Default Header Image

Intrări noi

Publicat: 05.12.2019
1

1. Ressources educationnelles medicales et linguistiques en soins palliatifs / ed.: Ovidiu Petriş, Anca Colibaba. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2017. - 204 p. : il., tab. + 2 CD-ROM. - Resurse educaţionale create prin programul Erasmus+ în cadrul proiectului Cursuri online pe suport video în domeniul îngrijirii paliative şi comunicării medicale (Ref. nr. 2014-1-RO01-KA203-002940)

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

2

2. Resurse educaţionale medicale şi lingvistice în îngrijirea paliativă / ed.: Ovidiu Petriş, Anca Colibaba. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2017. - 204 p. : il., tab. + 2 CD-ROM. - Resurse educaţionale create prin programul Erasmus+ în cadrul proiectului Cursuri online pe suport video în domeniul îngrijirii paliative şi comunicării medicale (Ref. nr. 2014-1-RO01-KA203-002940)

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

3

3. Toolkit per lo sviluppo di competenze medico-linguistiche nel campo delle cure palliative / ed.: Ovidiu Petriş, Anca Colibaba. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2017. - 205 p. : il., tab. + 2 CD-ROM. - Resurse educaţionale create prin programul Erasmus+ în cadrul proiectului Cursuri online pe suport video în domeniul îngrijirii paliative şi comunicării medicale (Ref. nr. 2014-1-RO01-KA203-002940)

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

4

4. Medical and linguistic palliative care toolkit / ed.: Ovidiu Petriş, Anca Colibaba. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2017. - 204 p. : il., tab. + 2 CD-ROM. - Resurse educaţionale create prin programul Erasmus+ în cadrul proiectului Cursuri online pe suport video în domeniul îngrijirii paliative şi comunicării medicale (Ref. nr. 2014-1-RO01-KA203-002940

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

5

5. Medische en linguistiche toolkit voor palliatieve zorg / Uitgevers: Ovidiu Petriş, Anca Colibaba. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2017. - 194 p. : il., tab. + 2 CD-ROM. - Resurse educaţionale create prin programul Erasmus+ în cadrul proiectului Cursuri online pe suport video în domeniul îngrijirii paliative şi comunicării medicale (Ref. nr. 2014-1-RO01-KA203-002940)

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

6

6. Medical and linguistic palliative care plurilingual toolkit / ed.: Ovidiu Petriş, Anca Colibaba. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2017. - 730 p. : il., tab. + 2 CD-ROM. - Resurse educaţionale create prin programul Erasmus+ în cadrul proiectului Cursuri online pe suport video în domeniul îngrijirii paliative şi comunicării medicale (Ref. nr. 2014-1-RO01-KA203-002940). - Text în limbile: engleză, franceză, română, italiană, spaniolă, olandeză

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

7

7. Ожирение и репродуктивная система женщины : Пособие для врачей / Е. В. Мишарина, Н. В. Боровик, В. В. Потин [и др.]. - Санкт-Петербург : Н-Л, 2010. - 68 c.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

8

8. Dicţionar de management al învăţământului superior din România : român, englez, francez, german / Alexandra Cuniţă, Ioan Pânzaru, Ileana Baciu [et al.] ; coordonator: Adrian Nicolescu ; Universitatea din Bucureşti. - Bucureşti : Livpress, 2001. - 212 p.. - Index alfabetic: p. 163-210

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

9

9. Holford, Patrick. Alergii alimentare : prevenire, depistare, tratare / Patrick Holford, James Braly. - Bucureşti : Litera, 2010. - 142 p.. - Index: p. 139-142

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

10

10.Эффективность и безопасность белковых заменителей пищи в низкокалорийных диетах для пациентов с избыточной массой тела и ожирением / К. М. Гаппарова, М. В. Зейгарник, В. А. Исаков [и др.] ; ответственный редактор: Х. Х. Шарафетдинов ; Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов. - Москва : [s. n.], 2012. - 44 с. : ил.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

11

11.  Лечебное питание: современные подходы к стандартизации диетотерапии / под редакцией В. А. Тутельяна, М. М. Г. Гаппарова, Б. С. Каганова, Х. Х. Шарафетдинова ; Российская академия медицинских наук ; Научно-исследовательский институт институт питания РАМН ; Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Династия, 2010. - 301 с. : табл.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

12

12. Ожирение и нарушения липидного обмена / Генри М. Кроненберг, Шломо Мелмед, Кеннет С. Полонски, П. Рид Ларсен ; перевод с английского под редакцией И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. - Москва : Рид Элсивер, : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 255 с. : ил.. - (Эндокринология по Вильямсу )

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

13

13. Epidemiology in tests : Faculties of Medicine and Dentistry / under the editorship of V. Prisacaru ; authors: Viorel Prisacaru, Angela Paraschiv, Adrian Cotelea [et al.] ; "Nicolae Testemiţanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova ; Department of Epidemiology. - Chişinău : Medicina, 2019. - 143 p. : tab.. - Autorii sunt indicaţi pe verso foii de titlu

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

14

14. Diacova, Svetlana. Evoluţia otitelor medii la copii / Svetlana Diacova ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Medicina, 2019. - 160 p. : fig., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

15

15. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători / Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova ; comitetul de organizare: Ion Ababii (preşedinte), Gheorghe Rojnoveanu [et al.]. - Chişinău : Medicina, 2019. - 281 p.. - Text paralel în română şi engleză.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

16

16. Azoicăi, Doina. Proiectul naţional de responsabilitate socială a facultăţilor de medicină din România şi Republica Moldova "Creşterea accesului la asistenţă medicală de calitate" : Raport tehnic / întocmit: Doina Azoicăi, Ioana Monica Ciolan, Daniela Druguş. - [S. l. : s. n., 2017]. - 217 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

17

17. Palade, Octavian Dragoş. Textbook of otorhinolaryngology for students / Octavian Dragoş Palade, Mihail Dan Cobzeanu, Bogdan Mihail Cobzeanu. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2019. - 192 p. : il.. - (Medicine )

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

18

18. Evaluarea cardiovasculară a pacientului cirotic pre-transplant hepatic / sub redacţia: Irina Iuliana Costache, Cristian Lupaşcu. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2019. - 155 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

19

19. Clinical endocrinology / Cristina Preda, Dumitru D. Brănişteanu, Maria Christina Ungureanu, Letiţia Leuştean. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2019. - 423 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

20

20. Fizică 2019 : Teste pentru admitere în învăţământul superior medical : Întrebări şi rezolvări / Jean Vinersan, Diana Ionescu, Dan Sulica [et al.]. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2019. - 319 p.. - Titlu pe copertă: Teste pentru admitere în învăţământul superior medical. Fizică 2019

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

21

21. Teste grilă: Biologie 2019 / coordonator: Ion Daniel. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2019. - 244 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

22

22. Chimie organică : Teste pentru admiterea în învăţământul superior medical 2019 / Maria Greabu, Valeriu Atanasiu, Maria Mohora [et al.]. - Ed. a 22-a, revizuită şi adăugită. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2019. - 449 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

23

23. Constantinescu, Aurora. Curs de neurologie / Aurora Constantinescu, Dan Iulian Cuciureanu. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2018. - 399 p.. - (Medicină )

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

24

24. Cazuri clinice comentate / sub redacţia: Florin Mitu. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2018. - 255 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

25

25. Timofte, Daniel. Pancreatic cancer - an everlasting surgical challenge / Daniel Timofte, Ake Andren-Sandberg. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2018. - 239 p. : ill.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

26

26. Pediatric surgery / Simona Gavrilescu, Iulia Ciongradi, Elena Hanganu [et al.]. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2019. - 198 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

27

27. Pancreatitele acute şi cronice / Mircea Beuran, Andrada Seicean, Marcel Tanţău, Mircea Grigorescu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2018. - 599 p. : il.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

28

28. Turliuc, Şerban. Textbook of psychiatry / Şerban Turliuc, Valentina Roxana Huţanu. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2018. - 179 p.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

29

29. Costache, Irina Iuliana. Noţiuni de ecocardiografie transtoracică pentru studenţi / Irina Iuliana Costache, Dan Iliescu. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2019. - 159 p. : fig., tab... - (Medicină )

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

30

30. Mitu, Florin. Terapia anticoagulantă : ghid de practică medicală / Florin Mitu, Mariana Floria, Ovidiu Mitu. - Iaşi : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2018. - 201 p. : il., tab.

click aici pentru vizualizarea cuprinsului

 

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-