Default Header Image

Lucrările conferințelor științifice

 

Gheorghiţa Angela. Tendințe actuale ale marketingului în Biblioteca Științifică Medicală a IP USMF „Nicolae Testemițanu”

Stepanov Augustin. Rolul bibliotecii în gestionarea documentelor de patrimoniu: studiu de caz Biblioteca Științifică Medicală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

 

Zavtur Galina. Colecţia personală de publicaţii a medicului-savant Wladislaw-I. Kossakowski, prezentă în fondul BŞM „Nicolae Testemiţanu”

Solomon Larisa, Boldescu Valentina. Expozițiile: instrumente esențiale în promovarea colecțiilor bibliotecii universitare

Covalschi Ludmila, Bot Natalia, Varlacova Elena. Rolul cercetărilor bibliografice în cunoaşterea şi promovarea patrimoniului ştiinţific universitar

Şoroc Nona. Colecţia personală de publicaţii a medicului - savant Wladislaw-I. L. Kossakowski, prezentă în fondul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale USMF „Nicolae Testemiţanu”

Dobrea Olesea. Cercetarea bibliometrică – o nouă funcţie a bibliotecilor universitarestudiu de caz

Otgon Aliona, Ciobanu Silvia, Racu Mariana. Donațiile în colecțiile BȘM USMF “Nicolae Testemițanu” 2017-2021

Erhan Svetlana, Anisei Zinaida. Comportamentul informațional al utilizatorilor: abordări teoretice

Ciobanu Silvia, Otgon Aliona. Dezvoltarea colecțiilor și promovarea instituției prin schimbul de publicații: Studiu de caz

Ciornaia Irina. Unele concepte și componente ale Științei Deschise 

Dobrea Olesea.Platforma informaţională pentru studiu şi cercetare P R I M O http://primo.libuniv.md/

Dobrea Olesea. From bibliometrics to altmetrics: conceptual approaches

Barov Tamilla. Implementarea programului DSpace-CRIS în repozitoriul instituțional IRMS - Nicolae Testemițanu SUMPh

Malahov Ludmila, Colesnicov Alexandru. Opțiuni  de  adaptare a  sistemului  informațional DSpace-CRIS

Şoroc Nona, Stepanov Augustin. Obiecte memoriale a medicului-savant S. M. Rubaşov, păstrate în Muzeul Universitar USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Zavtur Galina. Donația de publicații a medicului-savant S. M. Rubaşov - în colecțiile BŞM USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Zavtur Galina, Boldescu Valentina. Analiza capacității funcționale a fondului de publicații în baza solicitărilor de lectură (cazul BȘM a IP USMF ”Nicolae Testemițanu”)

Rusu Ana, Bot Natalia, Varlacova Elena. Indexarea publicaţiilor de profil medical : aspecte specifice

Carpovici Elena. Specificul managementului cunoștințelor în biblioteci

Solomon Larisa. Modulul Circulație, softul Aleph - un nou instrument de comunicare cu beneficiarii: cazul BȘM USMF „Nicolae Testemițanu”

Racu Mariana; Otgon Aliona. Analiza fluxului de documente intrate în colecţiile BŞM a. 2015

Vedean Elizaveta; Gangan Irina. Dezvoltarea resurselor informaționale la Biblioteca Științifică Medicală USMF “Nicolae Testemițanu” (1945-2015)

Rusu Ana. Evaluarea nivelului de satisfacere a necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor: rezidenţi şi secundari clinici. Cazul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a IP USMF "Nicolae Testemiţanu"

Boldescu Valentina, Solomon Larisa. Utilizarea ediţiilor periodice de profil medical şi farmaceutic în procesul de instruire şi cercetare

Erhan Svetlana; Vedean Elizaveta. Utilizarea bazelor de date in procesul de instruire medicala

Gheorghiu Elena; Mamaliga-Pascal Tatiana. ACCESUL LIBER LA RAFT - oportunitate pentru lărgirea cunoaşterii

Ciobanu Silvia, Otgon Aliona. Asigurarea informaţională a procesului de instruire medicală

Șoroc Nona; Stepanov Augustin. Colecţia Koch – parte integrantă a patrimoniului comunitar universitar

Dobrea Olesea; Gheorghița Angela. Site-ul Bibliotecii Științifice Medicale prin prisma criteriilor de calitate

Boldescu Valentina; Fusu Ecaterina. Biblioteca Științifică Medicală-suport informațional pentru comunitatea medicală din Republica Moldova

Bîrîiac Rodica. Biblioteca Științifică Medicală – centru biblioteconomic pentru bibliotecile medicale din Republica Moldova: importanța și oportunitatea acestui fapt

Sondaj

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană

PRO (100%)
100%
CONTRA (0%)
0%
Voturi total: 1
Perioadă
-