Default Header Image

Lucrările conferințelor științifice


Zavtur Galina, Boldescu Valentina
Analiza capacității funcționale a fondului de publicații în baza solicitărilor de lectură (cazul BȘM a IP USMF ”Nicolae Testemițanu”)

 

Rusu Ana, Bot Natalia, Varlacova Elena
Indexarea publicaţiilor de profil medical : aspecte specifice

 

Carpovici Elena
Specificul managementului cunoștințelor în biblioteci

 

Solomon Larisa
Modulul Circulație, softul Aleph - un nou instrument de comunicare cu beneficiarii: cazul BȘM USMF „Nicolae Testemițanu”

 

Racu Mariana; Otgon Aliona
Analiza fluxului de documente intrate în colecţiile BŞM a. 2015

 

Vedean Elizaveta; Gangan Irina
Dezvoltarea resurselor informaționale la Biblioteca Științifică Medicală USMF “Nicolae Testemițanu” (1945-2015)

 

Rusu Ana
Evaluarea nivelului de satisfacere a necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor: rezidenţi şi secundari clinici. Cazul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a IP USMF "Nicolae Testemiţanu"

 

Boldescu Valentina, Solomon Larisa
Utilizarea ediţiilor periodice de profil medical şi farmaceutic în procesul de instruire şi cercetare

 

Erhan Svetlana; Vedean Elizaveta
Utilizarea bazelor de date in procesul de instruire medicala

 

Gheorghiu Elena; Mamaliga-Pascal Tatiana
ACCESUL LIBER LA RAFT - oportunitate pentru lărgirea cunoaşterii

 

Ciobanu Silvia, Otgon Aliona
Asigurarea informaţională a procesului de instruire medicală

 

Șoroc Nona; Stepanov Augustin
Colecţia Koch – parte integrantă a patrimoniului comunitar universitar


 

Dobrea Olesea; Gheorghița Angela
Site-ul Bibliotecii Științifice Medicale prin prisma criteriilor de calitate

 

Boldescu Valentina; Fusu Ecaterina
Biblioteca Științifică Medicală-suport informațional pentru comunitatea medicală din Republica Moldova

 

Bîrîiac Rodica
Biblioteca Științifică Medicală – centru biblioteconomic pentru bibliotecile medicale din Republica Moldova: importanța și oportunitatea acestui fapt

 

Sondaj

Considerați că BȘM trebuie să asigure accesul la raft pentru utilizatori?

Alegeri
Perioadă
-