitarea pacienţilor cu boli interne, ale sistemului locomotor şi ţesutului conjunctiv / V. Andreev, I. Ţîbîrnă, Gh. Bezu. - Chişinău : [s. n.], 2019. - 511 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

44

44. Vasilache, Andrei. English for everybody : Texts, dialogues and lexico-grammatical exercises. Vol. 1 / Andrei Vasilache. - Chişinău : [s. n.], 2016. - 311 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

45

45. Otorinolaringologie : Manual / sub redacţia: Ion Ababii ; colectivul de autori: Mihail Maniuc, Alexandru Sandul, Vladimir Popa [et al.] ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2019. - 407 p. : il.. - Colectivul de autori este indicat pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

46

46. Ghid de lucrări practice: Diabet zaharat, nutriţie, boli metabolice / Anca Elena Crăciun, Adriana Fodor, Adriana Rusu [et al.] ; coordonatori: Gabriela Roman, Cornelia Bala ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 76 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

47

47. Limba română pentru obiective specifice : Limbaj stomatologic, B1 - B1+ / Anca Ursa (coord.), Maria Grosu, Cristina Gogâţă [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu". - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019. - 123 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

48

48. Limba română: elemente de limbaj medical : Nivel A2 / Cristina Gogâţă, Alexandrina Tomoiagă, Ana Coiug [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu". - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 130 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

49

49. Limba română : Comunicare de bază în mediul spitalicesc / Ana Coiug, Alina Andreica, Aurora Băgiag [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 95 p. : il., tab. + 1 CD-ROM

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

50

50. Bazele limbii române : Nivel A1.2 / Alina Andreica, Aurora Băgiag, Alexandrina Tomoiagă [et al.] ; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2018. - 113 p. : il., tab. + 1 CD-ROM

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

 

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-